Supplies - 469541-2017

23/11/2017    S225    - - Supplies - Additional information - Restricted procedure 

Poland-Warsaw: Armoured military vehicles

2017/S 225-469541

Inspektorat Uzbrojenia, ul. Królewska 1/7, Inspektorat Uzbrojenia, For the attention of: Cezary Kmita, Warszawa 00-909 Warszawa; dla przesyłek kurierskich: 00-065, Poland. Telephone: +48 261879385. Fax: +48 261873444. E-mail: iu.stlad@mon.gov.pl

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 27.10.2017, 2017/S 207-429214)

RE:
CPV:35410000, 34223100

Armoured military vehicles

Semi-trailers

Instead of: 

VI.3) Informacje dodatkowe: ust. 10

10. WNIOSEK wraz z dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w opakowaniu zamkniętym (kopercie). Opakowanie musi zostać opatrzone napisem: „Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – dostawa zestawów do transportu czołgów i ciężkiego sprzętu gąsienicowego. Nr postępowania: IU/169/X-75/ZO/POOiB/DOS/SS/2017. Nie otwierać przed 30.11.2017 r., godz. 11.00” oraz opatrzone nazwą wykonawcy i jego danymi adresowymi.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

30.11.2017 (11:00)

Read: 

VI.3) Informacje dodatkowe: ust. 10

10. Wniosek wraz z dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w opakowaniu zamkniętym (kopercie). Opakowanie musi zostać opatrzone napisem: „Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – dostawa zestawów do transportu czołgów i ciężkiego sprzętu gąsienicowego. Nr postępowania: IU/169/X-75/ZO/POOiB/DOS/SS/2017. Nie otwierać przed 16.1.2018 r., godz. 11:00” oraz opatrzone nazwą wykonawcy i jego danymi adresowymi.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

16.1.2018 (11:00)