Práce - 470418-2019

08/10/2019    S194

Taliansko-Ispra: Výstavba novej budovy 75f-INS3L

2019/S 194-470418

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Práce

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2019/S 177-429668)

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, JRC – Joint Research Centre, JRC.G – Nuclear Safety and Security (Karlsruhe), JRC.G.III.9 – JRC Nuclear Decommissioning
Poštová adresa: Via Enrico Fermi 2749
Mesto/obec: Ispra (VA)
Kód NUTS: ITC41 Varese
PSČ: 21027
Štát: Taliansko
E-mail: jrc-g9nisp-procurement@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/jrc/

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Výstavba novej budovy 75f-INS3L

Referenčné číslo: JRC/IPR/2019/OP/1956
II.1.2)Hlavný kód CPV
45210000 Stavebné práce na stavbe budov
II.1.3)Druh zákazky
Práce
II.1.4)Stručný opis:

Výzva na predkladanie ponúk sa týka výstavby úplne novej budovy, v ktorej budú prebiehať výskumné a školiace činnosti v oblasti jadrovej bezpečnosti, ochrany a normalizácie. Pozostáva zo stavebných prác (montážne práce a práce na mieste) ako aj prác na súvisiacich mechanických a elektrických systémoch (vrátane solárnych panelov). Schválený vykonávací návrh už zohľadňuje environmentálne aspekty súvisiace s požiadavky na energetickú účinnosť a príslušné aspekty spojené s možnosťou výberu stavebných materiálov.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
03/10/2019
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2019/S 177-429668

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Namiesto:
Dátum: 11/10/2019
Miestny čas: 16:00
má byť:
Dátum: 23/10/2019
Miestny čas: 16:00
Číslo oddielu: IV.2.7)
Namiesto:
Dátum: 14/10/2019
Miestny čas: 10:00
má byť:
Dátum: 24/10/2019
Miestny čas: 10:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: