Ne bucurăm să vă anunțăm că veți putea utiliza noua versiune a portalului TED începând cu 29.1.2024 (dată orientativă, care rămâne de confirmat). Citiți-ne articolul pentru a afla care sunt îmbunătățirile și noile funcționalități și ce înseamnă acestea pentru utilizatori!

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Au început înscrierile la cel de-al 4-lea atelier cu reutilizatorii TED, care va avea loc la 14 decembrie 2023.

Servicii - 470408-2019

08/10/2019    S194

Franţa-Angers: Furnizarea de asistență juridică în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală în favoarea Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante (OCSP)

2019/S 194-470408

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante
Număr naţional de înregistrare: SIRET 417 996 410 00029
Adresă: 3 boulevard Maréchal Foch — CS 10121
Localitate: Angers Cedex 2
Cod NUTS: FRG02 Maine-et-Loire
Cod poștal: 49101
Țară: Franţa
Persoană de contact: Procurement and Logistics
E-mail: procurement@cpvo.europa.eu
Telefon: +33 241256400
Fax: +33 241256410
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://cpvo.europa.eu/en
Adresa profilului cumpărătorului: https://cpvo.europa.eu/en/about-us/procurement
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5498
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5498
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
Comunicarea electronică necesită utilizarea de instrumente şi de dispozitive care nu sunt disponibile în mod general. Accesul direct nerestricţionat şi complet la aceste instrumente şi dispozitive este posibil, gratuit, la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5498
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Protecția dreptului de proprietate intelectuală asupra soiurilor de plante

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizarea de asistență juridică în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală în favoarea Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante (OCSP)

Număr de referinţă: 2019-03
II.1.2)Cod CPV principal
79111000 Servicii de consultanţă juridică
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Domeniul de aplicare al prezentei licitații este de a obține servicii de asistență juridică în favoarea Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante în domeniul proprietății intelectuale sub supravegherea unității sale juridice și a președintelui său.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 500 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru toate loturile
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 3
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Furnizare de asistență juridică în fața Curții de Justiție a UE în limba engleză și în limba franceză

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79110000 Servicii de consultanţă şi de reprezentare juridică
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU0 LUXEMBOURG
Locul principal de executare:

Curtea de Justiție a UE din Luxemburg.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Asistența și consilierea juridică vor acoperi următoarele domenii:

— litigiile referitoare la drepturile de proprietate intelectuală în UE (pe rolul Curții de Justiție a UE),

— litigiile referitoare la drepturile privind soiurile de plante din UE (pe rolul Curții de Justiție a UE),

— mai precis, dar nu în mod exhaustiv, analize juridice, elaborarea actelor de procedură, care să apere OCSP în fața Curții de Justiție a UE și orice alt tip de asistență și consiliere cu privire la cauzele aflate pe rolul Curții de Justiție a UE.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Contractul-cadru poate fi reînnoit anual prin acordul comun al părților printr-un schimb de scrisori, sub rezerva disponibilității bugetului și executării satisfăcătoare a contractului-cadru.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Furnizare de asistență juridică în fața Curții de Justiție a UE în limba engleză și în limba neerlandeză.

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79111000 Servicii de consultanţă juridică
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG
Locul principal de executare:

Curtea de Justiție a UE din Luxemburg.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Asistența și consilierea juridică vor acoperi următoarele domenii:

— litigiile referitoare la drepturile de proprietate intelectuală în UE (pe rolul Curții de Justiție a UE),

— litigiile referitoare la drepturile privind soiurile de plante din UE (pe rolul Curții de Justiție a UE),

— mai precis, dar nu în mod exhaustiv, analize juridice, elaborarea actelor de procedură, care să apere OCSP în fața Curții de Justiție a UE și orice alt tip de asistență și consiliere cu privire la cauzele aflate pe rolul Curții de Justiție a UE.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Contractul-cadru poate fi reînnoit anual prin acordul comun al părților printr-un schimb de scrisori, sub rezerva disponibilității bugetului și executării satisfăcătoare a contractului-cadru.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Furnizare de asistență juridică în fața Curții de Justiție a UE în limba engleză și în limba germană

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79111000 Servicii de consultanţă juridică
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG
Locul principal de executare:

Curtea de Justiție a UE din Luxemburg.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Asistența și consilierea juridică vor acoperi următoarele domenii:

— litigiile referitoare la drepturile de proprietate intelectuală în UE (pe rolul Curții de Justiție a UE),

— litigiile referitoare la drepturile privind soiurile de plante din UE (pe rolul Curții de Justiție a UE),

— mai precis, dar nu în mod exhaustiv, analize juridice, elaborarea actelor de procedură, care să apere OCSP în fața Curții de Justiție a UE și orice alt tip de asistență și consiliere cu privire la cauzele aflate pe rolul Curții de Justiție a UE.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Contractul-cadru poate fi reînnoit anual prin acordul comun al părților printr-un schimb de scrisori, sub rezerva disponibilității bugetului și executării satisfăcătoare a contractului-cadru.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Conform caietului de sarcini al licitației.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii
Precizați actele cu putere de lege și actele administrative aplicabile:

Conform caietului de sarcini al licitației.

III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

Conform caietului de sarcini al licitației.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2015/S 212-383989
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 29/11/2019
Ora locală: 14:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 29/05/2020
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 04/12/2019
Ora locală: 11:00
Locul:

3 boulevard du Maréchal Foch — 49100 Angers — FRANȚA.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

1 persoană din partea fiecărui ofertant.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: da
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
Adresă internet: https://curia.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
26/09/2019