Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 469851-2021

17/09/2021    S181

Netherlands-The Hague: Building-inspection services

2021/S 181-469851

Prior information notice

This notice is for prior information only

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Rijksvastgoedbedrijf
National registration number: 552550970
Postal address: Korte Voorhout 7
Town: Den Haag
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 2511 CW
Country: Netherlands
Contact person: Jiri Mikulik
E-mail: Postbus.RVB.aanbesteden@rijksoverheid.nl
Internet address(es):
Main address: http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl
I.3)Communication
Additional information can be obtained from the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Housing and community amenities

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Raamovereenkomst Asbestadviesdiensten Rijksvastgoedbedrijf 2022-2026

II.1.2)Main CPV code
71315400 Building-inspection services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Marktconsultatie t.b.v. nieuwe raamovereenkomst asbestadviesdiensten.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2)Description
II.2.1)Title:

Wordt nader bepaald

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
71315400 Building-inspection services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
II.2.4)Description of the procurement:

Ntb.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Wordt nader bepaald

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
71315400 Building-inspection services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
II.2.4)Description of the procurement:

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft Het betreft een omvangrijke en gevarieerde portefeuille van gevangenissen, kazernes, rechtbanken, vliegvelden, belastingkantoren, ministeries, musea en paleizen. De totale portefeuille van het Rijksvastgoedbedrijf heeft betrekking op ca. 13 mln. m2 bruto vloeroppervlak.

Van de rijksportefeuille zijn ca 1000 gebouwen van voor 1994 en mogelijk asbestverdacht. Van de Defensieportefeuille zijn ca 7000 van voor 1994 en mogelijk asbestverdacht.

Wanneer er behoefte is laat het Rijksvastgoedbedrijf een inspectie naar asbest houden. De verwachting is dat er de komende jaren ca. 1000 inspecties jaarlijks moeten worden uitgevoerd.

Met de marktconsultatie wil het Rijksvastgoedbedrijf een beeld krijgen in hoeverre de huidige raamovereenkomst nog aansluit bij de wensen van de markt, welke ontwikkelingen en ideeën er zijn die er toe kunnen leiden dat de raamovereenkomst beter aan de uitgangspunten en doelen van het Rijksvastgoedbedrijf voldoet en het verkrijgen van informatie welke maatschappelijke doelen kansen bieden.

In het marktconsultatiedocument staat meer informatie hoe uw onderneming kan deelnemen aan de marktconsultatie.

II.2.14)Additional information
II.3)Estimated date of publication of contract notice:
15/10/2021

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

De werkzaamheden betreffen het in kaart brengen van de asbestsituatie per gebouw dan wel gebouwdeel, inclusief eventuele opstallen. Het doel hiervan is dat het Rijksvastgoedbedrijf in staat wordt gesteld om de asbestsituatie te beheersen en over te gaan tot vervolgacties In beginsel betreft de scope de gehele vastgoedportefeuille van het Rijksvastgoedbedrijf, te onderscheiden in onder andere rijksgebouwen, Defensiegebouwen, pachtboerderijen en gebouwen voor internationale organisaties.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
13/09/2021