Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Szolgáltatások - 469237-2017

23/11/2017    S225

Magyarország-Budakeszi: Egészségügyi szolgáltatások

2017/S 225-469237

Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budakörnyéki Önkormányzati Társulás
Nemzeti azonosító szám: AK23886
Postai cím: Fő utca 179.
Város: Budakeszi
NUTS-kód: HU120 Not specified
Postai irányítószám: 2092
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Somogyi Farkas József
E-mail: somogyi.farkas@budakeszi.hu
Telefon: +36 309908202
Fax: +36 23535725
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.budakornyekitarsulas.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.budakornyekitarsulas.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budakeszi Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK01206
Postai cím: Fő utca 179.
Város: Budakeszi
NUTS-kód: HU120 Not specified
Postai irányítószám: 2092
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Somogyi Farkas József
E-mail: somogyi.farkas@budakeszi.hu
Telefon: +36 309908202
Fax: +36 23535725
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.budakornyekitarsulas.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.budakornyekitarsulas.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budajenő Község Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK174489
Postai cím: Fő utca 1-3.
Város: Budajenő
NUTS-kód: HU120 Not specified
Postai irányítószám: 2093
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Somogyi Farkas József
E-mail: somogyi.farkas@budakeszi.hu
Telefon: +36 309908202
Fax: +36 23535725
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.budakornyekitarsulas.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.budakornyekitarsulas.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK05402
Postai cím: Kossuth Lajos u. 61.
Város: Nagykovácsi
NUTS-kód: HU120 Not specified
Postai irányítószám: 2094
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Somogyi Farkas József
E-mail: somogyi.farkas@budakeszi.hu
Telefon: +36 309908202
Fax: +36 23535725
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.budakornyekitarsulas.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.budakornyekitarsulas.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Páty Község Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK16516
Postai cím: Kossuth Lajos u. 83.
Város: Páty
NUTS-kód: HU120 Not specified
Postai irányítószám: 2071
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Somogyi Farkas József
E-mail: somogyi.farkas@budakeszi.hu
Telefon: +36 309908202
Fax: +36 23535725
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.budakornyekitarsulas.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.budakornyekitarsulas.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Remeteszőlős Község Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK17087
Postai cím: Vénusz u. 8-10.
Város: Remeteszőlős
NUTS-kód: HU120 Not specified
Postai irányítószám: 2090
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Somogyi Farkas József
E-mail: somogyi.farkas@budakeszi.hu
Telefon: +36 309908202
Fax: +36 23535725
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.budakornyekitarsulas.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.budakornyekitarsulas.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Telki Község Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK17811
Postai cím: Petőfi u. 1
Város: Telki
NUTS-kód: HU120 Not specified
Postai irányítószám: 2089
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Somogyi Farkas József
E-mail: somogyi.farkas@budakeszi.hu
Telefon: +36 309908202
Fax: +36 23535725
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.budakornyekitarsulas.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.budakornyekitarsulas.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.budakornyekitarsulas.hu
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Illés Levente Ügyvédi Iroda
Postai cím: Tátra u. 6. I. em. 6.a.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1136
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Illés Levente, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (lajstromszáma: 00240)
E-mail: iroda@illesoffice.hu
Telefon: +36 17880221
Fax: +36 17880221
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.budakornyekitarsulas.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Illés Levente Ügyvédi Iroda
Postai cím: Tátra u. 6. I. em. 6.a.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1136
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Illés Levente, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (lajstromszáma: 00240)
Telefon: +36 17880221
E-mail: iroda@illesoffice.hu
Fax: +36 17880221
NUTS-kód: HU110 Not specified
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.budakornyekitarsulas.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Orvosi ügyelet biztosítása.

II.1.2)Fő CPV-kód
85100000 Egészségügyi szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Egészségügyi szolgáltatás – központi orvosi ügyelet – ellátása. Az egészségügyi alapellátás körébe tartozó: központi ügyelet ellátása a szerződésben rögzítettek szerint, az egészségügyről szóló 1997.évi CLIV. törvény és a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglaltaknak, valamint az egyéb szakmai előírásoknak megfelelően, valamint annak jogszabályok szerinti dokumentálása Budajenő, Budakeszi, Nagykovácsi, Páty, Remeteszőlős, Telki települések ellátási körébe tartozó lakosság (40 000 fő alatti létszám, pontosan 35 284 fő) tekintetében.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
85121100 Általános orvosi szolgáltatások
85112200 Ambuláns betegek ellátásával kapcsolatos szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

2092 Budakeszi, Fő utca 179.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Háziorvosi ügyelet:

Egészségügyi szolgáltatás – központi orvosi ügyelet – ellátása. Az egészségügyi alapellátás körébe tartozó: központi ügyelet ellátása a szerződésben rögzítettek szerint, az egészségügyről szóló 1997.évi CLIV. törvény és a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglaltaknak, valamint az egyéb szakmai előírásoknak megfelelően, valamint annak jogszabályok szerinti dokumentálásra Budajenő, Budakeszi, Nagykovácsi, Páty, Remeteszőlős, Telki, települések ellátási körébe tartozó lakosság (40 000 fő alatti létszám, pontosan 35 284 fő) tekintetében:

— valamennyi település vonatkozásában munkanapokon 16:00 órától másnap reggel 8:00 óráig: egyidejűleg 1 fő orvos, 1 fő ápoló, 1 fő gépkocsivezető;

— hétvégén, munkaszüneti napokon és ünnepnapokon 24 órás szolgálatban: egyidejűleg 1 fő orvos, 1 fő ápoló, 1 fő gépkocsivezető, valamint Ajánlatkérő döntése alapján további 1 fő orvos/mentőtiszt (legalább mentőtiszt).

Az ügyelet ellátására kijelölt helyiség: 2092 Budakeszi, Fő utca 179. sz. alatti Budakeszi Egészségház, ahol egyben az Országos Mentőszolgálat által üzemeltetett mentési pont is fog működni. Az Ajánlattevőt terhelő bérleti díj és rezsiköltség: 65 882 HUF/hó.

Az ellátáshoz szükséges gépjárművet Ajánlattevőnek kell biztosítania, és fedezni annak fenntartási költségeit.

A beszerzés tárgyának részletes műszaki leírását a közbeszerzési műszaki dokumentáció tartalmazza.

II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: 60
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A részajánlat tételének kizárásának indoka: Az orvosi ügyelet ellátásának összetettségére tekintettel a részekre történő ajánlattétel nem biztosítható gazdaságosan a közpénzek hatékony felhasználásának elvét is figyelembe véve, a részekre bontás továbbá nem összeegyeztethető a gazdasági ésszerűséggel.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.4)A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2), valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kizáró okok fennállnak.

Igazolási módok:

A kizáró okoknak való megfelelés igazolására a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § rendelkezései irányadók.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. § e) pontja alapján az egészségügyi szolgáltatás működési engedély vagy az egészségügyi államigazgatási szerv által történő nyilvántartásba vétel alapján végezhető tevékenység.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontjára tekintettel alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a szükséges (ügyeleti ellátásra, mentésre vonatkozó) engedéllyel nem rendelkezik.

Folyt.: IV.1.11).

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

— a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet,

— az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendelet,

— 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól a végrehajtásról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelettel egységes szerkezetben,

— 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről,

— 2000. évi II. törvény az önálló orvosi tevékenységről,

— 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről,

— 2006. évi CXXXII. törvény az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről,

— 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról,

— 60/2003. (X.20.) ESZCSM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről,

— 47/2004. (V. 11.) ESZCSM rendelet az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről,

— 18/2007. (IV. 17.) Eüm rendelet az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről.

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Ajánlattevőnek az ügyeleti szolgáltatást a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) által finanszírozott formában kell nyújtania. A szolgáltatás finanszírozására a nyertes ajánlattevő finanszírozási szerződést köt a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel, melyre a 43/1999 (III.3.) Korm. rendelet rendelkezései irányadók. A nyertes Ajánlattevőnek az ajánlata során az NEAK támogatáson felüli, ajánlatkérő saját forrásából finanszírozandó összeget kell megajánlani. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. A vállalkozói díj kifizetése havonta, számla ellenében, 30 napon belül történik. A nyertes Ajánlattevő teljesítési igazolás birtokában nyújthat be számlát. A kifizetés vonatkozásában a Kbt. 135. § (1), (5) bekezdésében foglaltak, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseinek figyelembevételével. Hibás teljesítési kötbér: naponta a n. havi szerződéses ellenérték 2 %, max. n. havi megbízási díj 20 %. Meghiúsulási kötbér: teljes n. havi szerződéses ellenérték 20 %.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
IV.1.10)Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
IV.1.11)Az odaítélési eljárás fő jellemzői:

Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont szerinti legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján értékeli. Ajánlatkérő azzal a szerződés teljesítésére alkalmas és érvényes ajánlatot tevő ajánlattevővel köt szerződést, akinek ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb árat.

Folyt: III.1.4)

Igazolási mód:

A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság igazolásának módjára a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdése irányadó.

Részletes útmutató ld. közbesz. dok.

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje / A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 11/12/2017
Helyi idő: 10:00
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. A közbeszerzési dokumentumok elérhetőek a következő címen: (URL) www.budakornyekitarsulas.hu

A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie és le kell töltenie. A letöltő gazdasági szereplő a letöltés tényéről az ajánlattételi határidő lejártáig köteles tájékoztatni Ajánlatkérőt faxon (+361 7880221) vagy e-mailen (iroda@illesoffice.hu) az alábbi tartalommal: cégszerűen aláírt nyilatkozat, mely tartalmazza a gazdasági szereplő:

nevét, székhelyét (lakcímét), levelezési címét, tel/faxszámát, e-mail címét, kapcsolattartó nevét, eljárás tárgyát. A gazdasági szereplő felelőssége és kockázata az, hogy helyes adatokat adjon meg. Közös ajánlattétel esetén elegendő egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak a dokumentációt letölteni. Amennyiben ajánlattevő a letöltés tényéről nem tájékoztatja ajánlatkérőt az ajánlattételi határidő lejártáig, Ajánlatkérő a gazdasági szereplő ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvényteleníti.

2. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (2), illetve (4), (5), (6) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan.

3. Ajánlattevő a szakmai ajánlat részeként köteles csatolni a Műszaki leírásban részletezettek szerint elkészített Szakmai tervet.

4. Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének személyi feltételeként további 1 fő orvos/mentőtiszt (legalább mentőtiszt) igénybevételéről az eljárást lezáró döntéssel egyidejűleg nyilatkozik, ami a szerződés teljes tartamára változatlan hatállyal bír. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a felolvasólapon az ajánlati árat az ott szereplő bontásban kell megadni. Ajánlatkérő az összesen árat értékeli. Amennyiben ajánlatkérő döntése alapján nem szükséges hétvégén, munkaszüneti napokon és ünnepnapokon a plusz 1 fő orvos /mentőtiszt teljesítésbe történő bevonása, úgy ajánlatkérő szerződéses árnak a nettó havi ellenszolgáltatás sorban megadott értéket tünteti fel a szerződésben.

5. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama 30 nap a Kbt. 81. § (11) bekezdés szerint.

6. Ajánlatkérő a Kbt. 35. §. (9) bek. szerinti gazdálkodó szervezet alapítását (projekttársaság létrehozását) nem írja elő és nem teszi lehetővé.

7. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevők együttműködéséről szóló megállapodást, amelyben a közös ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell arról, hogy a szerződés teljesítésért egyetemleges felelősséget vállalnak, továbbá meg kell jelölni a közös ajánlattevők képviseletére jogosult tagjukat. Közös ajánlattétel esetében egy dokumentáció átvétele elegendő.

8. Amennyiben az ajánlattevő tekintetében változásbejegyzési eljárás van folyamatban az ajánlathoz csatolni kel a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

9. Ajánlattevő nyilatkozatban vállalja a lakosság folyamatos tájékoztatását és a velük való kommunikációt, valamint évente 1 alkalommal vállalja a lakosságnak történő elsősegélynyújtó tanfolyam tartását.

10. Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevőnek, illetve adott esetben további ajánlattevőnek az Ajánlatkérő Kbt. 69.§(4) bekezdése szerinti felhívására kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.

11.Ajánlatok felbontásának helye-Illés Levente Ügyvédi Iroda, 1136 Bp. Tátra u. 6. 1/6a., ideje- 11.12.2017., 10:00 h. Jelenlétre jogosultak a Kbt. 68.§(3) szerint.

12.Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a jogszabályban meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbb alkalmassági feltételeket alkalmaz az eljárásban.

13.Ajánlatkérő a Kbt. 75.§(2)e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.

14.Ajánlattevő köteles csatolni az állami mentőszolgálattal kötött együttműködési megállapodását (1997. évi CLIV. tv 96.§(2) és 97.§(4)),ennek hiányában Ajánlatkérő a Kbt. 73.§(1)e) pontja szerint érvénytelennek tekinti az ajánlatot.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szabályai szerint.

Folyt: III.1.4)

Alkalmassági követelmények:

P/1. Előző 3 lezárt üzleti évre vonatkozó beszámoló csatolása.

Igazolási mód-Alkalmas az ajánlattevő, ha az adózott eredménye az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző három lezárt üzleti év vonatkozásában pozitív vagy nulla volt.

Ha az ajánlattevő az 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljesítési időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg a működését, alkalmas, ha a közbeszerzés tárgyából származó árbevétele működésének ideje alatt eléri az összesen nettó 50 000 000 HUF-ot.

P/2. Előző 3 lezárt üzleti évben a teljes és a közbeszerzésből származó árbevétel igazolása

Ig.mód-Alkalmas az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző három üzleti év teljes nettó árbevétele eléri az összesen nettó 120 000 000 HUF összeget, ugyanezen időszakban pedig a közbeszerzés tárgyából (háziorvosi ügyeleti szolgáltatás) származó nettó árbevétele eléri az összesen nettó 12 millió forintot.

M/1. Előző három év legjelentősebb szolgáltatásainak teljesítésére vonatkozó referenciák ismertetése. Ig.mód-Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik legalább 1 db 14 000 fő lakosságszámú területre és legalább 2 településre kiterjedő, 1 telephelyen, minimum 2 évig folyamatosan üzemeltetett háziorvosi ügyeletet tartalmazó referenciával. Ajánlatkérő az alkalmasságot a 321/2015 Kr. 21.§ (3a) szerint vizsgálja.

M/2. Minőségbiztosítási tanúsítvány benyújtása.

Ig.mód-Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik az MSZ EN ISO 9001:2009 rendszerszabvány szerinti minőségirányítási rendszerre vonatkozó vagy az azzal egyenértékű más tanúsítványok egyszerű másolatával (mely vonatkozik orvosi ügyeleti tevékenységre).

M/3. Ajánlatkérőnek csatolnia kell az eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírását. Ig.mód-Alkalmas az ajánlattevő a szolgáltatás ellátására, amennyiben rendelkezik az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM. rendeletben, illetve a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben foglalt tárgyi minimum feltételekkel, mind az ügyeleti helyiség, mind a gépkocsi felszereltségére vonatkozóan.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/11/2017