Služby - 46964-2020

TINázovFrancúzsko-Paríž: Strážne, bezpečnostné služby a služby recepcie/telefónnej ústredne pre priestory Domu Európskej únie v Paríži (Francúzsko) a delegácie Európskej únie pri OECD a UNESCO
NDČíslo zverejnenia oznámenia46964-2020
PDDátum uverejnenia31/01/2020
OJČíslo vydania série S úradného vestníka22
TWMesto kupujúcehoPARÍŽ
AUOficiálny názov kupujúcehoEurópsa komisia, COMM – Communication, COMM.DGA1.C.PA, Paris, Representation in France
OLPôvodný jazykFR
CYKrajina kupujúcehoFR
AATyp kupujúceho5 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
HAInštitúcia/agentúra EÚEurópska komisia
DSDokument bol zaslaný24/01/2020
DTLehota na predloženie26/02/2020
NCTyp zmluvy4 - Služby
PRTyp postupu2 - Užšia súťaž
TDTyp oznámenia3 - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
RPNariadenie3 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
TYTyp ponuky1 - Ponuka pre všetky časti
ACKritériá pridelenia zákazky2 - Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
PCSpoločný slovník obstarávania (CPV)79992000 - Recepčné služby
79713000 - Strážne služby
64214200 - Služby telefónnych ústrední
79710000 - Bezpečnostné služby
RCMiesto plnenia (NUTS)FR
IAInternetová adresa (URL)https://ec.europa.eu/info/departments/communication_en
DIPrávny základNariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046