Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 468745-2021

17/09/2021    S181

Poland-Pisz: Electricity, heating, solar and nuclear energy

2021/S 181-468745

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Powiat Piski
Postal address: ul. Warszawska 1
Town: Pisz
NUTS code: PL623 Ełcki
Postal code: 12-200
Country: Poland
Contact person: Marzena Wójcik
E-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl
Telephone: +48 874254700
Fax: +48 874254701
Internet address(es):
Main address: http://bip.powiat.pisz.pl/
I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Banie Mazurskie
Postal address: Konopnickiej 26
Town: Banie Mazurskie
NUTS code: PL623 Ełcki
Postal code: 19-520
Country: Poland
Contact person: jw
E-mail: sekretariat@gminabaniemazurskie.pl
Internet address(es):
Main address: http://bip.baniemazurskie.warmia.mazury.pl/
I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Biała Piska
Postal address: Plac Mickiewicza 25
Town: Biała Piska
NUTS code: PL623 Ełcki
Postal code: 12-230
Country: Poland
Contact person: jw
E-mail: sekretariat@bialapiska.pl
Internet address(es):
Main address: http://bip.bialapiska.pl/
I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Budry
Postal address: Wojska Polskiego 27
Town: Budry
NUTS code: PL623 Ełcki
Postal code: 11-606
Country: Poland
Contact person: jw
E-mail: ug@budry.pl
Internet address(es):
Main address: http://bip.budry.warmia.mazury.pl/
I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Dubeninki
Postal address: Dębowa 27
Town: Dubeninki
NUTS code: PL623 Ełcki
Postal code: 19-504
Country: Poland
E-mail: j.golianek@dubeninki.pl
Internet address(es):
Main address: http://www.bip.dubeninki.pl/
I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Filipów
Postal address: Garbaska 2
Town: Filipów
NUTS code: PL623 Ełcki
Postal code: 16-424
Country: Poland
Contact person: jw
E-mail: sekretariat@filipow.pl
Internet address(es):
Main address: http://www.filipow.pl/
I.1)Name and addresses
Official name: Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi
Postal address: Wojska Polskiego 19
Town: Gołdap
NUTS code: PL623 Ełcki
Postal code: 19-500
Country: Poland
Contact person: jw
E-mail: zastepca.goldap@kwpsp.olsztyn.pl
Internet address(es):
Main address: http://strazgoldap.pl/
I.1)Name and addresses
Official name: Powiat Gołdapski
Postal address: Krótka 1
Town: Gołdap
NUTS code: PL623 Ełcki
Postal code: 19-500
Country: Poland
Contact person: jw
E-mail: starostwo.goldapskie@post.pl
Internet address(es):
Main address: http://bip.powiatgoldap.pl/
I.1)Name and addresses
Official name: GoldMedica sp. z o.o.
Postal address: Słoneczna 7
Town: Gołdap
NUTS code: PL623 Ełcki
Postal code: 19-500
Country: Poland
Contact person: jw
E-mail: sekretariat@goldmedica.pl
Telephone: +48 874254700
Fax: +48 874254701
Internet address(es):
Main address: http://goldmedica.pl/
I.1)Name and addresses
Official name: Powiat Grajewski
Postal address: Strażacka 6b
Town: Grajewo
NUTS code: PL841 Białostocki
Postal code: 19-200
Country: Poland
Contact person: jw
E-mail: starostwograjewo@poczta.onet.pl
Internet address(es):
Main address: http://bip.starostwograjewo.pl/
I.1)Name and addresses
Official name: Miasto Kolno
Postal address: ul. Wojska Polskiego 20
Town: Kolno
NUTS code: PL842 Łomżyński
Postal code: 18-500
Country: Poland
Contact person: jw
E-mail: kolno@home.pl
Internet address(es):
Main address: http://umkolno.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Kowale Oleckie
Postal address: Kościuszki 44
Town: Kowale Oleckie
NUTS code: PL623 Ełcki
Postal code: 19-420
Country: Poland
Contact person: jw
E-mail: gmina@kowale.fr.pl
Internet address(es):
Main address: http://bip.gmina.kowale.fr.pl/
I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Olecko
Postal address: Plac Wolności 3
Town: Olecko
NUTS code: PL623 Ełcki
Postal code: 19-400
Country: Poland
Contact person: jw
E-mail: um@um.olecko.pl
Telephone: +48 874254700
Fax: +48 874254701
Internet address(es):
Main address: http://www.umolecko.bip.doc.pl/
I.1)Name and addresses
Official name: Olmedica w Olecku sp. z o.o.
Postal address: Gołdapska 1
Town: Olecko
NUTS code: PL623 Ełcki
Postal code: 19-400
Country: Poland
Contact person: jw
E-mail: olmedica@olmedica.pl
Internet address(es):
Main address: http://www.olmedica.pl/
I.1)Name and addresses
Official name: Powiat Olecki
Postal address: Kolejowa 32
Town: Olecko
NUTS code: PL623 Ełcki
Postal code: 19-400
Country: Poland
Contact person: jw
E-mail: starostwo@powiat.olecko.pl
Telephone: +48 874254700
Fax: +48 874254701
Internet address(es):
Main address: http://www.spolecko.bip.doc.pl/
I.1)Name and addresses
Official name: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku
Postal address: Kolejowa 27A
Town: Olecko
NUTS code: PL623 Ełcki
Postal code: 19-400
Country: Poland
Contact person: jw.
E-mail: zamojski.m@straz.olecko.pl
Internet address(es):
Main address: https://kppspolecko.bip.gov.pl/
I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Orzysz
Postal address: Rynek 3
Town: Orzysz
NUTS code: PL623 Ełcki
Postal code: 12-250
Country: Poland
Contact person: jw.
E-mail: um@orzysz.pl
Internet address(es):
Main address: http://bip.orzysz.pl/
I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Świętajno
Postal address: Świętajno 104
Town: Świętajno
NUTS code: PL623 Ełcki
Postal code: 19-411
Country: Poland
Contact person: jw.
E-mail: ug@swietajno.pl
Internet address(es):
Main address: http://bip.swietajno.pl/
I.1)Name and addresses
Official name: Powiat Węgorzewski
Postal address: 3-go Maja 17B
Town: Wegorzewo
NUTS code: PL623 Ełcki
Postal code: 11-600
Country: Poland
Contact person: jw
E-mail: starostwo@powiatwegorzewski.pl
Internet address(es):
Main address: http://bip.powiatwegorzewski.pl/
I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Wieliczki
Postal address: Lipowa 53
Town: Wieliczki
NUTS code: PL623 Ełcki
Postal code: 19-404
Country: Poland
Contact person: jw
E-mail: sekretariat@wieliczki.pl
Internet address(es):
Main address: http://wieliczki.bipgmina.pl/
I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Rajgród
Postal address: Warszawska 32
Town: Rajgród
NUTS code: PL841 Białostocki
Postal code: 19-206
Country: Poland
Contact person: jw
E-mail: gmina@umrajgrod.pl
Internet address(es):
Main address: http://bip.um.rajgrod.wrotapodlasia.pl/
I.2)Information about joint procurement
The contract involves joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_piski
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_piski
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022r. do 31.03.2023r.

Reference number: Or.272.1.13.2021
II.1.2)Main CPV code
09300000 Electricity, heating, solar and nuclear energy
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów w okresie od dnia 01.01.2022r. do 31.03.2023r. do 717 punktów poboru (PPE) o łącznym szacowanym wolumenie zamówienia podstawowego (+/- 10%) 11 713,94 MWh, z tego:

Strefa I 8 095,68 MWh

Strefa II 2 544,24 MWh

Strefa III 1 074,02 MWh

2. Zamawiający przewiduje prawo opcji. Prawem opcji objęta będzie dostawa energii elektrycznej do 2 obiektów "Olmedica" w Olecku Sp. z o.o., ul. Gołdapska 1, 19-400 Olecko,

3. Kod CPV, pod którym sklasyfikowano przedmiot zamówienia:

09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

09310000-5 – Elektryczność

4. Okres rozliczeniowy – 1 m-c

5. Szczegóły dotyczące zużycia energii elektrycznej w poszczególnych punktach poboru opisane zostały w Załączniku nr 1 do SWZ Wykaz punktów poboru.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
09310000 Electricity
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL623 Ełcki
NUTS code: PL841 Białostocki
NUTS code: PL842 Łomżyński
Main site or place of performance:

Teren Powiatu Piskiego, Grajewskie, Gołdapskiego, Węgorzewskiego, teren Gminy Rajgród oraz Miasta Kolno

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów w okresie od dnia 01.01.2022r. do 31.03.2023r. do 717 punktów poboru (PPE) o łącznym szacowanym wolumenie zamówienia podstawowego (+/- 10%) 11 713,94 MWh, z tego:

Strefa I 8 095,68 MWh

Strefa II 2 544,24 MWh

Strefa III 1 074,02 MWh

2. Zamawiający przewiduje prawo opcji. Prawem opcji objęta będzie dostawa energii elektrycznej do 2 obiektów "Olmedica" w Olecku Sp. z o.o., ul. Gołdapska 1, 19-400 Olecko, w ramach którego zamawiający zastrzega możliwość wydłużenia okresu dostaw energii do punktów poboru PL_ZEBB_2813000197_06 i / lub PL_ZEBB_2813000275_02 do dnia 31.03.2023r. tj. o 6 miesięcy oraz zwiększenia ilości zakupionej energii elektrycznej w tym okresie ponad zakres podstawowy zamówienia maksymalnie o 347,10 MWh. W ramach zamówienia podstawowego dostawy do tych PPE odbywać się będą do dnia 30.09.2022r.

1) Zamawiający „Olmedica" w Olecku Sp. z o.o. z siedzibą w Olecku planuje przeprowadzenie inwestycji polegającej na termomodernizacji obiektu i montażu instalacji fotowoltaicznych, w wyniku czego uzyska status Prosumenta. Prawo opcji będzie miało zastosowanie w sytuacji, gdy zamawiający do 31 sierpnia 2022r. nie zamontuje i nie podłączy instalacji fotowoltaicznych w obiekcie PL_ZEBB_2813000197_06 i/lub PL_ZEBB_2813000275_02. Zamawiający skorzysta z prawa opcji poprzez złożenie wykonawcy Oświadczenia najpóźniej w dniu 31.08.2022r.

2) Warunki realizacji prawa opcji opisane zostały w Załączniku nr 9 do SWZ (projektowane postanowienia umowy na sprzedaż energii z „Olmedica" w Olecku Sp. z o.o. z siedzibą w Olecku).

3. Zamawiający Gmina Świętajno w związku z planowanym montażem paneli fotowoltaicznych zastrzega możliwość wyłączenia z umowy w III kwartale 2022r. obiektu, numer PPE PL_ZEBB_2813009854_03.

4. Układy pomiarowe z grupą taryfową B są dostosowane do procedury zmiany sprzedawcy.

5. Standardy jakościowe

1) Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej o określonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych.

2) Standardy jakościowe energii elektrycznej opisane są w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (z późniejszymi zmianami) i Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 6 marca 2019r. ze zmianami w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną.

6. Kod CPV, pod którym sklasyfikowano przedmiot zamówienia:

09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

09310000-5 – Elektryczność

7. Szczegóły dotyczące zużycia energii elektrycznej w poszczególnych punktach poboru opisane zostały w Załączniku nr 1 do SWZ Wykaz punktów poboru.

8. Szczegółowe informacje znajdują się w Rozdziale III SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/03/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający przewiduje prawo opcji. Prawem opcji objęta będzie dostawa energii elektrycznej do 2 obiektów "Olmedica" w Olecku Sp. z o.o., ul. Gołdapska 1, 19-400 Olecko, w ramach którego zamawiający zastrzega możliwość wydłużenia okresu dostaw energii do punktów poboru PL_ZEBB_2813000197_06 i / lub PL_ZEBB_2813000275_02 do dnia 31.03.2023r. tj. o 6 miesięcy oraz zwiększenia ilości zakupionej energii elektrycznej w tym okresie ponad zakres podstawowy zamówienia maksymalnie o 347,10 MWh. W ramach zamówienia podstawowego dostawy do tych PPE odbywać się będą do dnia 30.09.2022r.

1) Zamawiający „Olmedica" w Olecku Sp. z o.o. z siedzibą w Olecku planuje przeprowadzenie inwestycji polegającej na termomodernizacji obiektu i montażu instalacji fotowoltaicznych, w wyniku czego uzyska status Prosumenta. Prawo opcji będzie miało zastosowanie w sytuacji, gdy zamawiający do 31 sierpnia 2022r. nie zamontuje i nie podłączy instalacji fotowoltaicznych w obiekcie PL_ZEBB_2813000197_06 i/lub PL_ZEBB_2813000275_02. Zamawiający skorzysta z prawa opcji poprzez złożenie wykonawcy Oświadczenia najpóźniej w dniu 31.08.2022r.

2) Warunki realizacji prawa opcji opisane zostały w Załączniku nr 9 do SWZ (projektowane postanowienia umowy na sprzedaż energii z „Olmedica" w Olecku Sp. z o.o. z siedzibą w Olecku).

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania zawartych zostanie 21 umów.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp.

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu (Rozdział VI SWZ).

2. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej jeżeli wykaże: posiadanie uprawnień w zakresie obrotu energią elektryczną, tj. posiadanie ważnej Koncesji w zakresie obrotu energią elektryczną wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy Pe).

3. Podmiotowe środki dowodowe żądane w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczeniu (składane na wezwanie zamawiającego).

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem

2) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (Zał. nr 5 do SWZ)

3) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem

4) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego (art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp (Zał. nr 6.1 do SWZ).

5) O ile dotyczy - oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ (Zał. nr 6.2 do SWZ).

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł (pięć milionów)

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż PLN, zamawiający przeliczy po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski (tabela A) w dniu opublikowania ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, to według tabeli kursów średnich NBP ostatnio przed tą datą ogłoszonych.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej spełniają łącznie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie lub wykonywanie w sposób należyty w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - dostaw energii elektrycznej, na potwierdzenie czego złoży wykaz dostaw wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ wraz z dowodami poświadczającymi czy dostawy wykonane zostały należycie.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że wykonał należycie, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie:

a) dostawy energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 8. 000 MWh (osiem tysięcy)

oraz

b) dostawy energii elektrycznej do co najmniej 500 PPE (pięćset)

przy czym zamawiający nie określa w ramach ilu umów/kontraktów dostawy zostały wykonane.

W przypadku wykazania dostaw, realizowanych w oparciu o umowę niezakończoną przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, zamawiający uwzględni wartość tej ich części, która do upływu ww. terminu została faktycznie zrealizowana.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej spełniają łącznie.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Warunki umowy zostały zawarte w Załączniku nr 8 i 9 – Projektowane postanowienia umowy.

2. Ceny jednostkowe brutto za 1 MWh przez okres trwania umowy pozostaną niezmienne, z zastrzeżeniem zapisów projektowanych postanowień umowy

3. Zamawiający przewidział możliwość wahania ilości pobranej energii elektrycznej (+/- 10%).

4.Zamawiający przewidział możliwość zmiany ilości PPE wynikającej z włączenia do umowy nowych PPE w związku z np. przejęciem punktów od innych podmiotów, wybudowaniem nowych lub np. wyłączenia obiektu z eksploatacji, zmiany stanu prawnego obiektu.

5. Zamawiający przewiduje zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości zawieranych umów.

6.Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w treści Umowy, zgodnie z zał. nr 8 i 9 SWZ – Projektowane postanowienia umowy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/10/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 12/01/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 15/10/2021
Local time: 10:15
Place:

Starostwo Powiatowe w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 1

Information about authorised persons and opening procedure:

1.Otwarcie ofert na Platformie przez kliknięcie przycisku “Odszyfruj oferty”.

2.W przypadku awarii systemu teleinf., przy użyciu którego następuje otwarcie ofert, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

3.Zamawiający poinf. o zmianie terminu otwarcia ofert.

4.Os. up. Marzena Wójcik

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

IV kwartał 2022

VI.3)Additional information:

I.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 195.000,00 zł (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy 00/100)

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

3. Zgodnie z art. 97 ust. 7 pkt 1-4 Pzp wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu

2) gwarancjach bankowych

3) gwarancjach ubezpieczeniowych

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz.U. z 2020, poz. 299)

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 42 9364 0000 2002 0840 0015 0002 z dopiskiem wadium dostawa energii elektrycznej. Za datę zapłaty wadium uznaje się moment wpływu na konto zamawiającego.

5. Szczegółowe inf. dot. wadium zawarte są w Rozdziel XV SWZ.

II.Dokumenty składane wraz z ofertą:

1. wypełniony i podpisany Formularz Oferty (Zał.nr 2 do SWZ)

2. wypełniony i podpisany jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) (Zał. nr 3 do SWZ)

3. pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEDiG)

4. dokument potwierdzający wniesienie wadium (obligatoryjnie w przypadku złożenia wadium w formie innej niż pieniądz)

5. (o ile dotyczy) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców występujących wspólnie

6. (o ile dotyczy) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust.4 Pzp (zał. nr 7 do SWZ)

7. (o ile dotyczy) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

III. Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 Pzp (JEDZ) sporządza się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. W postępowaniu odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/09/2021