С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Услуги - 46949-2021

TIЗаглавиеБългария-София: Услуги по почистване на сгради, без жилищните
NDНомер на публикацията на обявлението46949-2021
PDДата на публикуване29/01/2021
OJНомер на броя на ОВ S20
TWГрад/населено място на купувачаСОФИЯ
AUОфициално наименование на купувачаМинистерство на здравеопазването (000695317)
OLЕзик на произходBG
CYДържава на купувачаBG
AAВид купувач1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган
HAИнституция/агенция на ЕС-
DSДокумент изпратен26/01/2021
NCВид поръчка4 - Услуги
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението7 - Обявление за възлагане на поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта9 - Не е приложимо
ACКритерии за възлагане1 - Най-ниска цена
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)90911200 - Услуги по почистване на сгради, без жилищните
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BG411
IAИнтернет адрес (URL)https://www.mh.government.bg/bg/
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС