Szolgáltatások - 469373-2017

23/11/2017    S225

Magyarország-Budapest: Műszaki szolgáltatások

2017/S 225-469373

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NKM Földgázszolgáltató Zrt.
Postai cím: II. János Pál pápa tér 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Orsolya, HALMAI
E-mail: halmai.orsolya@nkm.energy
Telefon: +36 14771173

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: https://www.nkmfoldgaz.hu/nyitolap

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: https://www.nkmfoldgaz.hu/nyitolap
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Dezső & Partners Law Office
Postai cím: Fő utca 14-18.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1011
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr Marianna, DEZSŐ
E-mail: marianna.dezso@chsh.hu
Telefon: +36 14578040
Fax: +36 14578041

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: https://www.nkmfoldgaz.hu/nyitolap

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.6)Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Remediation of Former Óbuda Gas Factory-Independent Engineer.

II.1.2)Fő CPV-kód
71356000 Műszaki szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Independent engineer's tasks in the implementation of the remediation interventions relating to the soil and ground water contamination on the site of the former Óbuda Gas Factory.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

H-1031 Budapest, Gázgyár u. 1-3.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

NKM Földgázszolgáltató Zrt. (previously: FŐGÁZ Zrt.) intends to select the future contractor of the implementation of the remediation intervention at the former Óbuda Gas Factory with the full professional involvement of the independent engineer performing environmental, engineering and technical supervision, expert advisor and operational tasks to be selected in this procedure. During the whole period of the intervention, NKM Földgázszolgáltató Zrt. intends to control and supervise the selected contractor and the contractor's remediation implementation activities — in terms of environmental protection, environmental implementation, as well as technical, professional and financial arrangements — through the engineer.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Quality of the technical bid / Súlyszám: 50
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 100
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.9)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

As stated in the procurement documents.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.4)A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:

As stated in the procurement documents.

III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

As stated in the procurement documents.

III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

As stated in the procurement documents.

III.1.8)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

As stated in the procurement documents.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 19/12/2017
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 21/12/2017
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
VI.3)További információk:

1. The companies intending to participate must express their intention to participate in the procedure by 19.12.2017, 10:00 (CET), by submitting a duly completed and officially signed statement of no disclosure and declaration of intent as well as an offshore declaration via email to Dr Marianna Dezső <marianna.dezso@chsh.hu> and by sending the original copy of the statement to Dezső and Partners Law Office acting as procurement manager (1011 Budapest, I. District, Fő utca 14-18.), addressed to Dr Marianna Dezső. The form of the declaration must be obtained via email from the contact point stated in I.3 above.

2. The participating, interested economic operators are not obliged to submit a final professional, technical and commercial (priced) tender in the procedure.

3. The competitive tendering procedure, the communication related to the tender and the conclusion of the contract shall be implemented in the Hungarian language. In the course of the competitive tendering procedure, the purchaser will prepare, for information purposes, an English translation of such documents it deems relevant, and provide those to the tenderers. The tender bid may include documents also in a language different from the Hungarian language, but for all non-Hungarian documents at least a Hungarian-language translation prepared and certified by the tenderer must be attached.

4. Companies expressing their interest in submitting a Tender may submit a joint Tender, as further detailed in the procurement documents.

5. The present procurement does not constitute a procurement carried out in connection with discharging NKM Földgázszolgáltató Zrt's public service activities. The financial coverage of the procurement are own funds.

6. The present notice is published with regard to Section 2.1.2 of the Interpretative Communication No 2006/C 179/02 of the European Commission.

7. The period indicated in II.2.7) is an estimate, detailed provisions are contained in the invitation, the documentation and the draft contract.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Pesti Központi Kerületi Bíróság / Fővárosi Törvényszék
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/11/2017