Stavební práce - 469473-2018

25/10/2018    S206

Česká republika-Praha: Výstavba dálnic

2018/S 206-469473

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Stavební práce

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2018/S 160-366183)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Poštovní adresa: Na Pankráci 56
Obec: Praha 4
Kód NUTS: CZ053 Pardubický kraj
Země: Česko
Kontaktní osoba: Panajotis Kakulidis
E-mail: panajotis.kakulidis@rsd.cz
Tel.: +420 466046511
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.rsd.cz
Adresa profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profily/RSD

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

D35 Opatovice - Časy

II.1.2)Hlavní kód CPV
45233110 Výstavba dálnic
II.1.3)Druh zakázky
Stavební práce
II.1.4)Stručný popis:

Stavba řeší novou čtyřpruhovou, směrově rozdělenou komunikaci, s dvěma mimoúrovňovými křižovatkami. Mimoúrovňové křížení je navrženo se silnicemi II/298 – MÚK Rokytno a I/36 – MÚK Časy. Křížení D35 s ostatními komunikacemi je vždy mimoúrovňové, a to navrženými mostními objekty. Další mostní objekty jsou navrženy v místech křižujících vodotečí. Nejvýznamnějším mostním objektem je 1060 metrů dlouhá estakáda přes Labe a jeho inundační území. Na začátku, v km 4,190, navazuje na dokončenou stavbu D35 MÚK Opatovice, dostavba estakády a na konci, v km 16,800, na stavbu D35 Časy – Ostrov. Komunikace je navržena v kategorii D 25,5/120, délka předmětného úseku je 12 610 metrů. Stavba zahrnuje celkem 25 mostních objektů, z toho na rychlostní silnici 17, nad rychlostní silnicí 7 mostů. Součástí stavby je 7 protihlukových stěn. Jedná se o nové zadání z důvodu zrušení předchozí veřejné zakázky na tuto stavbu Úřadem na ochranu hospodářské soutěže.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
23/10/2018
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2018/S 160-366183

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádosti o účast
Namísto:
Datum: 07/11/2018
Místní čas: 09:00
Má být:
Datum: 09/11/2018
Místní čas: 09:00
Číslo oddílu: IV.2.7
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 07/11/2018
Místní čas: 09:00
Má být:
Datum: 09/11/2018
Místní čas: 09:00
VII.2)Další dodatečné informace: