Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 469593-2021

17/09/2021    S181

Poland-Grudziądz: Antiseptics and disinfectants

2021/S 181-469593

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 162-426344)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Regionalny Szpital Specjalistyczny im Dr. Władysława Biegańskiego
Postal address: ul. L. Rydygiera 15/17
Town: Grudziądz
NUTS code: PL616 Grudziądzki
Postal code: 86-300
Country: Poland
Contact person: Alina Pieniak, Paulina Kowalewska, Dawid Angerhoefer
E-mail: przetargi@bieganski.org
Telephone: +48 566413465/ +48 566413462/ +48 566414656
Internet address(es):
Main address: https://przetargi.bieganski.org
Address of the buyer profile: https://bieganski.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawy środków dezynfekująco - myjących

Reference number: Z/19/PN/21
II.1.2)Main CPV code
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy środków dezynfekująco - myjących przez okres 24 miesięcy (dotyczy zadania 1-31) oraz przez okres 12 miesięcy (dotyczy zadania 32) zgodnie z opisem zamieszczonym w Rozdziale IV. pkt 2 SWZ, formularzem cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej SWZ oraz projektowanymi postanowieniami umowy stanowiącymi Załącznik nr 4 do niniejszej SWZ.

Zamawiający określił w Rozdziale IV. pkt 2 SWZ oraz formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
13/09/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 162-426344

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:

Oferta musi zachować ważność do: 22/12/2021

Read:

Oferta musi zachować ważność do: 28/12/2021

Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 24/09/2021
Local time: 12:00
Read:
Date: 30/09/2021
Local time: 12:00
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofer
Instead of:
Date: 24/09/2021
Local time: 12:30
Read:
Date: 30/09/2021
Local time: 12:30
VII.2)Other additional information: