Services - 468673-2017

23/11/2017    S225

Lithuania-Vilnius: Architectural and related services

2017/S 225-468673

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
National registration number: 188710061
Postal address: Konstitucijos pr. 3
Town: Vilnius
NUTS code: LT LIETUVA
Postal code: 09601
Country: Lithuania
Contact person: Česlava Vaznienė
E-mail: ceslava.vazniene@vilniausvystymas.lt
Telephone: +370 52613083
Internet address(es):
Main address: http://www.vilnius.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/5247
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=370475
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=370475&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Mokslo paskirties pastato, esančio Tolminkiemio g., Vilniuje, statybos techninio projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos.

II.1.2)Main CPV code
71200000 Architectural and related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Mokslo paskirties pastato, esančio Tolminkiemio g., Vilniuje, statybos techninio projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71248000 Supervision of project and documentation
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT LIETUVA
Main site or place of performance:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija.

II.2.4)Description of the procurement:

Paslaugų apimtis:

1. Statinio paskirtis ir bendrieji rodikliai:

1.1. Statybos rūšis – naujo statinio statyba;

1.2. Žemės sklypo Tolminkiemio g. (skl. kad. Nr.:0101/0167:2078) Vilnius, rodikliai: sklypo plotas – plotas 1,8276 ha.

2. Pagrindinis projekto tikslas – suprojektuoti modernų šiuolaikišką, esminius statinio reikalavimus ir higienos normas atitinkantį mokslo paskirties pastatą – gimnaziją, kurią galėtų lankyti ne mažiau nei 700 mokinių. Numatoma, jog gimnaziją lankys I – IV klasių mokiniai. Atsižvelgus į sklypo užstatymo tankumo, intensyvumo ir kitus rodiklius bei esant galimybei, projektinis mokinių skaičius projektavimo metu turėtų būti didinamas. Projektuotojas, derindamas su perkančiaja organizacija, privalo parengti techninį projektą atsižvelgdamas į LR įstatymus, Reglamentą (ES) Nr. 305/2011, statybos techninius reglamentus, higienos normas ir kitus privalomus teisės aktus. Projektuojamo pastato energinio naudingumo klasė ne žemesnė kaip „A+“ (mažai energijos naudojantis pastatas).

3. projektinių pasiūlymų parengimas ir viešinimo procedūrų atlikimas;

4. techninio projekto parengimas;

5. statybą leidžiančio dokumento gavimas;

6. statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos statybos metu.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 26
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. kartu su statybą leidžiančiu dokumentu galutinė, pagal IS „Infostatyba“ projektą derinančių institucijų pastabas pataisytą projektinė dokumentacija perduodami užsakovui per 240 k. d. nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos;

2. statinio projekto vykdymo priežiūra vykdoma visą statybos laikotarpį iki statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD) – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų.

Užpildytą EBVPD turi pateikti:

1.1. pasiūlymą pateikęs dalyvis;

1.2. kiekvienas tiekėjų grupės partneris, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė;

1.3. kiekvienas subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas.

2. Perkančioji organizacija netikrina subtiekėjų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, pašalinimo pagrindų.

3. Tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų (konkurso sąlygų priedas Nr. 6) bus prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio dalyvio.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Netaikoma.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Netaikoma.

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Sutarties įvykdymas užtikrinamas užstatu arba banko garantija 4 000 EUR sumai.

Šalys susitaria, kad už suteiktas Paslaugas apmokama per 30 kalendorinių dienų pagal Užsakovo ir Projektuotojo pasirašytas suteiktų Paslaugų pažymas (F–3), suteiktų paslaugų perdavimo-priėmimo aktus ir PVM sąskaitas faktūras. Tais atvejais, kai yra objektyviai pagrįsta (pvz., vėluoja finansavimas iš biudžeto), mokėjimai gali būti atidedami vėlavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip per 60 kalendorinių laikotarpiui nuo suteiktų paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 02/01/2018
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 02/01/2018
Local time: 10:45
Place:

Viešųjų pirkimų komisijos posėdyje Konstitucijos pr. 3, Vilniuje, 215 kabinete.

Information about authorised persons and opening procedure:

Tiekėjai nedalyvauja Komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Tiekėjas, užtikrindamas pasiūlymo galiojimą, privalo iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pervesti į statinio projekto valdytojo UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ (įm. kodas 120750163) sąskaitą LT26 7044 0600 0030 4695 AB SEB banke, banko kodas 70440, užstatą 1 000 EUR sumai arba pateikti banko garantiją (elektronine forma) 1 000 EUR sumai pagal konkurso sąlygų 4 priede pateiktą formą.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos administracinis teismas
Postal address: Gedimino pr. 40/1
Town: Vilnius
Postal code: 01501
Country: Lithuania
E-mail: vilniaus.apygardos@teismas.lt
Telephone: +370 52688037
Fax: +370 52688037
Internet address: http://www.vat.lt
VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/11/2017