Leveringen - 468762-2019

07/10/2019    S193

Česko-Praha: Solární fotovoltaické moduly

2019/S 193-468762

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2019/S 153-376381)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Energetické úspory pomocí FVE pro firmu S-Silike C.S., s.r.o.
Národní identifikační číslo: 27198546
Poštovní adresa: Sekorova 1103/9
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 143 00
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Herbst
E-mail: jiri.herbst@silike.cz
Tel.: +420 604895346
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.silike.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/4cdfbd33-f1f9-48bc-ae9d-68d85e51195c

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Energetické úspory pomocí FVE pro firmu S-Silike C.S., s.r.o.

II.1.2)Hlavní kód CPV
09331200 Solární fotovoltaické moduly
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace fotovoltaické elektrárny o výkonu 199,800 Wp na střechu budovy 3671/2 obec Děčín – Podmokly, LV 5150, včetně všech souvisejících technologií, vypracování kompletní dokumentace potřebné k připojení k rozvodné síti a vyřízení licence zadavatele pro výrobu elektrické energie.

Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technické specifikace, je uvedeno v přílohách této zadávací dokumentace.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
02/10/2019
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2019/S 153-376381

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro podání nabídek:
Namísto:
Datum: 08/10/2019
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 04/11/2019
Místní čas: 10:00
VII.2)Další dodatečné informace:

Přikládáme přílohou této dodatečné informace č. 3 Projektovou dokumentaci a smlouvu s distributorem.

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do 4. 11. 2019 – 10:00 hodin - prodloužení lhůty k podání nabídek + dodání Projektové dokumentace a smlouvy s distributorem.

Přílohy dodatečné informace č. 3

- Projektová dokumentace

- Smlouva s distributorem