The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 469303-2021

17/09/2021    S181

Poland-Wrocław: Police cars

2021/S 181-469303

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Postal address: ul. Powstańców Śląskich 24,26
Town: Wrocław
NUTS code: PL51 Dolnośląskie
Postal code: 53-333
Country: Poland
Contact person: Małgorzata Gołębicka
E-mail: malgorzata.golebicka@mf.gov.pl
Telephone: +48 713652635
Fax: +48 713652782
Internet address(es):
Main address: www.dolnoslaskie.kas.gov.pl
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Administracja rządowa terenowa
I.5)Main activity
Other activity: finanse publiczne

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa 16 oznakowanych samochodów osobowych z systemem OCR dla izb administracji skarbowej.

Reference number: 0201-ILZ.260.16.2021
II.1.2)Main CPV code
34114200 Police cars
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 16 szt. oznakowanych samochodów osobowych typu kombi z systemem do automatycznego rozpoznawania i rejestrowania numerów rejestracyjnych pojazdów (OCR) wraz z ich weryfikacją w bazach zastrzeżeń oraz montaż dostarczonego przez Zamawiającego systemu łączności dla Jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej w Polsce.

2. Zamówienie zostało podzielone na 4 części.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej części zamówienia obejmujący opis minimalnych parametrów funkcjonalno-technicznych oraz wyposażenia, gwarancji i dokumentów wymaganych przez Zamawiającego zawiera Załącznik nr 2 do SWZ - Specyfikacja funkcjonalno – techniczna pojazdu dla części od 1 do 4 zamówienia.

4. Zamawiający wymaga, aby oferowane przez Wykonawcę samochody w danej części zamówienia miały tę samą markę i model samochodów.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 4 115 744.91 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa 4 oznakowanych samochodów osobowych typu kombi wyposażonych w system OCR dla IAS we Wrocławiu, IAS w Katowicach, IAS w Opolu i IAS w Zielonej Górze.

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
34114200 Police cars
48313100 Optical reading system
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 szt. oznakowanych samochodów osobowych typu kombi z systemem do automatycznego rozpoznawania i rejestrowania numerów rejestracyjnych pojazdów (OCR) wraz z ich weryfikacją w bazach zastrzeżeń oraz montaż dostarczonego przez Zamawiającego systemu łączności dla Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, Izby Administracji Skarbowej w Opolu i Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze.

2. Szczegółowe wymagania i sposób realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji funkcjonalno – technicznej oraz w Projekcie umowy.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Okres gwarancji na wszystkie zespoły i podzespoły samochodu / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Okres gwarancji na system OCR / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zamówienie jest współfinansowane przez UE w ramach Programu HERCULE III nazwa projektu „Rozwój Automatycznego Systemu Rozpoznawania Numerów Rejestracyjnych [ANPRS] poprzez wdrożenie mobilnego systemu OCR – Mobilny OCR [ang. Development of the ANPRS system by implementing the mobile OCR system – Mobile OCR] – umowa o udzielenie dotacji numer referencyjny 101013735.

II.2.14)Additional information

Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi:

Zadanie 1: dostawa oznakowanych samochodów z zamontowaną sygnalizacją dźwiękową oraz

z zamontowanym „systemem łączności” - w terminie do dnia 3 grudnia 2021 r.

Zadanie 2: dostawa „systemu OCR” zamontowanego w pojazdach określonych w zadaniu nr 1 wraz z dostawą do poszczególnych jednostek - w terminie do dnia 31 marca 2022 r.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa 4 oznakowanych samochodów osobowych typu kombi wyposażonych w system OCR dla IAS w Bydgoszczy, IAS w Gdańsku, IAS w Poznaniu i IAS w Szczecinie.

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
34114200 Police cars
48313100 Optical reading system
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 szt. oznakowanych samochodów osobowych typu kombi z systemem do automatycznego rozpoznawania i rejestrowania numerów rejestracyjnych pojazdów (OCR) wraz z ich weryfikacją w bazach zastrzeżeń oraz montaż dostarczonego przez Zamawiającego systemu łączności dla Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy, Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku, Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu i Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.

2. Szczegółowe wymagania i sposób realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji funkcjonalno – technicznej oraz w Projekcie umowy.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Okres gwarancji na wszystkie zespoły i podzespoły samochodu / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Okres gwarancji na system OCR / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zamówienie jest współfinansowane przez UE w ramach Programu HERCULE III nazwa projektu „Rozwój Automatycznego Systemu Rozpoznawania Numerów Rejestracyjnych [ANPRS] poprzez wdrożenie mobilnego systemu OCR – Mobilny OCR [ang. Development of the ANPRS system by implementing the mobile OCR system – Mobile OCR] – umowa o udzielenie dotacji numer referencyjny 101013735.

II.2.14)Additional information

Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi:

Zadanie 1: dostawa oznakowanych samochodów z zamontowaną sygnalizacją dźwiękową oraz z zamontowanym „systemem łączności” - w terminie do dnia 3 grudnia 2021 r.

Zadanie 2: dostawa „systemu OCR” zamontowanego w pojazdach określonych w zadaniu nr 1 wraz z dostawą do poszczególnych jednostek - w terminie do dnia 31 marca 2022 r.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa 4 oznakowanych samochodów osobowych typu kombi wyposażonych w system OCR dla IAS w Białymstoku, IAS w Olsztynie, IAS w Łodzi i IAS w Warszawie.

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
34114200 Police cars
48313100 Optical reading system
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 szt. oznakowanych samochodów osobowych typu kombi z systemem do automatycznego rozpoznawania i rejestrowania numerów rejestracyjnych pojazdów (OCR) wraz z ich weryfikacją w bazach zastrzeżeń oraz montaż dostarczonego przez Zamawiającego systemu łączności dla Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku, Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie, Izby Administracji Skarbowej w Łodzi i Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

2. Szczegółowe wymagania i sposób realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji funkcjonalno – technicznej oraz w Projekcie umowy.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Okres gwarancji na wszystkie zespoły i podzespoły samochodu / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Okres gwarancji na system OCR / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zamówienie jest współfinansowane przez UE w ramach Programu HERCULE III nazwa projektu „Rozwój Automatycznego Systemu Rozpoznawania Numerów Rejestracyjnych [ANPRS] poprzez wdrożenie mobilnego systemu OCR – Mobilny OCR [ang. Development of the ANPRS system by implementing the mobile OCR system – Mobile OCR] – umowa o udzielenie dotacji numer referencyjny 101013735.

II.2.14)Additional information

Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi:

Zadanie 1: dostawa oznakowanych samochodów z zamontowaną sygnalizacją dźwiękową oraz z zamontowanym „systemem łączności” - w terminie do dnia 3 grudnia 2021 r.

Zadanie 2: dostawa „systemu OCR” zamontowanego w pojazdach określonych w zadaniu nr 1 wraz z dostawą do poszczególnych jednostek - w terminie do dnia 31 marca 2022 r.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa 4 oznakowanych samochodów osobowych typu kombi wyposażonych w system OCR dla IAS w Kielcach, IAS w Krakowie, IAS w Lublinie i IAS w Rzeszowie.

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
34114200 Police cars
48313100 Optical reading system
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 szt. oznakowanych samochodów osobowych typu kombi z systemem do automatycznego rozpoznawania i rejestrowania numerów rejestracyjnych pojazdów (OCR) wraz z ich weryfikacją w bazach zastrzeżeń oraz montaż dostarczonego przez Zamawiającego systemu łączności dla Izby Administracji Skarbowej w Kielcach, Izby Administracji Skarbowej w Krakowie, Izby Administracji Skarbowej w Lublinie i Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

2. Szczegółowe wymagania i sposób realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w Specyfikacji funkcjonalno – technicznej oraz w Projekcie umowy.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Okres gwarancji na wszystkie zespoły i podzespoły samochodu / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Okres gwarancji na system OCR / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zamówienie jest współfinansowane przez UE w ramach Programu HERCULE III nazwa projektu „Rozwój Automatycznego Systemu Rozpoznawania Numerów Rejestracyjnych [ANPRS] poprzez wdrożenie mobilnego systemu OCR – Mobilny OCR [ang. Development of the ANPRS system by implementing the mobile OCR system – Mobile OCR] – umowa o udzielenie dotacji numer referencyjny 101013735.

II.2.14)Additional information

Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi:

Zadanie 1: dostawa oznakowanych samochodów z zamontowaną sygnalizacją dźwiękową oraz z zamontowanym „systemem łączności” - w terminie do dnia 3 grudnia 2021 r.

Zadanie 2: dostawa „systemu OCR” zamontowanego w pojazdach określonych w zadaniu nr 1 wraz z dostawą do poszczególnych jednostek - w terminie do dnia 31 marca 2022 r.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 133-353071
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 0201-ILZ.260.16.2021
Lot No: 1
Title:

Dostawa 4 oznakowanych samochodów osobowych typu kombi wyposażonych w system OCR dla IAS we Wrocławiu, IAS w Katowicach, IAS w Opolu i IAS w Zielonej Górze.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
13/09/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Vitronic Machine Vision Polska Sp. z o.o.
National registration number: 1990099669
Postal address: pl. Wolności 6-7
Town: Kędzierzyn-Koźle
NUTS code: PL52 Opolskie
Postal code: 47-220
Country: Poland
E-mail: kontakt@vitronic.pl
Telephone: +48 774810003
Fax: +48 774725006
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 028 936.22 PLN
Total value of the contract/lot: 1 116 000.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Value or proportion likely to be subcontracted to third parties
Proportion: 50 %
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Dostawa samochodów osobowych, montaż wyposażenia dodatkowego oraz oznakowania.

Section V: Award of contract

Contract No: 0201-ILZ.260.16.2021
Lot No: 2
Title:

Dostawa 4 oznakowanych samochodów osobowych typu kombi wyposażonych w system OCR dla IAS w Bydgoszczy, IAS w Gdańsku, IAS w Poznaniu i IAS w Szczecinie.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
13/09/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Vitronic Machine Vision Polska Sp. z o.o.
National registration number: 1990099669
Postal address: pl. Wolności 6-7
Town: Kędzierzyn-Koźle
NUTS code: PL52 Opolskie
Postal code: 47-220
Country: Poland
E-mail: kontakt@vitronic.pl
Telephone: +48 774810003
Fax: +48 774725006
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 028 936.23 PLN
Total value of the contract/lot: 1 116 000.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Value or proportion likely to be subcontracted to third parties
Proportion: 50 %
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Dostawa samochodów osobowych, montaż wyposażenia dodatkowego oraz oznakowania.

Section V: Award of contract

Contract No: 0201-ILZ.260.16.2021
Lot No: 3
Title:

Dostawa 4 oznakowanych samochodów osobowych typu kombi wyposażonych w system OCR dla IAS w Białymstoku, IAS w Olsztynie, IAS w Łodzi i IAS w Warszawie.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
13/09/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Vitronic Machine Vision Polska Sp. z o.o.
National registration number: 1990099669
Postal address: pl. Wolności 6-7
Town: Kędzierzyn-Koźle
NUTS code: PL52 Opolskie
Postal code: 47-220
Country: Poland
E-mail: kontakt@vitronic.pl
Telephone: +48 774810003
Fax: +48 774725006
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 028 936.23 PLN
Total value of the contract/lot: 1 116 000.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Value or proportion likely to be subcontracted to third parties
Proportion: 50 %
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Dostawa samochodów osobowych, montaż wyposażenia dodatkowego oraz oznakowania.

Section V: Award of contract

Contract No: 0201-ILZ.260.16.2021
Lot No: 4
Title:

Dostawa 4 oznakowanych samochodów osobowych typu kombi wyposażonych w system OCR dla IAS w Kielcach, IAS w Krakowie, IAS w Lublinie i IAS w Rzeszowie.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
13/09/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Vitronic Machine Vision Polska Sp. z o.o.
National registration number: 1990099669
Postal address: pl. Wolności 6-7
Town: Kędzierzyn-Koźle
NUTS code: PL52 Opolskie
Postal code: 47-220
Country: Poland
E-mail: kontakt@vitronic.pl
Telephone: +48 774810003
Fax: +48 774725006
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 028 936.23 PLN
Total value of the contract/lot: 1 116 000.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Value or proportion likely to be subcontracted to third parties
Proportion: 50 %
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Dostawa samochodów osobowych, montaż wyposażenia dodatkowego oraz oznakowania.

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Terminy składania odwołań zgodne z terminami wynikającymi z obowiązującej ustawy w zakresie zamówień publicznych.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/09/2021