Supplies - 46928-2022

28/01/2022    S20

Netherlands-Mierlo: Software package and information systems

2022/S 020-046928

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: GR Dienst Dommelvallei
National registration number: 321669914
Postal address: Dorpsstraat 210
Town: Mierlo
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 5731JL
Country: Netherlands
Contact person: Manuela Newar
E-mail: m.newar@bizob.nl
Telephone: +31 629007358
Internet address(es):
Main address: http://www.bizob.nl
Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=171261
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Software Sociaal Domein

Reference number: BIZOB-2020-GEZ-MNE-00059
II.1.2)Main CPV code
48000000 Software package and information systems
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

De overeenkomst bestaat uit het werkend opleveren en vervolgens ter beschikking stellen van een integrale oplossing voor het Sociaal Domein, inclusief onderhoud en ondersteuning.

De overeenkomst wordt aangegaan voor vier (4) jaar. Na deze initiële looptijd kan de overeenkomst drie keer met twee (2) jaar verlengd worden.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1.00 EUR
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
II.2.4)Description of the procurement:

De leverancier levert de volgende prestatie (hierna ook wel: de oplossing):

• Eenmalig: het verzorgen van de implementatie van de software voor het Sociaal Domein (installatie, inrichting, conversie, en training).

• Jaarlijks: het beschikbaar stellen, ondersteunen, en onderhouden van de oplossing. Hier-onder wordt conform de GIBIT (artikel 8.3 en 8.9) verstaan:

- het ter beschikking stellen van de software voor het Sociaal Domein;

- correctief onderhoud;

- preventief onderhoud;

- innovatief onderhoud;

- gebruikersondersteuning;

- tijdig voldoen aan relevante wet- en regelgeving;

- blijven voldoen aan overeengekomen interoperabiliteitseisen;

- door updates en upgrades tijdig voldoen aan nieuwe versies van de gemeentelijke ICT-kwaliteitsnormen.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Implementatieplan / Weighting: 21
Quality criterion - Name: Meerwaarde "totaaloplossing" / Weighting: 28
Quality criterion - Name: Demonstratie / Weighting: 21
Price - Weighting: 30
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Alle gegadigden hebben de mogelijkheid om vragen te stellen. Vragen en/of opmerkingen kunnen alleen middels de Negometrix “Vraag & Antwoord” module worden ingediend uiterlijk tot het in de planning vermelde datum en tijdstip, bij de aanbestedende dienst.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 050-123466
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
02/06/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: PinkRoccade Local Government bv
Town: 's-Hertogenbosch
NUTS code: NL Nederland
Country: Netherlands
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

In verband met commerciële belangen wordt de definitieve waarde niet bekend gemaakt en wordt een beroep gedaan van Art. 2:138 Aw 2012.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Oost-Brabant
Postal address: Postbus 70584
Town: 's-Hertogenbosch
Postal code: 5201 CZ
Country: Netherlands
E-mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Inschrijvers die niet in aanmerking komen voor gunning van de overeenkomst ontvangen een motivatie van de redenen tot afwijzing. De aanbestedende dienst hanteert een periode van twintig dagen vanaf het bekendmaken van de gunningsbeslissing aan de inschrijvers totdat de overeenkomst definitief wordt gegund. Als binnen die termijn een kort geding tegen de gunningsbeslissing aanhangig is gemaakt, wordt in eerste beginsel de definitieve overeenkomst, in afwachting van de uitspraak van de rechter, opgeschort. Indien de inschrijver niet binnen deze termijn een kort geding aanhangig maakt, dan wordt geacht dat de inschrijver afstand heeft gedaan van dit recht en is de inschrijver niet-ontvankelijk in zijn vorderingen, wanneer de inschrijver alsnog een kort geding aanhangig maakt.

Op deze aanbesteding is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze aanbesteding worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
24/01/2022