Szolgáltatások - 469903-2019

07/10/2019    S193

Magyarország-Budapest: Biztonsági szolgáltatások

2019/S 193-469903

Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: MÁV — Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_35803375
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 54–60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Gulyás József
E-mail: gulyas.jozsefdr@mav.hu
Telefon: +36 304889164
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mavcsoport.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_72858615
Postai cím: Könyves Kálmán körút 54–60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Gulyás József
E-mail: gulyas.jozsefdr@mav.hu
Telefon: +36 304889164
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mavcsoport.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: MÁV FKG Felépitménykarbantartó és Gépjavitó Korlátolt Felelősségü Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_21433005
Postai cím: Jászladányi út 10.
Város: Jászkisér
NUTS-kód: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
Postai irányítószám: 5137
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Gulyás József
E-mail: gulyas.jozsefdr@mav.hu
Telefon: +36 304889164
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mavcsoport.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_54810576
Postai cím: Könyves Kálmán körút 54–60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Gulyás József
E-mail: gulyas.jozsefdr@mav.hu
Telefon: +36 304889164
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mavcsoport.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Vasúti szolgáltató
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Építményüzemeltetés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vagyonvédelmi szolgáltatások (956) 2

Hivatkozási szám: EKR000211952019
II.1.2)Fő CPV-kód
79710000 Biztonsági szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A MÁV csoport személy-és vagyonvédelmi feladatainak ellátása, melynek keretében többek között közcélnak átadott, fizikai védelem nélküli üzemi magánterületen ellátott, kötöttpályás közlekedés biztonsági kockázatot magában foglaló, gördülő (mozgó) állomány védelmére is kiterjedő személy- és vagyonvédelmi feladatokat szükséges teljesíteni.

A beszerzés mennyiségét ajánlatkérő a megkötendő szerződés (keretmegállapodás) értékének meghatározásával közli a következők szerint: nettó 24 500 000 000 HUF + ÁFA.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben a keretösszeg a 36 hónapos időtartam alatt nem merül ki, a keretmegállapodás időbeli hatályát további 12 hónappal meghosszabbítsa.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 24 500 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79710000 Biztonsági szolgáltatások
79713000 Őrzési szolgáltatások
79714000 Felügyeleti szolgáltatások
79715000 Járőrözési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
A teljesítés fő helyszíne:

MÁV teljes vonalhálózata és a feladat ellátáshoz szükséges objektumok területei

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A beszerzés mennyiségét ajánlatkérő a megkötendő szerződés (keretmegállapodás) értékének meghatározásával közli a következők szerint: nettó 24 500 000 000 HUF + ÁFA.

A MÁV csoport személy-és vagyonvédelmi feladatainak ellátása, melynek keretében többek között közcélnak átadott, fizikai védelem nélküli üzemi magánterületen ellátott, kötöttpályás közlekedés biztonsági kockázatot magában foglaló, gördülő (mozgó) állomány védelmére is kiterjedő személy- és vagyonvédelmi feladatokat szükséges teljesíteni.

Ajánlatkérő tájékoztatásként a 2017-es évben megrendelt azonos tárgyú szolgáltatások összesített statisztikai adatait az alábbiakban közli:

1. Szállítmánykísérés: 0 óra,

2. Személyszállító vonat kisérés, vonaton szolgálatot ellátó személyzet és értékek, vagyontárgyak védelme: 128 225 óra,

3. Személyszállítási közszolgáltatásban résztvevő szerelvények, vontató, vontatott járművek, motorvonatok, illetve azok tároló helyeinek védelme: 262 116 óra,

4. Pályaudvar, vasútállomás, a közforgalom számára megnyitott terület felügyelete, ellenőrzése: 294 894 óra,

5. A közforgalom számára meg nem nyitott üzemi területek őrzése, felügyelete: 196 785 óra,

6. Telephelyen végzett járőrözés: 490 017 óra,

7. Meghatározott objektumok, eszközök őrzési feladatainak ellátása: 51 292 óra,

8. Portaszolgálat: 454 941 óra,

9. Mobil járőrözés

a.) gépkocsival: 36 232 óra,

b.) vonaton: 235 972 óra,

c.) gyalogosan: 36 232 óra,

10. Kutyás szolgálat: 0 óra,

11. Készpénz és a készpénz-helyettesítő fizető eszköz (utalvány) őrzése, szállítása: 3 319 óra,

12. Rendezvénybiztosítás: 2 000 óra,

13. Biztonságtechnikai rendszer felügyeletének ellátása: 83 102 óra,

14. Távfelügyeletbe be nem kötött vagyonvédelmi rendszerek működtetése: 0 óra,

15. Riasztási értesítésre kivonuló-szolgálat: 0 óra.

Ezen adatok azonban nem kötik az ajánlatkérőt, az információk kizárólagos célja, hogy az ajánlattevőknek kiegészítő információt nyújtson.

Nyertes ajánlattevők feladataikat a keretmegállapodás és az egyedi szolgáltatási keretszerződések vonatkozásában minden esetben a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény rendelkezéseinek maradéktalan betartása mellett kötelesek ellátni.

Alkalmatlan,ha:

SZ1.) nem rendelkezik a 2005. évi CXXXIII. törvény 5. § szerinti, a személy- és vagyonvédelmi tevékenység végzésére jogosító működési engedéllyel. Ig: engedély.

A RJ (közös részvételre jelentkező) alkalmatlan, ha az alább meghatározott feltételek közül bármelyik fennáll:

P.1.) bármely számlavezető PÜ intézménytől származó nyilatkozat tartalma szerint az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 12 (tizenkettő) hónapban:

(I.) 15 (tizenöt) naptári napot meghaladó sorbanállás fordult elő,

(II.) hitel-visszafizetési kötelezettségének nem tesz/tett eleget.

Ig: PÜ int nyil.

P.2.) az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három) mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben az adózás előtti eredménye egynél több évben negatív volt, amennyiben később jött létre az részvételre jelentkező, úgy a közbeszerzés tárgya (személy- és vagyonvédelmi szolgáltatások) szerinti nettó árbevétele a működése ideje alatt, az eljárást megindító felhívás feladásának napjáig nem éri el legalább a nettó 1 500 000 000 HUF-ot.

Ig: AK ell.

P.3.) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen legalább nettó 2 500 000 000 HUF közbeszerzés tárgya (személy- és vagyonvédelmi szolgáltatások) szerinti árbevétellel, attól függően, hogy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ig: nyil.,

P.4.)a 321/2015. (X.30.) Korm.rend. 19.§(1)bek.d) pontjára figy. nem rendelkezik legalább 300 000 000 HUF/év és 70 000 000 HUF/káresemény értékű, a közbeszerzés tárgya szerinti feladatokra (személy- és vagyonvédelmi szolgáltatások) vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással. Ig: kötvény és fedig.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Felhívás II.2.7.) A keretmegállapodás az aláírásának napján lét hatályba (felek eltérő aláírási időpontja esetén az utolsó aláírás napján).

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben a keretösszeg a 36 hónapos időtartam alatt nem merül ki, a keretmegállapodás hatályát további 12 hónappal meghosszabbítsa.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Meghívásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.1.10)Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
IV.1.11)Az odaítélési eljárás fő jellemzői:

A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a nyertes ajánlat.

Értékelési szempontok a KM első részében:

Ár szempontok:

1. szállítmánykísérés díja (nettó HUF/fő/óra), ssz: 1,

2. személyszállító vonat kisérés, vonaton szolgálatot ellátó személyzet és értékek, vagyontárgyak védelme díja (nettó HUF/fő/óra), ssz: 5,

3. személyszállítási közszolgáltatásban résztvevő szerelvények, vontató, vontatott járművek, motorvonatok, illetve azok tároló helyeinek védelme díja (nettó HUF/fő/óra), ssz: 4.

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 061-142475
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
24/09/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Bank Biztonság Bizalom Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_99614661
Postai cím: Darányi Ignác Utca 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1181
Ország: Magyarország
E-mail: herban@bbbzrt.hu
Telefon: +36 304910188
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Novum Guard Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_88980146
Postai cím: Törökvész Út 39.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
E-mail: juronics.peter@novumguard.hu
Telefon: +36 706061183
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Airport Security Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_60050331
Postai cím: Darányi Ignác Utca 12
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1181
Ország: Magyarország
E-mail: dr.odor.brigitta@gmail.com
Telefon: +36 301604533
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: PREV-INFO Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_82231617
Postai cím: Pannónia Utca 11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1136
Ország: Magyarország
E-mail: info@prevsec.hu
Telefon: +36 12380671
Fax: +36 12380672
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Holdesco Ingatlanhasznosító és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_78770096
Postai cím: Váci Út 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1062
Ország: Magyarország
Telefon: +6 307580830
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: PFM Holding Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_40446093
Postai cím: Budafoki Út 111.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: palyazatirokft@gmail.com
Telefon: +36 19991240
Fax: +36 19991248
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Hunex Team Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_45964343
Postai cím: Budafoki Út 111.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: security@pfmholding.hu
Telefon: +36 19991240
Fax: +36 19991248
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: PFM Biztonsági Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_51590062
Postai cím: Budafoki Út 111
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: palyazatirokft@gmail.hu
Telefon: +36 19991240
Fax: +36 19991248
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Pajzs 07 Biztonságvédelmi és Magánnyomozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_21930032
Postai cím: Angol Utca 77.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
E-mail: tibor.saigi@pajzs07.hu
Telefon: +36 303617619
Fax: +36 12734444
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ESG HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_49556287
Postai cím: Polgár Utca 8-10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
E-mail: info@esgholding.hu
Telefon: +36 17766220
Fax: +36 17766225
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: CIVIL Biztonsági Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_18062845
Postai cím: Angol Utca 77.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
E-mail: Saigi@civil.hu
Telefon: +36 302071711
Fax: +36 12734440
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 24 500 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Airport Security Kft.: Különféle személy- és vagyonvédelmi szolgáltatások

CIVIL Zrt. Személy- és vagyonvédelmi tevékenysége (erőforrások biztosítása).

Bank Biztonság Bizalom Zrt.: Projekt területén az élőerős őrzés - védelmi szolgálatatás szakmai feltételeinek (szakmai irányírás, minőségbiztosítás, feladat végrehajtás, oktatás, ellenőrzés, diszpécser központ) biztosítása

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. Közös ajánlattevők:

Ajánlattevő neve: Airport Security Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 1181 Budapest, Darányi Ignác utca 12.

Adószám: 23468788-2-43

Ajánlattevő neve: Novum Guard Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1025 Budapest, Törökvész út 39.

Adószám: 25444744-2-41

Ajánlattevő neve: PREV-INFO Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1136 Budapest, Pannónia utca 11.

Adószám: 23134841-2-41

Ajánlattevő: Holdesco Ingatlanhasznosító és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1062 Budapest, Váci út 3.

Adószám: 13963244-2-42

2. Ajánlattevő:

Ajánlattevő neve: Bank Biztonság Bizalom Zrt.

Székhelye: 1181 Budapest, Darányi Ignác utca 12.

Adószám: 12192045-2-43

3. Közös ajánlattevők:

Ajánlattevő neve:CIVIL Biztonsági Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 1149 Budapest, Angol utca 77.

Adószám: 12698084-2-44

Ajánlattevő neve: ESG HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 1033 Budapest, Polgár utca 8–10.

Adószám: 25420546-2-41

Ajánlattevő neve: Pajzs 07 Biztonságvédelmi és Magánnyomozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 1149 Budapest, Angol utca 77.

Adószám: 12100059-2-42

4. Közös ajánlattevők:

Ajánlattevő neve: PFM Holding Zrt.

Székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 111.

Adószám: 25150597-2-43

Ajánlattevő neve: PFM Biztonsági Szolgáltató Kft.

Székhelye:1117 Budapest, Budafoki út 111.

Adószám: 13608471-2-43

Ajánlattevő neve: Hunex Team Kft.

Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 111.

Adószám: 25348655-2-43

5. Közös Ajánlattevők:

Ajánlattevő neve: Securimaster Protect Plusz Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1221 Budapest, Duna utca 1–3.

Adószám: 26333551-2-43

Ajánlattevő neve: Arma Group Kft.

Székhely: 9700 Szombathely, Gagarin utca 13. 1/2

Adószám: 25184639-2-18

Ajánlattevő neve: NG 12 Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1221 Budapest, Duna utca 1–3.

Adószám: 24246794-2-43

Ajánlattevő neve: Nemzetközi Testőr Biztonságszolgálati Kft.

Székhely: 1073 Budapest, Erzsébet körút 28.

Adószám: 10386921-2-42

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
02/10/2019