Supplies - 468949-2022

29/08/2022    S165

Poland-Warsaw: Police cars

2022/S 165-468949

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2022/S 148-422926)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Komenda Główna Policji
Postal address: Puławska 148/150
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 02-624
Country: Poland
E-mail: tomasz.jedynak@policja.gov.pl
Telephone: +48 226012220
Fax: +48 226011857
Internet address(es):
Main address: http://www.policja.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa policyjnych pojazdów nieoznakowanych typu SUV oraz policyjnych pojazdów nieoznakowanych z segmentu D na podstawie umowy ramowej w latach 2022-2023

Reference number: 163/Ctr/22/TJ/FWP/PMP
II.1.2)Main CPV code
34114200 Police cars
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest:

- w ramach Części 1: Dostawa policyjnych pojazdów nieoznakowanych typu SUV (max. 20 szt.),

- w ramach Części 2: Dostawa policyjnych pojazdów nieoznakowanych z segmentu D (max.

20 szt.),

na podstawie umowy ramowej na lata 2022-2023, wyposażonych w radiotelefon przewoźny standardu TETRA w zestawie rozłącznym, zgodnie z Zał. 3 Ł do OPZ.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
24/08/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2022/S 148-422926

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 30/08/2022
Local time: 10:00
Read:
Date: 06/09/2022
Local time: 10:00
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 30/08/2022
Local time: 10:10
Read:
Date: 06/09/2022
Local time: 10:10
VII.2)Other additional information: