Supplies - 4689-2022

05/01/2022    S3

Poland-Chorzów: Antiseptics and disinfectants

2022/S 003-004689

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 237-623668)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE
National registration number: 627-19-23-530
Postal address: ul. Strzelców Bytomskich 11
Town: Chorzów
NUTS code: PL22A Katowicki
Postal code: 41-500
Country: Poland
Contact person: Dział Zamówień Publicznych
E-mail: zp@zsm.com.pl
Telephone: +48 323499298
Fax: +48 323499299
Internet address(es):
Main address: https://zsm-chorzow.ezamawiajacy.pl/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa środków dezynfekcyjnych

Reference number: ZSM/ZP/35/2021
II.1.2)Main CPV code
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa środków dezynfekcyjnych dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie w ilości określonej w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
31/12/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 237-623668

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.2.7
Lot No: Pakiet nr 1 - Dezynfekcja i mycie narzędzi i powierzchni [1]
Place of text to be modified: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Instead of:

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Read:

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Section number: II.2.7
Lot No: Pakiet nr 2 - Dezynfekcja, mycie i pielęgnacja rąk
Place of text to be modified: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Instead of:

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Read:

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Section number: II.2.7
Lot No: Pakiet nr 3 - Dezynfekcja i mycie narzędzi
Place of text to be modified: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Instead of:

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Read:

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Section number: II.2.7
Lot No: Pakiet nr 4 - Dezynfekcja, mycie, pielęgnacja skóry, błon śluzowych i ran
Place of text to be modified: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Instead of:

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Read:

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Section number: II.2.7
Lot No: Pakiet nr 5 - Preparaty stosowane w myjni endoskopowej typu Olympus ETD-3
Place of text to be modified: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Instead of:

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Read:

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Section number: II.2.7
Lot No: Pakiet nr 6 - Spirytus medyczny i alkohol etylowy skażony
Place of text to be modified: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Instead of:

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Read:

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Section number: II.2.7
Lot No: Pakiet nr 7 - Formaldehyd
Place of text to be modified: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Instead of:

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Read:

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Section number: II.2.7
Lot No: Pakiet nr 8 - Dezynfekcja skóry i błon śluzowych
Place of text to be modified: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Instead of:

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Read:

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Section number: II.2.7
Lot No: Pakiet nr 9 - Dezynfekcja i mycie narzędzi i powierzchni [2]
Place of text to be modified: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Instead of:

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Read:

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Section number: II.2.7
Lot No: Pakiet nr 10 - Dezynfekcja, mycie i pielęgnacja rąk oraz ciała
Place of text to be modified: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Instead of:

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Read:

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Section number: II.2.7
Lot No: Pakiet nr 11 - Dezynfekcja, mycie rąk (system zamknięty)
Place of text to be modified: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Instead of:

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Read:

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Section number: II.2.7
Lot No: Pakiet nr 12 - Dezynfekcja i mycie powierzchni (preparaty gotowe do użycia) [1]
Place of text to be modified: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Instead of:

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Read:

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Section number: II.2.7
Lot No: Pakiet nr 13 - Preparaty do myjni automatycznych (narzędzia)
Place of text to be modified: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Instead of:

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Read:

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Section number: II.2.7
Lot No: Pakiet nr 14 - Dezynfekcja i mycie powierzchni [2]
Place of text to be modified: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Instead of:

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Read:

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Section number: II.2.7
Lot No: Pakiet nr 15 – Preparaty do mycia i dezynfekcji w myjniach dezynfektorach
Place of text to be modified: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Instead of:

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Read:

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Section number: IV.2.2
Lot No: Sekcja IV: Procedura
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 07/01/2022
Local time: 10:00
Read:
Date: 12/01/2022
Local time: 10:00
Section number: IV.2.6
Lot No: Sekcja IV: Procedura
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Date: 06/04/2022
Read:
Date: 11/04/2022
Section number: IV.2.7
Lot No: Sekcja IV: Procedura
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 07/01/2022
Local time: 10:05
Read:
Date: 12/01/2022
Local time: 10:05
VII.2)Other additional information: