Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Szolgáltatások - 469256-2023

02/08/2023    S147

Magyarország-Budapest: Személyzettel és ideiglenes személyzettel való ellátási szolgáltatások

2023/S 147-469256

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapesti Operettszínház
Nemzeti azonosító szám: 15490744242
Postai cím: Nagymező Utca 17.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1065
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Somfai Péter
E-mail: muszak@operett.hu
Telefon: +36 303837252
Fax: +36 12693838
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.operett.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001281992023/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001281992023/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Színház
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Személyzet biztosítása 3 részben 2023-2025. év

Hivatkozási szám: EKR001281992023
II.1.2)Fő CPV-kód
79620000 Személyzettel és ideiglenes személyzettel való ellátási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A feladat ellátásához mindig ajánlatkérő által előzetesen igényelt létszámú és összetételű személyzetet kell biztosítani.

1. rész tekintetében: Színpadmester, zsinórmester, színpadgépész, dísztő, bútoros, kellékes személyzet biztosítása a Budapesti Operettszínház vendégjátékainak helyszínein.

2. rész tekintetében: Fővilágosító, pultkezelő világosító, világosító, fejgépes személyzet biztosítása a Budapesti Operettszínház vendégjátékainak helyszínein, kőszínházi előadásokon és próbákon.

3. rész tekintetében: Vezető öltöztető, öltöztető, vezető fodrász, fodrász, sminkes személyzet biztosítása a Budapesti Operettszínház vendégjátékainak helyszínein, kőszínházi előadásokon és próbákon.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Színpadmester, zsinórmester, színpadgépész

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79620000 Személyzettel és ideiglenes személyzettel való ellátási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU Magyarország
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Színpadmester, zsinórmester, színpadgépész, dísztő, bútoros, kellékes személyzet biztosítása a Budapesti Operettszínház vendégjátékainak helyszínein.

A feladat ellátásához mindig ajánlatkérő által előzetesen igényelt létszámú és összetételű személyzetet kell biztosítani.

A szerződés hatálya alatt várható igénybevétel:

- Színpadmester: 44 embernap (Korábbi tapasztalatok szerinti maximális létszám: 1 fő/nap)

- Zsinórmester, színpadgépész: 2 embernap (Korábbi tapasztalatok szerinti maximális létszám: 1 fő/nap)

- Díszítő: 170 embernap (Korábbi tapasztalatok szerinti maximális létszám: 8 fő/nap)

- Bútoros: 25 embernap (Korábbi tapasztalatok szerinti maximális létszám: 2 fő/nap)

- Kellékes: 28 embernap (Korábbi tapasztalatok szerinti maximális létszám: 2 fő/nap)

A fenti számok tervezett mennyiségek, ezért a keretmegállapodás teljes időtartamára a Felek a keretszámot (bármilyen összetételben) 323 embernapban határozzák meg (amely 20% túllépést tartalmaz, embernapot tekintve).

Ajánlatkérő embernap alatt a következőket érti: 1 fő 0:00-24:00 óra között történő munkavégzése.

A 0:00-24:00 óra között történő munkavégzés ideje alatt, legfeljebb napi 12 óra munkavégzés értendő, bármely időpontban történő kezdéssel.

Részletes információk a közbeszerzési dokumentumokban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. M/2. a) alkalmassági minimumkövetelményben meghatározott követelményen felüli (12 hónap) szakmai többlettapasztalat (értékelhető megajánlás: min. 0, max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Ajánlatkérő fenntartja a lehetőséget arra vonatkozóan, hogy a keretmegállapodás időtartamát további 6 hónappal meghosszabbítja (de ezen esetben is legfeljebb a keretmennyiség kimerüléséig), amennyiben a keretmennyiséget 24 hónapos időtartam alatt nem használják fel. Részletes feltételek a szerződéstervezetben.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

A szerződés időtartama alatt embernapot tekintve 20%-os túllépés elképzelhető [II.2.4) pont szerint]. Az opcionális embernapokra ugyanazon egységárak vonatkoznak.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.3) A teljesítés fő helyszíne: A Budapesti Operettszínház vendégjátékainak helyszínein

II.2.5) Ajánlati ár meghatározása a kategória táblázat alapján, amely a közbeszerzési dokumentumokban található.

Ár elem elnevezése: „1. Képzett érték, nettó HUF”

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Fővilágosító, pultkezelő világosító, világosító

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79620000 Személyzettel és ideiglenes személyzettel való ellátási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU Magyarország
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Fővilágosító, pultkezelő világosító, világosító, fejgépes személyzet biztosítása a Budapesti Operettszínház vendégjátékainak helyszínein, kőszínházi előadásokon és próbákon.

A feladat ellátásához mindig ajánlatkérő által előzetesen igényelt létszámú és összetételű személyzetet kell biztosítani.

A szerződés hatálya alatt várható igénybevétel:

Vendégjátékok helyszínein:

- Fővilágosító: 46 embernap (Korábbi tapasztalatok szerinti maximális létszám: 1 fő/nap)

- Pultkezelő világosító: 33 embernap (Korábbi tapasztalatok szerinti maximális létszám: 2 fő/nap)

- Világosító: 49 embernap (Korábbi tapasztalatok szerinti maximális létszám: 2 fő/nap)

- Fejgépes: 41 embernap (Korábbi tapasztalatok szerinti maximális létszám: 4 fő/nap)

Kőszínházi előadások és próbákra:

- Fejgépes: 3859 embernap (Korábbi tapasztalatok szerinti maximális létszám: 9 fő/nap)

A fenti számok tervezett mennyiségek, ezért a keretmegállapodás teljes időtartamára a Felek a keretszámot (bármilyen összetételben) 4834 embernapban határozzák meg (amely 20% túllépést tartalmaz, embernapot tekintve).

Ajánlatkérő embernap alatt a következőket érti: 1 fő 0:00-24:00 óra között történő munkavégzése.

A 0:00-24:00 óra között történő munkavégzés ideje alatt, legfeljebb napi 12 óra munkavégzés értendő, bármely időpontban történő kezdéssel.

Ajánlatkérő kőszínházi alkalom alatt a következőket érti: 1 embernap teljesítése 1 fővel maximum 5 óra időtartamú munkavégzéssel.

Részletes információk a közbeszerzési dokumentumokban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. M/2. a) alkalmassági minimumkövetelményben meghatározott követelményen felüli (12 hónap) szakmai többlettapasztalat (értékelhető megajánlás: min. 0, max, 24 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Ajánlatkérő fenntartja a lehetőséget arra vonatkozóan, hogy a keretmegállapodás időtartamát további 6 hónappal meghosszabbítja (de ezen esetben is legfeljebb a keretmennyiség kimerüléséig), amennyiben a keretmennyiséget 24 hónapos időtartam alatt nem használják fel. Részletes feltételek a szerződéstervezetben.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

A szerződés időtartama alatt embernapot tekintve 20%-os túllépés elképzelhető [II.2.4) pont szerint]. Az opcionális embernapokra ugyanazon egységárak vonatkoznak.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.3) A teljesítés fő helyszíne: A Budapesti Operettszínház vendégjátékainak helyszínein, kőszínházi előadásokon és próbákon.

II.2.5) Ajánlati ár meghatározása a kategória táblázat alapján, amely a közbeszerzési dokumentumokban található.

Ár elem elnevezése: „1. Képzett érték, nettó HUF”

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vezető öltöztető, öltöztető, vezető fodrász

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79620000 Személyzettel és ideiglenes személyzettel való ellátási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU Magyarország
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vezető öltöztető, öltöztető, vezető fodrász, fodrász, sminkes személyzet biztosítása a Budapesti Operettszínház vendégjátékainak helyszínein, kőszínházi előadásokon és próbákon.

A feladat ellátásához mindig ajánlatkérő által előzetesen igényelt létszámú és összetételű személyzetet kell biztosítani.

A szerződés hatálya alatt várható igénybevétel:

Vendégjátékok helyszínein:

- Vezető öltöztető: 38 embernap (Korábbi tapasztalatok szerinti maximális létszám: 1 fő/nap)

- Öltöztető: 157 embernap (Korábbi tapasztalatok szerinti maximális létszám: 7 fő/nap)

- Vezető fodrász: 32 embernap (Korábbi tapasztalatok szerinti maximális létszám: 1 fő/nap)

- Fodrász: 69 embernap (Korábbi tapasztalatok szerinti maximális létszám: 2 fő/nap)

- Sminkes: 36 embernap (Korábbi tapasztalatok szerinti maximális létszám: 2 fő/nap)

Kőszínházi előadások és próbákra:

- Sminkes: 2603 embernap (Korábbi tapasztalatok szerinti maximális létszám: 8 fő/nap)

A fenti számok tervezett mennyiségek, ezért a keretmegállapodás teljes időtartamára a Felek a keretszámot (bármilyen összetételben) 3522 embernapban határozzák meg (amely 20% túllépést tartalmaz, embernapot tekintve).

Ajánlatkérő embernap alatt a következőket érti: 1 fő 0:00-24:00 óra között történő munkavégzése.

A 0:00-24:00 óra között történő munkavégzés ideje alatt, legfeljebb napi 12 óra munkavégzés értendő, bármely időpontban történő kezdéssel.

Ajánlatkérő kőszínházi alkalom alatt a következőket érti: 1 embernap teljesítése 1 fővel maximum 5 óra időtartamú munkavégzéssel.

Részletes információk a közbeszerzési dokumentumokban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. M/2. c) alkalmassági minimumkövetelményben meghatározott követelményen felüli (12 hónap) szakmai többlettapasztalat (értékelhető megajánlás: min. 0, max, 24 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Ajánlatkérő fenntartja a lehetőséget arra vonatkozóan, hogy a keretmegállapodás időtartamát további 6 hónappal meghosszabbítja (de ezen esetben is legfeljebb a keretmennyiség kimerüléséig), amennyiben a keretmennyiséget 24 hónapos időtartam alatt nem használják fel. Részletes feltételek a szerződéstervezetben.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

A szerződés időtartama alatt embernapot tekintve 20%-os túllépés elképzelhető [II.2.4) pont szerint]. Az opcionális embernapokra ugyanazon egységárak vonatkoznak.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.3) A teljesítés fő helyszíne: A Budapesti Operettszínház vendégjátékainak helyszínein, kőszínházi előadásokon és próbákon.

II.2.5) Ajánlati ár meghatározása a kategória táblázat alapján, amely a közbeszerzési dokumentumokban található.

Ár elem elnevezése: „1. Képzett érték, nettó HUF”

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi rész vonatkozásában:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll vagy az eljárás során következett be.

Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint.

Előzetes igazolás:

Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD űrlap benyújtásával köteles előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá.

Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy ajánlata tekintetében fennáll-e az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. július 31-i 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdésében meghatározott, a közbeszerzési vagy koncessziós szerződés odaítélésére vonatkozó tilalom.

Az EEKD-ban ajánlattevő/közös ajánlattevők, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az ajánlatot benyújtó ajánlattevő által, az ajánlatában benyújtott, kitöltött űrlappal, a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a kizáró okok fenn nem állásást.

A Kbt. 41/A. § (5) bekezdése és a Kr. 3. § alapján a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében a nyilatkozatokat (így az EKKD űrlapokat is) az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Megkövetelt igazolási mód a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseiben foglaltak alkalmazásával: ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek az előírt kizáró okok fenn nem állását a Kr. 8. § és 10.§ alapján kell igazolni, figyelemmel a Kr. 12. § -16. §-ában foglaltakra.

A Kr. 15.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

A Kr. 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell benyújtani. A nyilatkozatot ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén az ajánlatot benyújtó ajánlattevőnek) az Ajánlatkérő által kiadott űrlap kitöltésével kell benyújtania.

A Kr. 1. § (7) bekezdése értelmében a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A Kr. 13.§-ában foglaltak szerint ajánlattevőnek/közös ajánlattevőnek folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkeztetését igazoló cégbírósági dokumentumot (másolatban). Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, az erre vonatkozó, nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlathoz csatolni. Az EKR-ben az Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni és az ajánlatban benyújtani.

A Kbt. 69. § (11a) bekezdése és a Kr. 1. § (8) bekezdése is irányadó.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi rész tekintetében:

Az ajánlatban megkövetelt előzetes és egyben az ajánlatok elbírálásához szükséges igazolási mód:

A Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján ajánlattevőnek ajánlatában az EEKD-ben foglalt nyilatkozatát kell benyújtani. A Kr. 2. § (5) bekezdés alapján ajánlatkérő előírja, hogy az EEKD IV. részének az α (alfa): „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” pont kitöltésével kell előzetesen igazolni a felhívásban meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést. Ajánlatkérő nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését az Ajánlatkérő a Kbt. 69. § rendelkezéseinek megfelelően, két körben végzi: első körben az EEKD-ban tett nyilatkozatot, második körben a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolásokat ellenőrzi.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön EEKD-t kell benyújtania.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A bírálat során megkövetelt igazolásmód (ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása alapján):

M/1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését, különösen a közbeszerzés tárgyára vonatkozó referenciáit a Kr. 22. § (1) bekezdésében meghatározott formában és a Kr. 22. § (2) bekezdésben meghatározott tartalommal igazolva.

A referencianyilatkozatnak vagy referenciaigazolásnak a következőket kell tartalmaznia:

- teljesítés idejét (év-hónap-nap pontossággal feltüntetett kezdési és befejezési dátum megadásával);

- a szerződést kötő másik fél neve és székhelye;

- a szolgáltatás tárgyát (olyan részletességgel, hogy az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen);

- a szolgáltatás mennyiségét;

- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

M/2. Ajánlattevő a Kr. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján mutassa be azokat a szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Csatolandó dokumentumok:

- a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat;

- a szakember szakmai tapasztalatát és végzettségét ismertető saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza;

- végzettséget (képzettséget) igazoló dokumentumok egyszerű másolata;

- a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, mely tartalmazza, hogy eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.

Ajánlattevőnek az alkalmasság igazolása tekintetében Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdéseiben, továbbá a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltak az irányadók.

A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Ajánlatkérő a Kr. 24. § (1) bekezdését nem alkalmazza, mert az alkalmassági követelményeket a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében való szereplés kritériumainál szigorúbban határozta meg.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, a Kbt. 65. § (6) bekezdésében meghatározottak alapján, továbbá az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében előírtak szerint.

A Kr. 21/A. § alapján ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

1. rész tekintetében

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladási időpontjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) legalább összesen 100 embernapnyi,

- színházi színpadmesteri és/vagy

- színházi zsinórmesteri és/vagy színpadgépészeti és/vagy

- színházi és/vagy filmes díszítő és/vagy bútoros és/vagy kellékes feladatok ellátásából származó referenciával/referenciákkal.

Az előírt referenciaérték több szerződésből is teljesíthetőek.

Ajánlatkérő a Kr. 21.§ (3a) bekezdés a) pontja alapján a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe. A Kr. 21/A. § irányadó.

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem vonja be a teljesítésbe legalább az alábbi szakembereket:

M/2 a) legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik színházi színpadmesteri feladatokkal kapcsolatos 12 hónapos gyakorlattal

M/2 b) legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik színházi zsinórmester és/vagy színpadgépész feladatokkal kapcsolatos 12 hónapos gyakorlattal

M/2 c) legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik színházi és/vagy filmes díszítő és/vagy bútoros feladatokkal kapcsolatos 12 hónapos gyakorlattal

M/2 d) legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik színházi és/vagy filmes kellékes feladatokkal kapcsolatos 12 hónapos gyakorlattal

A szakemberek között az átfedés részen belül és részek között nem megengedett.

2. rész tekintetében

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladási időpontjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) legalább összesen 1000 embernapnyi világosítási és/vagy fejgépes feladatok ellátásából származó referenciával/referenciákkal.

Az előírt referenciaérték több szerződésből is teljesíthetőek.

Ajánlatkérő a Kr. 21.§ (3a) bekezdés a) pontja alapján a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe. A Kr. 21/A. § irányadó.

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem vonja be a teljesítésbe legalább az alábbi szakembereket:

M/2 a) legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik fővilágosító feladatokkal kapcsolatos 12 hónapos gyakorlattal

M/2 b) legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik pultkezelő világosítói feladatokkal kapcsolatos 12 hónapos gyakorlattal

M/2 c) legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik világosítói feladatokkal kapcsolatos 12 hónapos gyakorlattal

M/2 d) legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik fejgépes feladatokkal kapcsolatos 12 hónapos gyakorlattal

A szakemberek között az átfedés részen belül és részek között nem megengedett.

3. rész tekintetében

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladási időpontjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) legalább összesen 500 embernapnyi öltöztető és/vagy fodrász és/vagy sminkes feladatok ellátásából származó referenciával/referenciákkal.

Az előírt referenciaérték több szerződésből is teljesíthetőek.

Ajánlatkérő a Kr. 21.§ (3a) bekezdés a) pontja alapján a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe. A Kr. 21/A. § irányadó.

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem vonja be a teljesítésbe legalább az alábbi szakembereket:

M/2 a) legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik vezető öltöztető 12 hónapos gyakorlattal

M/2 b) legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik öltöztető 12 hónapos gyakorlattal

M/2 c) legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik vezető fodrász 12 hónapos gyakorlattal

M/2 d) legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik fodrász 12 hónapos gyakorlattal

M/2 e) legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik sminkes 12 hónapos gyakorlattal

A szakemberek között az átfedés részen belül és részek között nem megengedett.

Valamennyi rész vonatkozásában:

Ajánlattevőnek az alkalmasság igazolása tekintetében Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdéseiben, továbbá a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében és a Kr. 1. § (8) bek-ben foglaltak az irányadók.

Az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében előírtak szerint.

A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Valamennyi rész esetében:

A számla HUF pénznemben kerül kiállításra.

Ajánlatkérő 50% előleget biztosít, az alábbi esetek szerint:

a) Belföldi 5 napos vagy hosszabb vendégjátékok esetén,

b) Külföldi vendégjátékok esetén

Ajánlatkérő a vállalkozói díjat az adott egyedi szerződésben szereplő vendégjáték igazolt szerződésszerű teljesítését követően kiállított számla alapján 15 naptári napon belül átutalással, forintban (HUF) teljesíti a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130.§ (1) és (2) bekezdés szerint. Késedelmes fizetés esetén ajánlatkérő, mint szerződő hatóság a 2013. évi V. törvény 6:155.§ szerinti mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot továbbá a külön jogszabályban meghatározott költségátalányt fizet.

Nyertes AT meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból, amiért felelős a jelen szerződés teljesítésbe menése meghiúsul.

Nyertes AT hibás teljesítési kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból, amiért felelős hibásan teljesít.

Nyertes AT késedelmi kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős, késedelembe esik.

A részletes leírás a szerződés tervezetben található.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 28/08/2023
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 28/08/2023
Helyi idő: 14:00
Hely:

Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban EKR rendelet) 15. §- nak megfelelően történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

2025

VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

Valamennyi rész vonatkozásában:

1. Eljárás típusa: Kbt. Második Rész, uniós értékhatárt elérő értékű keretmegállapodás megkötésére irányuló (Kbt. 105.§ (1) bekezdés a) pont alkalmazásával) nyílt közbeszerzési eljárás.

2. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Berei Szandra (01031)

3. Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik, azonban a Kbt. 41/C. § (4) bekezdés szerinti esetekben, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a következő elérhetőségek is használhatóak: fax: +36 17896943, e-mail: titkarsag@witzrt.hu

4. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban a Kbt. 40-41/C §-a az irányadó.

5. Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő (továbbiakban: AT), mind közös ajánlattevők vonatkozásában.

6. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§-ban és a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását.

7. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § alapján.

8. AK helyszíni bejárást és konzultációt nem tart.

9. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon, a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot, továbbá a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bek.-ben meghatározott információkat.

10. AK jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti alvállalkozókra vonatkozó információkat.

11. AK jelen eljárásban előírja a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat ajánlatban történő feltüntetését EKR űrlapon. Nemleges nyilatkozat benyújtása is kötelező.

12. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően.

13. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.

14. AK ajánlati biztosítékot nem ír elő.

15. AK a Kr. 24. § (1) bekezdését nem alkalmazza, mert AK az AT-k alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

16. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015.évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni.

17. AK a IV.2.6) pontban rögzített 1 hónap alatt 30 naptári napot ért.

18. A legjobb ár-érték arány alapján (Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont), az alábbiak szerint: 1. Értékelési szempont: fordított arányosítás, 2. értékelési szempont: egyenes arányosítás. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 pont.

19. Az ajánlati árat (képzett érték) magyar forintban (nettó HUF) kell megadni, a kereskedelmi ajánlat 1/A, 1/B. és 1/C. számú mellékletek felhasználásával, amelyet pdf. formátumban szükséges benyújtani (cégszerűen aláírva).

További információk a közbeszerzési dokumentumban találhatóak.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
28/07/2023