Palvelut - 469761-2019

07/10/2019    S193

Suomi-Helsinki: Erikoislääkäripalvelut

2019/S 193-469761

Korjausilmoitus

Muutoksia tai lisätietoja koskeva ilmoitus

Palvelut

(Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosa, 2019/S 171-418517)

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1567535-0
Postiosoite: PL 441, HUS (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B Helsinki-Uusimaa
Postinumero: 00029
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Arttu Karjalainen
Sähköpostiosoite: mons.vermis@gmail.com
Puhelin: +358 94711
Faksi: +358 947175403

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.hus.fi

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Psykiatrian ja nuorisopsykiatrian lääkärityövoima

Viitenumero: HUS 150-2019
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
85121200 Erikoislääkäripalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on HUSin psykiatrian ja nuorisopsykiatrian lääkärityövoiman hankinta. Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä 1 (palvelukuvaus). Hankinta on jaettu 2 osa-alueeseen, joista toinen koskee psykiatrian ja toinen nuorisopsykiatrian lääkärityövoiman hankintaa. Tarjoaja voi jättää tarjouksen vain toiseen tai molempiin osa-alueisiin. Molempiin osa-alueisiin muodostetaan erillinen puitejärjestely. Molempiin puitejärjestelyihin valitaan viisi (5) toimittajaa, jos tarjouspyynnössä kuvatut kelpoisuusehdot ja pakolliset vaatimukset täyttäviä tarjouksia saadaan kyseisellä osa-alueella vähintään tämä määrä. Puitejärjestelyihin valittavat tarjoajat asetetaan etusijajärjestykseen tarjouksien vertailun tuloksien perusteella. Puitejärjestelyihin perustuvat hankinnat tehdään kyseisen puitejärjestelyn sisällä ilman kilpailuttamista etusijajärjestyksen perusteella siten, kuin tarjouspyynnön liitteenä 1 olevan palvelukuvauksen kohdassa 6 on kuvattu.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
04/10/2019
VI.6)Alkuperäisen ilmoituksen viite
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 171-418517

VII kohta: Muutokset

VII.1)Korjattavat tai lisättävät tiedot
VII.1.2)Teksti, jota alkuperäisessä ilmoituksessa oikaistaan
Osan numero: IV.2.2)
Oikaistava tieto:
Päivämäärä: 07/10/2019
Paikallinen aika: 12:00
Oikaisu:
Päivämäärä: 11/10/2019
Paikallinen aika: 12:00
VII.2)Muut täydentävät tiedot:

Korjausilmoituksella korjataan liitteet 3a (Hinnoittelu ja hintavertailu psykiatrian lääkärityövoima) ja 3b (Hinnoittelu ja hintavertailu nuorisopsykiatrian lääkärityövoima). Hinnoittelumallia muutetaan molemmissa liitteissä siten, että tarjoja ilmoittaa vain psykiatrian erikoislääkärin hinnan ja muiden osaamistasojen (psykiatriaan erikoistuva lääkäri ja yleislääkäri) hinta määräytyy erikoislääkärin hinnan perusteella. Tarjoajan tulee käyttää tarjousta tehdessään korjattuja liitteitä (liite 3a Hinnoittelu ja hintavertailu psykiatrian lääkärityövoima korjattu ja liite 3b Hinnoittelu ja hintavertailu nuorisopsykiatrian lääkärityövoima korjattu). Myös tarjouksen jättämiselle varattua määräaikaa pidennetään.