Servizzi - 470604-2020

07/10/2020    S195

il-Ġermanja-Kolonn: Ir-Riċerka Ambjentali

2020/S 195-470604

Avviż dwar l-għoti ta’ kuntratt

Ir-riżultati tal-proċedura tal-akkwist

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Aġenzija tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali: Konrad-Adenauer-Ufer 3
Belt: Cologne
Kodiċi NUTS: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Kodiċi postali: 50668
Pajjiż: Il-Ġermanja
Posta elettronika: tenders@easa.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://www.easa.europa.eu/the-agency
Indirizz tal-profil tax-xerrej: https://www.easa.europa.eu/the-agency/procurement
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Attivitajiet oħra: Is-Sikurezza tal-Avjazzjoni, l-Ambjent

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Ir-Riċerka Ambjentali

Numru ta' referenza: EASA.2019.HVP.08
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
73000000 Servizzi ta' riċerka u żvilupp u servizzi relatati mal-konsulenza
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Lott 1: Kuntratt Qafas tal-Valutazzjoni tal-Impatti Ambjentali – Riċerka fuq il-Karatteristiċi tal-Emissjonijiet tal-Magni ta’ Inġenji tal-Ajru

Lott 2: Kuntratt Qafas tal-Valutazzjoni tal-Impatti Ambjentali – Riċerka fuq il-Valutazzjoni tal-Ħoss ta’ Inġenji tal-Ajru li Jaħdmu bl-Iskrejjen u Teknoloġija Ġdida

Lott 3: Kuntratt Qafas ta’ Mitigazzjoni tal-Impatt Ambjentali – Kapaċità Msaħħa għal Valutazzjoni ta’ Miżuri tal-Politika

II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: iva
II.1.7)Valur totali tal-ksib (mingħajr VAT)
Valur mingħajr VAT: 2 350 000.00 EUR
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Kuntratt Qafas tal-Valutazzjoni tal-Impatti Ambjentali – Riċerka fuq il-Karatteristiċi tal-Emissjonijiet tal-Magni ta’ Inġenji tal-Ajru

Nru tal-lott: 1
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
73300000 Disinn u eżekuzzjoni tar-riċerka u l-iżvilupp
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Il-bini tal-kuntrattur.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

L-għan tal-kuntratt prinċipalment huwa li jtejjeb it-teħid tal-kampjuni tal-emissjonijiet tal-magni u r-rekwiżiti tal-miżuri tal-Anness 16 Volum II tal-ICAO għal massa u n-numru tal-nvPM, u jipproponi prattiċi iktar robusti. Ix-xogħol jimmira biex:

1) Janalizza s-sehem relattiv tal-inġenji tal-ajru b’magni mhux regolati għall-nvPM fl-operazzjonijiet u l-emissjonijiet f’ajruporti Ewropej individwali;

2) Jipproponi u jittestja disinji u tekniki ġodda ta’ teħid ta’ kampjuni filwaqt li jitqiesu l-aħħar avvanzi;

3) Ikejjel emissjonijiet gassużi (eż. NOx, HC, CO, CO2), emissjonijiet ta’ duħħan, emissjonijiet ta’ massa u numru tal-nvPM, daqs ta’ partiċella tal-nvPM kemm għal magni regolati u dawk li mhumiex.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Il-kwalità teknika / Peżar: 60
Prezz - Peżar: 40
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett:

Orizzont 2020

II.2.14)Informazzjoni addizzjonali
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Kuntratt Qafas tal-Valutazzjoni tal-Impatti Ambjentali – Riċerka fuq il-Valutazzjoni tal-Ħoss ta’ Inġenji tal-Ajru li Jaħdmu bl-Iskrejjen u Teknoloġija Ġdida

Nru tal-lott: 2
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
73300000 Disinn u eżekuzzjoni tar-riċerka u l-iżvilupp
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Il-bini tal-kuntrattur.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Dan il-kuntratt jimmira biex isaħħaħ il-kapaċità tal-valutazzjoni tal-impatt tal-ħoss Ewropew f’perspettiva doppja:

(i) isaħħaħ l-appoġġ lil dawk li jfasslu l-politika tal-UE fl-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ politiki tal-UE rilevanti — li jinkludu eż. il-prestazzjoni tal-valutazzjonijiet tal-impatt ambjentali komprensivi li jaqgħu fil-kamp tar-regolamenti ambjentali tal-UE attwali jew li se jsiru;

(ii) isaħħaħ il-profil Ewropew fil-qafas ta’ diskussjonijiet internazzjonali, bħal dawk li saru fil-CAEP tal-ICAO dwar l-istabbiliment ta’ standards ambjentali tal-inġenji tal-ajru internazzjonali tal-futur, l-iktar għall-ħoss tal-inġenji tal-ajru li jaħdmu bl-iskrejjen.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Il-kwalità teknika / Peżar: 60
Prezz - Peżar: 40
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett:

Orizzont 2020

II.2.14)Informazzjoni addizzjonali
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Kuntratt Qafas ta’ Mitigazzjoni tal-Impatt Ambjentali — Kapaċità Msaħħa għal Valutazzjoni ta’ Miżuri tal-Politika

Nru tal-lott: 3
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
73300000 Disinn u eżekuzzjoni tar-riċerka u l-iżvilupp
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Il-bini tal-kuntrattur.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

L-għan tal-kuntratt huwa li jaġġorna, isaħħaħ u jivvalida l-kapaċitajiet tal-immudellar tal-AERO-MS sabiex ikunu jistgħu jappoġġjaw il-valutazzjoni tal-ispejjeż u l-benefiċċji għal firxa ta’ valutazzjonijiet ta’ politiki fil-futur. Dan jinkludi l-kapaċità biex jivvalutaw l-għażliet diversi tal-politika ambjentali tal-inġenji tal-ajru bbażati fuq karatterizzazzjoni preċiża tal-industrija tal-inġenji tal-ajru u l-kapaċità li jingħaqad ma’ bażijiet tad-dejta u mudelli oħrajn.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Il-kwalità teknika / Peżar: 60
Prezz - Peżar: 40
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett:

Orizzont 2020.

II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.1)Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura
Numru tal-avviż fil-ĠU S: 2019/S 195-473028
IV.2.8)Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sistema dinamika tax-xiri
IV.2.9)Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sejħa għall-kompetizzjoni fl-għamla ta' avviż ta' informazzjoni minn qabel

Taqsima V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-kuntratt: EASA.2020.FC05
Nru tal-lott: 1
Titlu:

Kuntratt Qafas tal-Valutazzjoni tal-Impatti Ambjentali – Riċerka fuq il-Karatteristiċi tal-Emissjonijiet tal-Magni ta’ Inġenji tal-Ajru

Kuntratt/lott jingħata: iva
V.2)Għoti tal-kuntratt
V.2.1)Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt:
23/09/2020
V.2.2)Informazzjoni dwar sejħiet għall-offerti
In-numru ta' offerti li waslu: 1
Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operaturi ekonomiċi: iva
V.2.3)Isem u indirizz tal-kuntrattur
Isem uffiċjali: Instituto Nacional DE Técnica Aerospacial ‘Esteban Terradas’ (INTA)
Belt: Madrid
Kodiċi NUTS: ES3 COMUNIDAD DE MADRID
Pajjiż: Spanja
Il-kuntrattur huwa SME: le
V.2.3)Isem u indirizz tal-kuntrattur
Isem uffiċjali: Cardiff University (CU)
Belt: Cardiff
Kodiċi NUTS: UKL22 Cardiff and Vale of Glamorgan
Pajjiż: Ir-Renju Unit
Il-kuntrattur huwa SME: le
V.2.3)Isem u indirizz tal-kuntrattur
Isem uffiċjali: Rolls-Royce plc
Belt: London
Kodiċi NUTS: UKI LONDON
Pajjiż: Ir-Renju Unit
Il-kuntrattur huwa SME: le
V.2.3)Isem u indirizz tal-kuntrattur
Isem uffiċjali: The University of Manchester
Belt: Manchester
Kodiċi NUTS: UKD3 Greater Manchester
Pajjiż: Ir-Renju Unit
Il-kuntrattur huwa SME: le
V.2.3)Isem u indirizz tal-kuntrattur
Isem uffiċjali: Universidad Politécnica DE Madrid (UPM)
Belt: Madrid
Kodiċi NUTS: ES3 COMUNIDAD DE MADRID
Pajjiż: Spanja
Il-kuntrattur huwa SME: le
V.2.3)Isem u indirizz tal-kuntrattur
Isem uffiċjali: Zuerich University of Applied Sciences (ZHAW)
Belt: Zürich
Kodiċi NUTS: CH04 Zürich
Pajjiż: L-Iżvizzera
Il-kuntrattur huwa SME: le
V.2.4)Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott (mingħajr VAT)
Stima tal-valur totali inizjali tal-kuntratt/lott: 900 000.00 EUR
Valur totali tal-kuntratt/lott: 900 000.00 EUR
V.2.5)Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar
Il-kuntratt x’aktarx li jiġi sottokuntrattat
Il-valur jew proporzjon li x’aktarx jiġi sottokuntrattat lil partijiet terzi
Proporzjon: 15 %

Taqsima V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-kuntratt: EASA.2020.FC06
Nru tal-lott: 2
Titlu:

Kuntratt Qafas tal-Valutazzjoni tal-Impatti Ambjentali – Riċerka fuq il-Valutazzjoni tal-Ħoss ta’ Inġenji tal-Ajru li Jaħdmu bl-Iskrejjen u Teknoloġija Ġdida

Kuntratt/lott jingħata: iva
V.2)Għoti tal-kuntratt
V.2.1)Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt:
27/05/2020
V.2.2)Informazzjoni dwar sejħiet għall-offerti
In-numru ta' offerti li waslu: 1
Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operaturi ekonomiċi: iva
V.2.3)Isem u indirizz tal-kuntrattur
Isem uffiċjali: Stichting Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR)
Belt: Amsterdam
Kodiċi NUTS: NL329 Groot-Amsterdam
Pajjiż: in-Netherlands
Il-kuntrattur huwa SME: le
V.2.3)Isem u indirizz tal-kuntrattur
Isem uffiċjali: Anotec Engineering, SL
Belt: Motril
Kodiċi NUTS: ES614 Granada
Pajjiż: Spanja
Il-kuntrattur huwa SME: iva
V.2.3)Isem u indirizz tal-kuntrattur
Isem uffiċjali: Sintef AS
Belt: Trondheim
Kodiċi NUTS: NO061 Sør-Trøndelag
Pajjiż: In-Norveġja
Il-kuntrattur huwa SME: le
V.2.4)Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott (mingħajr VAT)
Stima tal-valur totali inizjali tal-kuntratt/lott: 900 000.00 EUR
Valur totali tal-kuntratt/lott: 900 000.00 EUR
V.2.5)Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar

Taqsima V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-kuntratt: EASA.2020.FC07
Nru tal-lott: 3
Titlu:

Kuntratt Qafas ta’ Mitigazzjoni tal-Impatt Ambjentali — Kapaċità Msaħħa għal Valutazzjoni ta’ Miżuri tal-Politika

Kuntratt/lott jingħata: iva
V.2)Għoti tal-kuntratt
V.2.1)Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt:
27/05/2020
V.2.2)Informazzjoni dwar sejħiet għall-offerti
In-numru ta' offerti li waslu: 1
Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operaturi ekonomiċi: le
V.2.3)Isem u indirizz tal-kuntrattur
Isem uffiċjali: Stichting Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR)
Belt: Amsterdam
Kodiċi NUTS: NL329 Groot-Amsterdam
Pajjiż: in-Netherlands
Il-kuntrattur huwa SME: le
V.2.4)Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott (mingħajr VAT)
Stima tal-valur totali inizjali tal-kuntratt/lott: 550 000.00 EUR
Valur totali tal-kuntratt/lott: 550 000.00 EUR
V.2.5)Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar
Il-kuntratt x’aktarx li jiġi sottokuntrattat
Il-valur jew proporzjon li x’aktarx jiġi sottokuntrattat lil partijiet terzi
Proporzjon: 65 %

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
25/09/2020