Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Varor - 469214-2021

17/09/2021    S181

Tyskland-Freiburg im Breisgau: Industrirobotar

2021/S 181-469214

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Postadress: Albertstraße 21a
Ort: Freiburg
Nuts-kod: DE13 Freiburg
Postnummer: 79104
Land: Tyskland
Kontaktperson: Andrea Fuchs
E-post: Andrea.Fuchs@zv.uni-freiburg.de
Telefon: +49 76120354299
Fax: +49 76120354146
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.uni-freiburg.de
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Offentligrättsligt organ
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Utbildning

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Mobile Manipulationsplattformen

Referensnummer: 2021028
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
42997300 Industrirobotar
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Die Auftraggeberin (AG) beabsichtigt, 4 Mobile Manipulationsplattformen zu beschaf-fen.

Die 4 Roboter sollen dazu verwendet werden mobile Manipulationsaufgaben in verschiedenen

Haushaltsumgebungen durchzuführen.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 335 000.00 EUR
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
42997300 Industrirobotar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DE Deutschland
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Die Auftraggeberin (AG) beabsichtigt, 4 Mobile Manipulationsplattformen zu beschaffen.

Die 4 Roboter sollen dazu verwendet werden mobile Manipulationsaufgaben in verschiedenen

Haushaltsumgebungen durchzuführen.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Technischer Teil / Viktning: 40
Kvalitetskriterium - Namn: Design Gesamtsystem / Viktning: 5
Kvalitetskriterium - Namn: Kundendienst und Support / Viktning: 5
Pris - Viktning: 50
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Mobile Manipulationsplattformen

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
42997300 Industrirobotar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DE Deutschland
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Die Auftraggeberin (AG) beabsichtigt, 4 Mobile Manipulationsplattformen zu beschaffen.

Die 4 Roboter sollen dazu verwendet werden mobile Manipulationsaufgaben in verschiedenen

Haushaltsumgebungen durchzuführen.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Technischer Teil / Viktning: 40
Kvalitetskriterium - Namn: Design Gesamtsystem / Viktning: 5
Kvalitetskriterium - Namn: Kundendienst und Support / Viktning: 5
Pris - Viktning: 50
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 108-284115
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2021028
Benämning på upphandlingen:

Mobile Manipulationsplattformen

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
14/09/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Generation Robots GmbH
Ort: Freiburg
Nuts-kod: DE13 Freiburg
Postnummer: 79111
Land: Tyskland
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 335 000.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Vergabekammer des Landes Baden Württemberg beim Regierungspräsidium Karlsruhe
Postadress: Kapellenstr. 17
Ort: Karlsruhe
Postnummer: 76131
Land: Tyskland
E-post: vergabekammer@rpk.bwl.de
Telefon: +49 721 / 926-0
Fax: +49 721 / 926-3985
Internetadress: http://www.rp-karlsruhe.de/servlet/PB/menu/1159131/index.html
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Es wird darauf hingewiesen, dass ein Nachprüfungsantrag vor der Vergabekammer nur zulässig ist, soweit: • der Antragsteller den gerügten Verstoß gegen Vergabevorschriften im Vergabeverfahren erkannt und gegenüber der AG unverzüglich gerügt hat, • der Antrag auf Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens innerhalb von 10 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung der AG, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, gestellt wird. Auf die Regelungen in § 160 GWB wird ausdrücklich hingewiesen.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Vergabekammer Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium Karlsruhe
Postadress: Karl-Friedrich-Str. 17
Ort: Karlsruhe
Postnummer: 76133
Land: Tyskland
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
14/09/2021