Supplies - 468575-2020

Submission deadline has been amended by:  493502-2020
06/10/2020    S194

Poland-Szczecin: Garments for biological or chemical protection

2020/S 194-468575

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie
Postal address: ul. Arkońska 4
Town: Szczecin
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Postal code: 71-455
Country: Poland
Contact person: Marta Potiechin-Nowak
E-mail: przetargi@spwsz.szczecin.pl
Telephone: +48 918139076
Fax: +48 918139079
Internet address(es):
Main address: www.spwsz.szczecin.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://portal.smartpzp.pl/spwsz
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://portal.smartpzp.pl/spwsz
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa masek, kombinezonów, fartuchów, włókniny ochronnej, środków do dezynfekcji, rękawic w Szczecinie

Reference number: EP/220/67/2020
II.1.2)Main CPV code
35113410 Garments for biological or chemical protection
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa masek, kombinezonów, fartuchów, włókniny ochronnej, środków do dezynfekcji, rękawic. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 5 zadań (części).

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik 4 do SIWZ, szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Maska ochronna w klasie FFP3 z zaworem wydechowym, kombinezon

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
35113410 Garments for biological or chemical protection
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ dla zadania nr 1. Zadanie składa się z 2 pozycji.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPZP.06.08.00_32_N001/20

II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1 950,00 PLN.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, o których mowa w rozdziale III pkt 10 SIWZ, nie zostały mu przyznane.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Fartuch barierowy

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
39518000 Hospital linen
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ dla zadania nr 2. Zadanie składa się z 1 pozycji.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPZP.06.08.00_32_N001/20

II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 300,00 PLN.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, o których mowa w rozdziale III pkt 10 SIWZ, nie zostały mu przyznane.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Włóknina ochronna

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
39518000 Hospital linen
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ dla zadania nr 3. Zadanie składa się z 3 pozycji.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPZP.06.08.00_32_N001/20

II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 200,00 PLN.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, o których mowa w rozdziale III pkt 10 SIWZ, nie zostały mu przyznane.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Środek do dezynfekcji

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
39518000 Hospital linen
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ dla zadania nr 4. Zadanie składa się z 1 pozycji.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPZP.06.08.00_32_N001/20

II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 150,00 PLN.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, o których mowa w rozdziale III pkt 10 SIWZ, nie zostały mu przyznane.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice nitrylowe

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ dla zadania nr 5. Zadanie składa się z 1 pozycji.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPZP.06.08.00_32_N001/20

II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 350,00 PLN.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, o których mowa w rozdziale III pkt 10 SIWZ, nie zostały mu przyznane.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie dokonuje opisu warunków.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie dokonuje opisu warunków.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie dokonuje opisu warunków.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zgodnie z projektem umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Zamawiający na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPZP.06.08.00_32_N001/20 zawartej pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim w dniu 23 września 2020 r. zobowiązany został do realizacji programu badań przesiewowych osób w wieku poprodukcyjnym pod kątem wykrywania zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 oraz posiadania przeciwciał, które wskazywałyby na uprzednie przejście infekcji. Zgodnie z zawartą umową zakończenie projektu ma nastąpić do końca 2020 r. Z uwagi na znaczący wzrost zakażeń w Polsce projekt powinien rozpocząć się w terminie niezwłocznym. Zamawiający nie dysponuje zapasem środków ochrony osobistej (fartuchy, maski, rękawice) oraz środków do dezynfekcji dla personelu, który wykonywać będzie badania przesiewowe. Terminy dokonywania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej tzw. progów unijnych, absolutnie uniemożliwiają przeprowadzenie właściwej procedury i zwarcie umowy z wybranym Wykonawcą.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/10/2020
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/10/2020
Local time: 10:00
Place:

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin, POLSKA

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy SmartPZP (dalej – „Platforma”).

2. W celu skorzystania z Platformy konieczna jest rejestracja Wykonawcy pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/spwsz po kliknięciu na przycisk „Załóż konto”.

3. Każdy Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty (sporządzonej według wzoru stanowiącego załączniki nr 2 i 2A do SIWZ do zadań, na które składana jest oferta):

1) oświad., w celu potwierdzenia spełn. warunków udziału w postępowaniu oraz braku przesłanek wykluczenia Wykonawcy. Oświad. zgodnie z art. 25a ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), zgodnie ze wzorem stan. zał. nr 3 do SIWZ;

2) odpowiednie pełnomocnictwa lub dokumenty (np. odpis z rejestru) wykazujące umocowanie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli dotyczy).

4. Wykonawca podlega wykluczeniu w przypadku ziszczenia się którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp lub art. 24 ust. 5 pkt 1, 3 i 8 ustawy Pzp.

5. W celu potw. speł. warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia nast. oświad. i dokumentów:

1) informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika US potw., że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potw., że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potw. braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

5) oświad. Wykonawcy, o których mowa w rozdziale VI pkt 5 ppkt 5–7, wg wzoru stan. zał. nr 5 do SIWZ;

6) oświad. Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

6. W celu potw., że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia nast. oświad. lub dokumentów wyszczególnionych w roz. VI pkt 9 SIWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
01/10/2020