We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 4689-2022

05/01/2022    S3

Poland-Chorzów: Antiseptics and disinfectants

2022/S 003-004689

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 237-623668)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE
National registration number: 627-19-23-530
Postal address: ul. Strzelców Bytomskich 11
Town: Chorzów
NUTS code: PL22A Katowicki
Postal code: 41-500
Country: Poland
Contact person: Dział Zamówień Publicznych
E-mail: zp@zsm.com.pl
Telephone: +48 323499298
Fax: +48 323499299
Internet address(es):
Main address: https://zsm-chorzow.ezamawiajacy.pl/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa środków dezynfekcyjnych

Reference number: ZSM/ZP/35/2021
II.1.2)Main CPV code
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa środków dezynfekcyjnych dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie w ilości określonej w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
31/12/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 237-623668

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.2.7
Lot No: Pakiet nr 1 - Dezynfekcja i mycie narzędzi i powierzchni [1]
Place of text to be modified: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Instead of:

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Read:

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Section number: II.2.7
Lot No: Pakiet nr 2 - Dezynfekcja, mycie i pielęgnacja rąk
Place of text to be modified: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Instead of:

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Read:

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Section number: II.2.7
Lot No: Pakiet nr 3 - Dezynfekcja i mycie narzędzi
Place of text to be modified: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Instead of:

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Read:

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Section number: II.2.7
Lot No: Pakiet nr 4 - Dezynfekcja, mycie, pielęgnacja skóry, błon śluzowych i ran
Place of text to be modified: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Instead of:

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Read:

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Section number: II.2.7
Lot No: Pakiet nr 5 - Preparaty stosowane w myjni endoskopowej typu Olympus ETD-3
Place of text to be modified: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Instead of:

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Read:

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Section number: II.2.7
Lot No: Pakiet nr 6 - Spirytus medyczny i alkohol etylowy skażony
Place of text to be modified: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Instead of:

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Read:

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Section number: II.2.7
Lot No: Pakiet nr 7 - Formaldehyd
Place of text to be modified: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Instead of:

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Read:

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Section number: II.2.7
Lot No: Pakiet nr 8 - Dezynfekcja skóry i błon śluzowych
Place of text to be modified: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Instead of:

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Read:

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Section number: II.2.7
Lot No: Pakiet nr 9 - Dezynfekcja i mycie narzędzi i powierzchni [2]
Place of text to be modified: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Instead of:

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Read:

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Section number: II.2.7
Lot No: Pakiet nr 10 - Dezynfekcja, mycie i pielęgnacja rąk oraz ciała
Place of text to be modified: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Instead of:

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Read:

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Section number: II.2.7
Lot No: Pakiet nr 11 - Dezynfekcja, mycie rąk (system zamknięty)
Place of text to be modified: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Instead of:

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Read:

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Section number: II.2.7
Lot No: Pakiet nr 12 - Dezynfekcja i mycie powierzchni (preparaty gotowe do użycia) [1]
Place of text to be modified: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Instead of:

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Read:

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Section number: II.2.7
Lot No: Pakiet nr 13 - Preparaty do myjni automatycznych (narzędzia)
Place of text to be modified: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Instead of:

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Read:

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Section number: II.2.7
Lot No: Pakiet nr 14 - Dezynfekcja i mycie powierzchni [2]
Place of text to be modified: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Instead of:

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Read:

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Section number: II.2.7
Lot No: Pakiet nr 15 – Preparaty do mycia i dezynfekcji w myjniach dezynfektorach
Place of text to be modified: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Instead of:

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Read:

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Section number: IV.2.2
Lot No: Sekcja IV: Procedura
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 07/01/2022
Local time: 10:00
Read:
Date: 12/01/2022
Local time: 10:00
Section number: IV.2.6
Lot No: Sekcja IV: Procedura
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Date: 06/04/2022
Read:
Date: 11/04/2022
Section number: IV.2.7
Lot No: Sekcja IV: Procedura
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 07/01/2022
Local time: 10:05
Read:
Date: 12/01/2022
Local time: 10:05
VII.2)Other additional information: