Supplies - 469626-2021

17/09/2021    S181

Poland-Bielsko-Biała: Computer equipment and supplies

2021/S 181-469626

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 148-393231)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej
National registration number: PL225
Postal address: pl. Ratuszowy 9
Town: Bielsko-Biała
NUTS code: PL225 Bielski
Postal code: 43-300
Country: Poland
Contact person: Wojciech Magiera
E-mail: zp@um.bielsko.pl
Telephone: +48 334971855
Internet address(es):
Main address: https://bip.um.bielsko.pl/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa i montaż wyposażenia multimedialnego dla potrzeb Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej przy ulicy Józefa Lompy 11 w Bielsku-Białej.

Reference number: ZP.271.2.63.2021.WM
II.1.2)Main CPV code
30200000 Computer equipment and supplies
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż elementów wyposażenia multimedialnego dla potrzeb Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej przy ulicy Józefa Lompy 11

w Bielsku-Białej.

2. Zakres prac obejmujących dostawę obejmuje w szczególności:

1) zabezpieczenie miejsca dostawy i montażu,

2) dostawę oraz wniesienie wyp.,

3) ustawienie oraz montaż wyposażenia w miejscu wskazanym w pomieszczeniach opisanych w dokumentacji zamówienia,

4) montaż i instalację urządzeń,

5) uruchomienie wraz ze sprawdzeniem poprawności działania Wyposażenia,

6) dostarczenie użytkownikowi instrukcji obsługi i konserwacji, kart gwarancyjnych, kodów, kluczy i licencji, wszelkich niezbędnych atestów i certyfikatów dostarczonego Wyposażenia,

7) przeszkolenie pracowników z zakresu użytkowania i eksploatacji Wyposażenia.

8) wykonanie koniecznych prac przygotowawczych, zabezpieczających, demontażowych oraz niezbędnych prac remontowych oraz uporządkowanie terenu i pomieszczeń po zakończeniu prac.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/09/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 148-393231

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 23/09/2021
Local time: 10:00
Read:
Date: 28/09/2021
Local time: 10:00
Section number: IV.2.6
Instead of:
Date: 21/12/2021
Read:
Date: 26/12/2021
Section number: IV.2.7
Instead of:
Date: 23/09/2021
Local time: 11:00
Read:
Date: 28/09/2021
Local time: 11:00
VII.2)Other additional information: