Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Tjenesteydelser - 469833-2021

17/09/2021    S181

Danmark-Skanderborg: Hjemmehjælp

2021/S 181-469833

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Skanderborg Kommune
CVR-nummer: 29189633
Postadresse: Skanderborg Fælled 1
By: Skanderborg
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 8660
Land: Danmark
Kontaktperson: Trine Flodgaard Lindbæk
E-mail: tfl@skanderborg.dk
Telefon: +45 87947182
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/163141152.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.skanderborg.dk/
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Høring af udbudsmateriale vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i eget hjem i Skanderborg Kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
98513310 Hjemmehjælp
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Høring af leverandører forud for offentliggørelse af light-udbud på levering af

- Delaftale 1: Personlig pleje iht. servicelovens §§ 83 og 83a (herunder tilberedning og anretning af mad) og klippekort, aflastning iht. servicelovens § 84 og overdragede sygeplejeydelser iht. sundhedslovens § 138.

- Delaftale 2: Praktisk hjælp iht. servicelovens §§ 83 og 83a, aflastning iht. servicelovens § 84 samt klippekort.

Vi indbyder alle potentielle leverandører til at gennemgå det foreløbige materiale og fremsende høringssvar med kommentarer om fundne uhensigtsmæssigheder samt forslag til ændringer/forbedringer.

Høringssvar skal indsættes i særskilt bilag (høringssvar) og vedhæftes i Mercells kommunikationsmodul (Faneblad "Kommunikation ").

Frist for høringssvar er fredag den 1. oktober 2021, kl. 12.00.

Hvis det ikke er muligt, at afgive høringssvar indenfor fristen bedes I informere om dette igennem Mercells kommunikationsmodul (Faneblad "Kommunikation "). 

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 50 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
85141210 Hjemmesygepleje
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Høringsmaterialet består af:

- Nærværende høringsbrev (PDF)

- Høringssvar (Excel)

- Udbudsbetingelser (PDF)

- Udkast til rammeaftale (PDF)

- Bilag 2 - Kravspecifikation (PDF)

- Bilag 3A - Tilbudsliste (Excel)

- Bilag 3B - Besvarelse af underkriterierne Kvalitet og Miljø (PDF)

- Bilag 13 - Implementeringsplan (PDF)Understøttende dokumenter til læsning af udbudsmaterialet, som ikke er en del af høringen:

- Bilag 5a - Kvalitetsstandard 2021 for personlig pleje, praktisk støtte og rehabilitering (PDF)

- Bilag 6a - Indsatskatalog 2020 for personlig pleje og praktisk hjælp (PDF)

- Bilag 5b - Kvalitetsstandard 2015 - Sygepleje (PDF)

- Bilag 6b - Indsatskatalog for sygepleje, sundhedslov § 138 (PDF)

I høringsbrevet er anført nogle særlige opmærksomhedspunkter, som Skanderborg Kommune ønsker Leverandørens kommentarer til.

Høringssvar behandles som fortroligt materiale, dog med respekt for aktindsigtsreglerne. Høringssvar vil ikke blive offentliggjort. Høringsparterne får ikke svar på evt. spørgsmål hverken under eller efter høringen. Såfremt høringsparterne har spørgsmål, der ønskes besvaret, skal spørgsmålet stilles i tilbudsperioden.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
08/11/2021

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Invitation til høring på udbudsmateriale på levering af

Delaftale 1: Personlig pleje iht. servicelovens §§ 83 og 83a (herunder tilberedning og anretning af mad) og klippekort, aflastning iht. servicelovens § 84 og overdragede sygeplejeydelser iht. sundhedslovens § 138.

Delaftale 2: Praktisk hjælp iht. servicelovens §§ 83 og 83a, aflastning iht. servicelovens § 84 samt klippekort.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/09/2021