Rádi bychom oznámili, že 29. ledna 2024 (orientační datum – bude potvrzeno!) bude spuštěna nová verze portálu TED. Zajímají vás nové funkce, zlepšení a dopad na uživatele? Přečtěte si náš článek a další informace o hlavních změnách a funkcích.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registrace na 4. seminář s uživateli dále používající data z portálu TED, který se bude konat dne 14. prosince 2023, je otevřena.

Služby - 470408-2019

08/10/2019    S194

Francie-Angers: Poskytnutí právní podpory v oblasti ochrany duševního vlastnictví pro Odrůdový úřad Společenství (CPVO)

2019/S 194-470408

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Odrůdový úřad Společenství
Národní identifikační číslo: SIRET 417 996 410 00029
Poštovní adresa: 3 boulevard Maréchal Foch — CS 10121
Obec: Angers Cedex 2
Kód NUTS: FRG02 Maine-et-Loire
PSČ: 49101
Země: Francie
Kontaktní osoba: Procurement and Logistics
E-mail: procurement@cpvo.europa.eu
Tel.: +33 241256400
Fax: +33 241256410
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://cpvo.europa.eu/en
Adresa profilu zadavatele: https://cpvo.europa.eu/en/about-us/procurement
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5498
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5498
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
Elektronická komunikace vyžaduje použití nástrojů a zařízení, které nejsou obecně k dispozici. Neomezený a plný přímý přístup k těmto nástrojům a zařízením je možný bezplatně na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5498
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: Ochrana duševního vlastnictví v případě rostlin

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Poskytnutí právní podpory v oblasti ochrany duševního vlastnictví pro Odrůdový úřad Společenství (CPVO)

Spisové číslo: 2019-03
II.1.2)Hlavní kód CPV
79111000 Právní poradenství
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Do rozsahu této výzvy k účasti v nabídkovém řízení spadá získání služeb poskytování právní podpory pro Odrůdový úřad Společenství v oblasti ochrany duševního vlastnictví pod dohledem jeho právního oddělení a jeho předsedy.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 500 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro všechny části
Nejvyšší počet částí, které mohou být uděleny jednomu uchazeči: 3
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Poskytnutí právní podpory při řízeních u Soudního dvora EU v angličtině a francouzštině

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79110000 Právní poradenství a zastupování
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: LU0 LUXEMBOURG
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Soudní dvůr EU v Lucemburku.

II.2.4)Popis zakázky:

Právní podpora a poradenství bude pokrývat následující oblasti:

— spory týkající se ochrany duševního vlastnictví v EU (u Soudního dvora Evropské unie),

— spory týkající se odrůdových práv v EU (u Soudního dvora Evropské unie),

— konkrétněji, ale nikoliv výlučně, právní analýza, vypracování písemností na obranu CPVO u Soudního dvora Evropské unie a jakákoli podpora a poradenství s ohledem na případy u Soudního dvora Evropské unie.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 12
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Rámcová smlouva je obnovitelná ročně na základě společné dohody mezi stranami prostřednictvím výměny dopisů, v závislosti na dostupnosti rozpočtu a uspokojivé realizaci rámcové smlouvy.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Poskytnutí právní podpory při řízeních u Soudního dvora EU v angličtině a nizozemštině.

Část č.: 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79111000 Právní poradenství
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Soudní dvůr EU v Lucemburku.

II.2.4)Popis zakázky:

Právní podpora a poradenství bude pokrývat následující oblasti:

— spory týkající se ochrany duševního vlastnictví v EU (u Soudního dvora Evropské unie),

— spory týkající se odrůdových práv v EU (u Soudního dvora Evropské unie),

— konkrétněji, ale nikoliv výlučně, právní analýza, vypracování písemností na obranu CPVO u Soudního dvora Evropské unie a jakákoli podpora a poradenství s ohledem na případy u Soudního dvora Evropské unie.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 12
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Rámcová smlouva je obnovitelná ročně na základě společné dohody mezi stranami prostřednictvím výměny dopisů, v závislosti na dostupnosti rozpočtu a uspokojivé realizaci rámcové smlouvy.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Poskytnutí právní podpory při řízeních u Soudního dvora EU v angličtině a němčině

Část č.: 3
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79111000 Právní poradenství
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Soudní dvůr EU v Lucemburku.

II.2.4)Popis zakázky:

Právní podpora a poradenství bude pokrývat následující oblasti:

— spory týkající se ochrany duševního vlastnictví v EU (u Soudního dvora Evropské unie),

— spory týkající se odrůdových práv v EU (u Soudního dvora Evropské unie),

— konkrétněji, ale nikoliv výlučně, právní analýza, vypracování písemností na obranu CPVO u Soudního dvora Evropské unie a jakákoli podpora a poradenství s ohledem na případy u Soudního dvora Evropské unie.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 12
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Rámcová smlouva je obnovitelná ročně na základě společné dohody mezi stranami prostřednictvím výměny dopisů, v závislosti na dostupnosti rozpočtu a uspokojivé realizaci rámcové smlouvy.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Dle specifikací nabídkového řízení.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi
Uveďte odkaz na příslušné právní nebo jiné předpisy:

Dle specifikací nabídkového řízení.

III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Dle specifikací nabídkového řízení.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2015/S 212-383989
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 29/11/2019
Místní čas: 14:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Nabídka musí být platná do: 29/05/2020
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 04/12/2019
Místní čas: 11:00
Místo:

3 boulevard du Maréchal Foch — 49100 Angers — FRANCIE.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

1 osoba od každého uchazeče.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ano
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Soudní dvůr Evropské unie
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
Internetová adresa: https://curia.europa.eu
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
26/09/2019