Works - 470457-2019

Submission deadline has been amended by:  531907-2019
08/10/2019    S194

Lithuania-Neringa: Construction work

2019/S 194-470457

Contract notice

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Neringos savivaldybės administracija
National registration number: 188754378
Postal address: Taikos g. 2
Town: Neringa
NUTS code: LT LIETUVA
Postal code: LT-93121
Country: Lithuania
Contact person: Viktorija Budvytytė-Bedalienė
E-mail: viktorija.budvytyte@neringa.lt
Telephone: +370 46952570

Internet address(es):

Main address: http://www.neringa.lt

Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6353

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=480139
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=480139&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ rekonstrukcijos darbai

Reference number: 2019
II.1.2)Main CPV code
45000000 Construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Neringos savivaldybės administracija perka statybos rekonstravimo darbus kultūros ir turizmo informaciniam centrui „Agila“. Rekonstruojant kultūros paskirties pastatą įrengiamas rūsys, pirmas aukštas su mansarda. Statomo pastato aukštis 14,37 m, bendrasis plotas 2 832,53 m2, energetinio naudingumo klasė B, pastato (patalpų) akustinių komforto sąlygų klasė B.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
45000000 Construction work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT LIETUVA
Main site or place of performance:

Neringa.

II.2.4)Description of the procurement:

Neringos savivaldybės administracija perka statybos rekonstravimo darbus kultūros ir turizmo informaciniam centrui „Agila“. Rekonstruojant kultūros paskirties pastatą įrengiamas rūsys, pirmas aukštas su mansarda. Statomo pastato aukštis 14,37 m, bendrasis plotas 2 832,53 m2, energetinio naudingumo klasė B, pastato (patalpų) akustinių komforto sąlygų klasė B.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Deklaruodami, kad nėra pagrindo pašalinti iš pirkimo, kartu su pasiūlymu užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD) turi pateikti:

— pasiūlymą pateikęs dalyvis,

— kiekvienas tiekėjų grupės partneris, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė (jungtinės veiklos partneriai),

— kiekvienas subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Rangovas, neužbaigęs darbų sutartyje numatytu laiku ir taip pat nesilaikęs pagal darbų grafiką darbų atlikimo terminų, įsipareigoja sumokėti užsakovui 0,05 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo visos priimtos sutarties kainos ir atlygina užsakovui dėl to patirtus nuostolius, kurių nepadengia minėtos netesybos.

Rangovas, nepašalinęs trūkumų, defektų ir (arba) netikslumų per užsakovo nurodytą laiką, įsipareigoja sumokėti užsakovui 0,05 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo visos priimtos sutarties sumos. Užsakovui pareikalavus rangovas taip pat įsipareigoja sumokėti 20 proc. dydžio baudą nuo nustatytų trūkumų, defektų ir (arba) netikslumų šalinimo darbų kainos ir atlyginti užsakovui dėl to patirtus nuostolius, kurių nepadengia minėtos netesybos.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 12/11/2019
Local time: 08:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 12/11/2019
Local time: 08:45
Place:

Neringos savivaldybės administracija.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klaipėdos apygardos teismas
Town: Klaipėda
Country: Lithuania
Telephone: +370 46390960
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Ginčų nagrinėjimo tvarka nustatyta VPĮ VII skyriuje.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
04/10/2019