Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Árubeszerzések - 468738-2023

02/08/2023    S147

Magyarország-Budapest: Mezőgazdasági gépek

2023/S 147-468738

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Nemzeti azonosító szám: 15796019241
Postai cím: Márvány Utca 1/d
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Boros András Zoltán
E-mail: kozbeszerzes@ovf.hu
Telefon: +36 12254400
Fax: +36 12120773
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ovf.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000999452023/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000999452023/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Vízügyi Főigazgatóság
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: vízügy

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Felső-Tisza projekt gép - és járműbeszerzés

Hivatkozási szám: EKR000999452023
II.1.2)Fő CPV-kód
16000000 Mezőgazdasági gépek
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Adásvételi szerződések gépek, adapterek, tehergépjármű- és utánfutó beszerzésére a „Vízgazdálkodási fejlesztések a Felső-Tisza vidéken” című projekt (KEHOP-1.3.0-15-2017-00019) keretében

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Mezőgazdasági vontató- és adapterek beszerzése

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
16700000 Vontató
16000000 Mezőgazdasági gépek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország_4400_Nyíregyháza_Móricz Zs._u._48.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Adásvételi szerződés keretében mezőgazdasági vontató- és adapterek beszerzése a „Vízgazdálkodási fejlesztések a Felső-Tisza vidéken” című projekt megvalósítása során (KEHOP-1.3.0-15-2017-00019) az alábbi mennyiségben:

- 1. tétel: mezőgazdasági vontató (erőgépek) - tervezett mennyiség: 5 db, mennyiségi eltérés lehetséges a tervezett mennyiségtől: mínusz 1 db-bal

Diesel üzemű, négyhengeres, négyütemű Hengerűrtartalom: legalább 3400 cm3 Névleges teljesítmény: 80 - 85 kW között

Meghajtás: Összkerékhajtás, hidraulikus differenciálzár a meghajtott tengelyen Saját tömeg pótsúlyozás nélkül: 4000-4500 kg

Műszakilag megengedett össztömeg: 6 000-9 000 kg munkagépek:

- 2. tétel: hátsó függesztésű kasza adapter -tervezett mennyiség: 2 db, mennyiségi eltérés lehetséges a tervezett mennyiségtől: mínusz 1 db-bal

Munkaszélesség: 3,0 - 3,2 m

Kialakítás: minimum 6 tárcsa, minimum 2 db kés/tárcsa

- 3. tétel: front felfüggesztésre szerelt tárcsás kasza (adapter) - tervezett mennyiség 2 db, mennyiségi eltérés lehetséges a tervezett mennyiségtől: mínusz 1 db-bal

Kialakítás: minimum 6 tárcsa, minimum 2 db kés/tárcsa Munkaszélesség: minimum 3,0-3,2 m

- 4. tétel: függesztett vízszintes tengelyű erdészeti szárzúzó (adapter) -tervezett mennyiség: 3 db, mennyiségi eltérés lehetséges a tervezett mennyiségtől: mínusz legfeljebb 2 db-bal

Kalapácskések száma: minimum 24 db + 1 garnitúra kés és késtartó Munkaszélesség: 160-180 cm

- 5. tétel: karos kasza (adapter) - tervezett mennyiség: 5 db, mennyiségi eltérés lehetséges a tervezett mennyiségtől: mínusz legfeljebb 2 db-bal

Maximális kinyúlás a traktor közepétől: minimum 560 cm Művelőfej forgatható szöge: 240°

Munkaszélesség: minimum 125 cm

Ajánlatkérő új (nem használt, nem felújított) eszközöket kíván jelen eljárás keretében beszerezni. Az ajánlati árnak magában kell foglalnia az eszközök helyszínre szállítását és üzembe helyezését. Az átadás üzembe helyezett állapotban, ezen túlmenően hatósági jelzésekkel ellátva történjen. A mezőgazdasági vontatók forgalomba helyezése - ajánlatkérő meghatalmazása alapján eljárva - Ajánlattevő feladata és költsége. Ajánlatkérő tulajdonszerzése az Itv. 5. § c) pontja alapján illetékmentes.

Hibaelhárítás: valamennyi tétel tekintetében a jótállás körébe tartozó hibaelhárítás megkezdése jótállási időszakban a hiba bejelentését követő 3 ill. 5 munkanapon belül a szakszerviz keretében (3 munkanapon belüli időintervallumban köteles a javítást a megkezdeni) részletesen a szerződéstervezet szerint..

Nyertes ajánlattevő feladatát képezi minden szállított típusú tétel tekintetében külön-külön, legalább 5 fő elméleti és gyakorlati, a beüzemelésére és használatára vonatkozó betanításának biztosítása, úgy, hogy a betanítás 1 fő

esetében min. 4 óra. A betanítást a teljesítésre nyitva álló határidőn belül kell teljesíteni. A betanítás helyszíne: Eladó és Vevő megállapodása szerint, a leszállított eszköz rendelkezésre állási helyének a figyelembevételével. A megkötésre kerülő szerződés a Ptk. 6:231 §-a szerinti adásvételi szerződés (Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvétele)

Amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, típusú, eredetű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást tartalmaz, úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja a 321/2015.(X.30.)Korm.rend.46.§ (3) bek. alapján.

A 321/2015.(X.30.)Korm.rend.46. § (3) bek-ben foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.

A tételek esetében a tervezett mennyiségtől (tervezett mennyiség darabszámtól) negatív irányban eltérés lehetséges (legfeljebb a tételeknél jelzett darabszámmal), azaz Ajánlatkérő a tervezett mennyiségből kevesebbet rendelhet (legfeljebb a megjelölt darabszámmal kevesebbet, amely a tervezett mennyiségből kerül levonásra)

Részletesen a szerződéstervezetben.

További részletes leírás, műszaki, mennyiségi és minőségi követelmények a Közbeszerzési Dokumentációban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 80
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-1.3.0-15-2017-00019

II.2.14)További információk

A II.2.7 pontban meghatározott időtartam a szerződés hatályba lépésétől (mindkét fél által történő aláírás napja) kezdődik.

A II.2.7) pontban meghatározott időtartam alatt Ajánlatkérő 80 naptári napot ért. A Projekt zárásának határideje: 2023. november 30.

Az ajánlatok értékelési szempontja a legalacsonyabb ár. A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, és további minőségi jellemzők nem jelentenek értékelhető többletet az alábbiak miatt:

Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdésnek megfelelően a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját választja, mert Ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. A közbeszerzés

tárgyára vonatkozó műszaki leírásban Ajánlatkérő részletesen meghatározta a közbeszerzés tárgya tekintetében megkövetelt minőségi és műszaki jellemzőket.

A műszaki leírásban meghatározott követelményeken felül nincsen olyan további minőségi jellemző, amely értékelhető többletet jelentene. Nincsenek olyan objektív minőségi és műszaki paraméterek és követelmények, amely alapján az ajánlatok műszaki minőségét el lehetne különíteni. Mindezek alapján indokolt a műszaki dokumentációban meghatározott, korábban már bevált műszaki tartalomnak a fenntartása és így az ajánlatok kizárólag ár alapján történő értékelése

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Tehergépjármű beszerzése

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34134100 Platós teherautók
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország_4400_Nyíregyháza_Móricz Zs. _u._48.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Adásvételi szerződés keretében tehergépjármű és szállító utánfutó beszerzése a „Vízgazdálkodási fejlesztések a Felső-Tisza vidéken” című projekt megvalósítása során (KEHOP-1.3.0-15-2017-00019) az alábbi mennyiségben:

- 1. tétel: platós tehergépjármű 1 db Emissziós szint legalább: Euro 6 Min. teljesítmény: 120 kW

Min. nyomaték: 400 Nm Kapcsolható négykerékhajtás (4x4)

Fékezett vontatási terhelhetőség min.: 3200 kg

Ajánlatkérő a tehergépjárművet a 3. részben beszerzendő önjáró fenntartógép szállításához kívánja beszerezni. Ajánlatkérő új (nem használt, nem felújított) eszközöket kíván jelen eljárás keretében beszerezni.

Új tehergépjárműnek minősül az a tehergépjármű, amely forgalomba helyezve sem Magyarországon, sem pedig külföldön nem volt, bemutatójárműként, próbajárműként, valamint egyéb módon nem használták, kivéve a gyári használat.

Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a jármű helyszínre szállítását és üzembe helyezését. Az átadás üzembe helyezett állapotban, ezen túlmenően hatósági jelzésekkel ellátva történjen.A tehergépjármű forgalomba helyezése- ajánlatkérő meghatalmazása alapján eljárva - Ajánlattevő feladata és költsége. Ajánlatkérő tulajdonszerzése az Itv. 5. § c) pontja alapján illetékmentes.

Hibaelhárítás: a jótállás körébe tartozó hibaelhárítás megkezdése jótállási időszakban a hiba bejelentését követő 3 ill. 5 munkanapon belül a szakszerviz keretében (3 munkanapon belüli időintervallumban köteles a javítást a megkezdeni) részletesen a szerződéstervezet szerint.

A megkötésre kerülő szerződés a Ptk. 6:231 §-a szerinti adásvételi szerződés (Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvétele).

Forgalomba helyezés, átadás követelményei (nyertes Ajánlattevő feladatai):

- A gépjármű átadása forgalomba és üzembe helyezett állapotban, hatósági jelzésekkel ellátva, illetve a közúti közlekedéshez és az üzemeltetéshez szükséges valamennyi dokumentum átadásával együtt történik.

- A teherautót legalább az alábbi dokumentumokkal kell átadni:

forgalmi engedély (Ajánlatkérő nevére kiállítva), magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítás (üzemeltetési dokumentáció), EK Európai Típusbizonyítvány (alvázak tekintetében), Magyar Munkavédelmi Bizonyítvány

- Nyertes ajánlattevő feladata a tehergépjármű teljesítés helyére való leszállítása.

- A tehergépkocsit, áruszállító gépkocsi N1 kategóriára kell vizsgáztatni. Amennyiben a külön készült felépítmény miatt a hatóság típusbizonyítványt állít ki a forgalomba helyezéshez, akkor azt is mellékelni kell.

- A tehergépjárművet az előírt felszerelésekkel felszerelve, beüzemelve az üzemeltetéshez szükséges szerszámokkal kell átadni

- A tehergépkocsit min.10 liter üzemanyaggal feltöltve kell átadni.

- A nyertes Ajánlattevőnek az átadással egy időben 2 fő részére 4 órás oktatást kell tartania az üzemszerű használatra, a felszerelések használatáról, a napi karbantartásokról és üzemeltetéséről

Amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, típusú, eredetű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást tartalmaz, úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja a 321/2015.(X.30.)Korm.rend.46.§ (3) bek. alapján.

A 321/2015.(X.30.)Korm.rend.46. § (3) bek-ben foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.

Részletes leírás, további műszaki mennyiségi és minőségi követelmények a Közbeszerzési Dokumentációban

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 80
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-1.3.0-15-2017-00019

II.2.14)További információk

A II.2.7 pontban meghatározott időtartam a szerződés hatályba lépésétől (mindkét fél által történő aláírás napja) kezdődik.

A II.2.7) pontban meghatározott időtartam alatt Ajánlatkérő 80 naptári napot ért. A Projekt zárásának határideje: 2023. november 30.

Az ajánlatok értékelési szempontja a legalacsonyabb ár. A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, és további minőségi jellemzők nem jelentenek értékelhető többletet az alábbiak miatt:

Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdésnek megfelelően a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját választja, mert Ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. A közbeszerzés tárgyára vonatkozó műszaki leírásban Ajánlatkérő részletesen meghatározta a közbeszerzés tárgya tekintetében megkövetelt minőségi és műszaki jellemzőket.

A műszaki leírásban meghatározott követelményeken felül nincsen olyan további minőségi jellemző, amely értékelhető többletet jelentene. Nincsenek olyan objektív minőségi és műszaki paraméterek és követelmények, amely alapján az ajánlatok műszaki minőségét el lehetne különíteni. Mindezek alapján indokolt a műszaki dokumentációban meghatározott, korábban már bevált műszaki tartalomnak a fenntartása és így az ajánlatok kizárólag ár alapján történő értékelése

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Csatorna fenntartó gép és utánfutó beszerzése

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
16000000 Mezőgazdasági gépek
16310000 Kaszálógép
34000000 Szállítófelszerelések és kiegészítő szállítási cikkek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország_4400_Nyíregyháza_Móricz Zs. _u._48.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Adásvételi szerződés keretében csatorna fenntartó gép beszerzése a „Vízgazdálkodási fejlesztések a Felső- Tisza vidéken” című projekt megvalósítása során (KEHOP-1.3.0-15-2017-00019) az alábbi mennyiségben:

- 1. tétel: Önjáró, távirányítású, speciális csatorna fenntartó gép: 1 db 4 ütemű, legalább 3 hengeres dízelmotor

Emissziós szint legalább: Euro 5 Min. teljesítmény: 40 kW

- 2. tétel: szárzúzó adapter fix késekkel: 1 db minimális munkaszélesség: 130 cm

- 3. tétel: szállító utánfutó 1 db (Ajánlatkérő az utánfutót beszerzendő önjáró fenntartógép szállításához kívánja beszerezni).

ráfutófékes utánfutó,

maximális súly (fenntartógép+adapter+utánfutó): max. 3000 kg

Ajánlatkérő új (nem használt, nem felújított) eszközöket kíván jelen eljárás keretében beszerezni. Az ajánlati árnak magában kell foglalnia az eszközök helyszínre szállítását és üzembe helyezését.

Az átadás üzembe helyezett állapotban, ezen túlmenően hatósági jelzésekkel ellátva történjen. Az utánfutó forgalomba helyezése - ajánlatkérő meghatalmazása alapján eljárva - Ajánlattevő feladata és költsége. - Ajánlattevő feladata és költsége. Ajánlatkérő tulajdonszerzése az Itv. 5. § c) pontja alapján illetékmentes.

Hibaelhárítás: valamennyi tétel tekintetében a jótállás körébe tartozó hibaelhárítás megkezdése jótállási időszakban a hiba bejelentését követő 3 munkanapon belül a szakszerviz keretében (3 munkanapon belüli időintervallumban köteles a javítást a megkezdeni) részletesen a szerződéstervezet szerint.

A megkötésre kerülő szerződés a Ptk. 6:231 §-a szerinti adásvételi szerződés (Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvétele).

A nyertes Ajánlattevőnek az átadással egy időben minden szállított típusú tétel esetén 2 fő részére 4 órás oktatást kell tartania az üzemszerű használatra, a felszerelések használatáról, a napi karbantartásokról és üzemeltetéséről

Amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, típusú, eredetű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást tartalmaz, úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja a 321/2015.(X.30.)Korm.rend.46.§ (3) bek. alapján.

A 321/2015.(X.30.)Korm.rend.46. § (3) bek-ben foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.

Részletes leírás, további műszaki, mennyiségi és minőségi követelmények a Közbeszerzési Dokumentációban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 80
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-1.3.0-15-2017-00019

II.2.14)További információk

A II.2.7 pontban meghatározott időtartam a szerződés hatályba lépésétől (mindkét fél által történő aláírás napja) kezdődik.

A II.2.7) pontban meghatározott időtartam alatt Ajánlatkérő 80 naptári napot ért. A Projekt zárásának határideje: 2023. november 30.

Az ajánlatok értékelési szempontja a legalacsonyabb ár. A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, és további minőségi jellemzők nem jelentenek értékelhető többletet az alábbiak miatt:

Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdésnek megfelelően a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját választja, mert Ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. A közbeszerzés tárgyára vonatkozó műszaki leírásban Ajánlatkérő részletesen meghatározta a közbeszerzés tárgya tekintetében megkövetelt minőségi és műszaki jellemzőket.

A műszaki leírásban meghatározott követelményeken felül nincsen olyan további minőségi jellemző, amely értékelhető többletet jelentene. Nincsenek olyan objektív minőségi és műszaki paraméterek és követelmények, amely alapján az ajánlatok műszaki minőségét el lehetne különíteni. Mindezek alapján indokolt a műszaki dokumentációban meghatározott, korábban már bevált műszaki tartalomnak a fenntartása és így az ajánlatok kizárólag ár alapján történő értékelése

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Igazolási mód:

Az ajánlattevőnek és a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kr.) II. Fejezetnek megfelelően,

az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) EKR űrlapon történő benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön EEKD-t köteles benyújtani.

Az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. III. Fejezetében foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr. 1. § (3)-(5) bekezdései-16. §-ai is megfelelően alkalmazandóak.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben az ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.

Öntisztázás: Kbt. 64. §

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevő és a kapacitást rendelkezésre bocsátó gazdasági szereplő az EEKD EKR űrlapon történő benyújtásával igazolja előzetesen az alkalmassági követelményeknek való megfelelést az ajánlatban. Ajánlatkérő a Kr. 2. § (5) bekezdés alapján előírja, hogy az EEKD IV. részének α (alfa): „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” pont kitöltésével kell előzetesen igazolni az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerint ajánlatkérő erre vonatkozó felhívása alapján csatolandó igazolások:

M/1. a Kr. 21. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapban befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített szállításainak ismertetését a Kr.22.§ (1)-(2) bekezdés szerint.

A referenciaigazolásnak vagy referencianyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább:

- a szerződést kötő másik fél neve és székhelye, kapcsolattartó neve, telefonszáma, email címe

- a szállítás tárgyát,

- a szállítás mennyiségét (az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal)

- a teljesítés kezdő és befejező ideje (év/hónap/nap pontossággal),

- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Ajánlatkérő a teljesítés befejező ideje alatt a sikeres átadás-átvételt érti.

Irányadó a Kbt.65.§ (6)-(7) és (11) bekezdés rendelkezései is.

Amennyiben az Ajánlattevő a referenciát konzorciumban teljesítette, úgy a referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette. Ajánlatkérő kizárólag a referenciának az Ajánlattevő által elvégzett részét/arányát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés és vizsgálata során. Kérjük, emiatt a szállítások bemutatásánál adják meg a saját teljesítés mértékét az alkalmasság megítéléséhez szükséges műszaki mennyiségi tartalomban. Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyet projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 140.§ (9) bekezdés figyelembe vételével kell igazolnia az alkalmassági feltételnek való megfelelést. Amennyiben Ajánlattevő az eljárásban a jogelődjének referenciáival kívánja műszaki, illetve szakmai alkalmasságát igazolni, csatolja ajánlatához az átalakulásra, jogutódlásának, valamint a tevékenység

folytatásának igazolására vonatkozó okiratokat is. A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimum követelménynek.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(9),(11) (12) bek. és a Kbt. 69.§ (11) bek, és a Kr. 24. § (1) bekezdése is irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától (ajánlati felhívás VI.5 pontja) visszafelé számított 36 hónapban befejezett (legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett) alábbi, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával/referenciákkal:

1. rész esetén: legalább 1 db vontató (traktor) szállítása (értékesítése)

2. rész esetén: legalább 1db N járműkategóriájú tehergépjármű szállítása (értékesítése)

3. rész esetén: legalább 1 db munkagép szállítása (értékesítése)

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Mindhárom rész tekintetében:

-Késedelmi kötbér: alapja a késedelmes teljesítéssel érintett tétel nettó vételára, Mértéke a késedelem minden naptári napja után napi 1% a kötbéralapra vetítetten, de összesen legfeljebb a késedelemmel érintett tétel(ek)re vonatkozó nettó vételár 15 %-a.

-Meghiúsulási kötbér: a meghiúsulással érintett tétel(ek)re vonatkozó nettó vételár 20%a

-Jótállás: 1. rész: 12 hónap és 3. rész: 12 hónap, 2. rész: 2 év kilométer korlátozás nélküli jótállás a tehergépjárműre és alváz és felépítményre vonatkozó 5 év átrozsdásodás elleni garancia Ajánlatkérő előleget nem biztosít.

Részszámlázás:

1. rész esetén: részszámlázás lehetséges a leszállított erő- és munkagépek teljesítés igazolását követően (maximum a megrendelt és leszállított tételelek darabszámával azonos részszámla lehet)

2. és 3. rész esetén:

Nyertes ajánlattevő 1 db számla benyújtásra jogosult a teljesítés igazolást követően. A szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF

A kifizetés során a Ptk.6:130. § (1) (2), Kbt.135.§(1),(4)-(6),(9)bekezdése és a 272/2014.(XI.5.)Kr. vonatkozó rendelkezései az irányadók

utófinanszírozás,

támogatás intenzitása a mindenkori TO szerinti, ajánlati felhívás feladásakor: 100 %

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek és fizetés részletes szabályai a szerződéstervezet(ek)ben.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 28/08/2023
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 28/08/2023
Helyi idő: 14:00
Hely:

Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Kbt. 68. §, 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2)-(3) bek.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték adásához nem kötött.

2. Ajánlatkérő mindhárom rész esetén:

- a felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott ajánlati kötöttség időpontja alatt 60 napos ajánlati kötöttséget ért,

- a hiánypótlást a Kbt. 71.§-ban meghatározottak szerint korlátozás nélkül biztosítja,

- konzultációt és helyszíni bejárást nem tart,

- az alkalmassági feltételeket és igazolásaikat a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg,

- nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet/projekttársaság létrehozását,

- kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 56. § szerint nyújt,

3. Ajánlatkérő az 1., 2. , 3. rész esetén alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

4. Mindhárom rész esetén: Ajánlattevő ajánlatában csatolja a Kbt.66.§ (6) bekezdés szerinti nyilatkozatát (EKR űrlapon, Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja esetén nemleges nyilatkozat esetén is), továbbá valamennyi az ajánlati felhívásban, Közbeszerzési Dokumentációban előírt dokumentumot.

5. FAKSZ: dr. Hatás Orsolya Liliána (nytsz.: 00040)

6. Mindhárom rész esetében: Ajánlattevő köteles ajánlatához szakmai ajánlatot csatolni a amely tartalmazza a megajánlott gép/jármű/adapter leírását olyan részletességgel, hogy abból megállapítható legyen az előírt minimum paramétereknek való megfelelés (Közbeszerzési dokumentációban található táblázat csatolása szükséges az előírtaknak megfelelően kitöltve)

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben valamely adat megfelelőségével kapcsolatban kételye merül fel, úgy hitelt érdemlő alátámasztó dokumentum benyújtását kérheti ajánlattevő részéről (ennek körében: gyártói igazolást, típusbizonyítványt vagy termékismertetőt). Ajánlattevőnek ajánlatában fel kell tüntetnie a megajánlott gépek/adapterek/járművek(ek) gyártóját, valamint megnevezését, a típusát, valamint a származási helyét.

Ajánlatkérő a szakmai ajánlat teljes tartalmát jelentőséggel bírónak tekinti, amelyre tekintettel a szakmai ajánlat teljes hiánya az ajánlat érvénytelenségét eredményezi!

7. Az 1. és 3. rész esetén: Ajánlattevő csatolja ajánlata részeként az árazott költségvetést hiánytalanul kitöltve.

8. Ajánlatkérő a III.1.3 M/1. pontban a 2. részre vonatkozóan meghatározott N alatt az 5/1990.(IV.12.) KöHÉM rendelet 2.§ (9) bekezdés d) - f) pontjai szerinti járműkategóriát érti. Kapcsolódó szabályozás: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/858 RENDELETE, melynek 4. cikk (1) bek. b) pont i alpontja.

9. Ajánlatkérő a 321/2015.(X.30.)Korm.rend. 1. § (9) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy ajánlata tekintetében fennáll-e az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. július 31-i 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdésében meghatározott, a közbeszerzési vagy koncessziós szerződés odaítélésére vonatkozó tilalom. Ajánlatkérő az előírás teljesítéséhez a Közbeszerzési dokumentációban nyilatkozatmintát bocsát rendelkezésre.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
28/07/2023