Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 470784-2021

17/09/2021    S181

Magyarország-Paks: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2021/S 181-470784

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 11293772217
Postai cím: Ipari Park 4703/39
Város: Paks
NUTS-kód: HU233 Tolna
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gyöngyösi Csaba
E-mail: gyongyosi.csaba@pipkft.hu
Telefon: +36 75510763
Fax: +36 75417513
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.pipkft.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.pipkft.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: PAKS ÉS TÉRSÉGE KÖZMŰFEJLESZTÉSI ÉS BERUHÁZÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
Nemzeti azonosító szám: 15845168117
Postai cím: Dósza György Út 55-61
Város: Paks
NUTS-kód: HU233 Tolna
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Misóczki Anikó
E-mail: misoczki.aniko@paks.hu
Telefon: +36 75830572
Fax: +36 75500594
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.paks.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Épület építési projekt szervezése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Települési víziközmű tervezési feladatok ellátása

Hivatkozási szám: EKR000261452021
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keretmegállapodás települési víziközmű tervezési feladatok ellátására.

Nyertes ajánlattevő által ellát.fel.:

I. Tervezési fel.:

Előkészítés: Geodéziai felmérések elkész., digitális alaptérképek beszerzés. A szükséges talajmechanikai feltárások elvégzése,talajvizsg.jelentés elkészjtése. Környezetvédelemmel, régészettel és lőszermentesítéssel kapcsolatos elővizsgálati dok.elk. Előzetes szakhatósági és közmű-szolg.egyeztetések lefolyt., előtervek és döntéselőkész.tervek elk., v.mint azok átdolgozása a Megbízó igényei szerint.

Eng.tervek: Teljeskörű közműegyeztetések lefolyt., Vagyonkezelői és kezelői hozzájár.beszerz. Talajvéd.és humuszment.tervek elkész.Ideiglenes, v.végleges más célú hasznosítási tervek elkész. A tervek engedélyeztetésének lefolyt.megbízói igények szerint. Szolgalmi jogi munkarészek műsz.dok.elkész.a nem önkorm.tulajdonban lévő földrészletek érintettsége esetén (a földhivatali/ügyvédi eljárás nem a Tervező feladata) Kártalanítási megáll.megkötéséhez a műsz. dokumentáció .elkész.,tulajdonosi hozzájár.beszerzése.Vízjogi lét.eng.eljárások lefolyt., közreműködés az enge.eljárásokban (a hatósági díjak rendezése nem a Tervező feladata).Szakhatósági és egyéb szüks.egyeztetések lefolytatása.A vízjogi eng.hez szüks.egyéb eng.tervek elkész.(pl.forgalomtechnikai tervek,keresztezési tervek,ép.eng.dok.,stb.) és közreműk.az elj.lefolytatásában.

Kiviteli tervek:A kivit.hez szüks.ajánlatkérési (tender)dok.elkész.,költségvetési kiírással.Kiviteli szintű tervdok.összeáll.a szüks.részlettervekkel,csomóponti,közműkeresztezési, forgalomtechnikai, technológiai és egyéb tervekkel. Az eng.vízműtelepi vagy szennyvíztisztító telepi technológiákhoz kapcs. gépésztechnológiai tervek kidol. Az eng.terven túl szüks.mértékű gépészeti, statikai,villamos, irányítástechn.és egyéb szakági kivit.tervek elkész.

II. Egyéb terv.fel.:

- Mélyfúrású kutak terv.megelőző geofiz.szakvél.,

- Kutak vízbeszerz.lehetőségeinek hidrogeológiai elemz.,

- Egyes Duna parti távvezetékek terv.megelőző töltésfejl.szakvél.,

- Duna töltéskeresztezési és árvízvéd.int.tervei,

- Tájvédelmi és tájbaillesztési terv a Duna partja mentén (NATURA2000 területeken) megval. távvezetékek és műtárgyak tekint.,

- Kut.műsz.üzemi terv,

- PAKS2 biztonsági területére bevezető vízellátó vezeték kapcsán a biztonsági kockázat értékelési terve,

- Bányatelek eng.terv,

- Bányaműveleti terv, v.mint az egyes anyagnyerő helyek kitermelési és rekultiv.tervei,

- Energetikai szakértői dok. a fejlesztendő szennyvíztel. és vízműtel. megújuló energia-felhasználásának növelése érdekében.

AK.előzetes terveinek megfelelően előreláthatólag a 6 érintett település tekintetében:

1. Meglévő települési, térségi szennyvíztisztító telep rekonstrukciós fejlesztésének tervezésére, kapacitásbővítésére (építészet, szennyvíztechnológia, gépészet, energiaellátás, energetika, vezérlés, kezelőépület fejlesztése, a szennyvíziszapok kezelésének megoldásával) kerül sor. A szennyvíztisztító telepek kapacitás bővítése összesen minimálisan 8000 LE.

2. Új szennyvízelvezető csatornahálózat tervezése településen belül (legalább. 24 000 fm), illetve térségi szinten (legalább. 11 000 fm), gravitációs és nyomóvezetékkel, műtárgyakkal (minimum 12 db átemelő építészete, gépészete, energiaellátása, vezérlése).

3. legalább 17 000 fm hosszban új zárt csatornás gravitációs és nyomott,v.mint nyíltárkos csapadékvíz elvezetés tervezésére kerül sor műtárgyakkal (pl.átemelők,záportározó,fővédvonali műtárgy,áteresz. zsilip) együtt.

4. legalább 38 500 fm térségi ivóvízellátó gerincvezeték tervezésére (műtárgyakkal, meglévő vízműtelepi fejlesztéssel (max. napi

Csúcsvízigény: 16 500 m3), új vízműtelep létesítéssel, ivóvízkezelési technológiával, minimum 150 m3 víztároló kapacitás kiépítésével

Kompletten) kerül sor.

5. legalább 13 db új mélyfúrású (rétegvizekre települt) ivóvíz kút tervezésére, engedélyeztetése (kúthidraulikai, modellezési

Vizsgálatokkal kompletten) kerül sor.

A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 2 412 750 700.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU233 Tolna
A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő székhelye.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Keretmegállapodás települési víziközmű tervezési feladatok ellátására.

Nyertes ajánlattevő által ellát.fel.:

I. Tervezési fel.:

Előkészítés:Geodéziai felmérések elkész.,digitális alaptérképek beszerzés.A szüks.talajmechanikai feltárások elvégz.,talajvizsg.jelentés elkész.Körny.védelemmel,régészettel és lőszermentesítéssel kapcs.elővizsgálati dok.elk.Előzetes szakhatósági és közmű-szolg.egyeztetések lefolyt.,előtervek és döntéselőkész.tervek elk.,v.mint azok átdolgozása a Megbízó igényei szerint.

Eng.tervek:Teljeskörű közműegyeztetések lefolyt.,Vagyonkezelői és kezelői hozzájár.beszerz. Talajvéd.és humuszment.tervek elkész.Ideiglenes,v.végleges más célú hasznosítási tervek elkész.A tervek engedélyeztetésének lefolyt.megbízói igények szerint.Szolgalmi jogi munkarészek műsz.dok.elkész.a nem önkorm.tulajdonban lévő földrészletek érintettsége esetén(a földhivatali/ügyvédi eljárás nem a Tervező feladata)Kártalanítási megáll.megkötéséhez a műsz. dokumentáció .elkész.,tulajdonosi hozzájár.beszerzése.Vízjogi lét.eng.eljárások lefolyt., közreműködés az enge.eljárásokban (a hatósági díjak rendezése nem a Tervező feladata).Szakhatósági és egyéb szüks.egyeztetések lefolytatása.A vízjogi eng.hez szüks.egyéb eng.tervek elkész.(pl.forgalomtechnikai tervek,keresztezési tervek,ép.eng.dok.,stb.) és közreműk.az elj.lefolytatásában.

Kiviteli tervek:A kivit.hez szüks.ajánlatkérési (tender)dok.elkész.,költségvetési kiírással.Kiviteli szintű tervdok.összeáll.a szüks.részlettervekkel,csomóponti,közműkeresztezési, forgalomtechnikai,technológiai és egyéb tervekkel.Az eng.vízműtelepi vagy szennyvíztisztító telepi technológiákhoz kapcs.gépésztechnológiai tervek kidol.Az eng.terven túl szüks.mértékű gépészeti,statikai,villamos,irányítástechn.és egyéb szakági kivit.tervek elkész.

II. Egyéb terv.fel.:

- Mélyfúrású kutak terv.megelőző geofiz.szakvél.;

- Kutak vízbeszerz.lehetőségeinek hidrogeológiai elemz.;

- Egyes Duna parti távvezetékek terv.megelőző töltésfejl.szakvél.,

- Duna töltéskeresztezési és árvízvéd.int.tervei;

- Tájvédelmi és tájbaillesztési terv a Duna partja mentén (NATURA2000 területeken) megval. távvezetékek és műtárgyak tekint.;

- Kut.műsz.üzemi terv;

- PAKS2 biztonsági területére bevezető vízellátó vezeték kapcsán a biztonsági kockázat értékelési terve;

- Bányatelek eng.terv;

- Bányaműveleti terv, v.mint az egyes anyagnyerő helyek kitermelési és rekultiv.tervei;

- Energetikai szakértői dok. a fejlesztendő szennyvíztel. és vízműtel. megújuló energia-felhasználásának növelése érdekében.

AK.előzetes terveinek megfelelően előreláthatólag a 6 érintett település tekintetében:

1. Meglévő települési, térségi szennyvíztisztító telep rekonstrukciós fejlesztésének tervezésére, kapacitásbővítésére (építészet, szennyvíztechnológia, gépészet, energiaellátás, energetika, vezérlés, kezelőépület fejlesztése, a szennyvíziszapok kezelésének megoldásával) kerül sor. A szennyvíztisztító telepek kapacitás bővítése összesen minimálisan 8000 LE.

2. Új szennyvízelvezető csatornahálózat tervezése településen belül (legalább. 24 000 fm), illetve térségi szinten (legalább. 11 000 fm), gravitációs és nyomóvezetékkel, műtárgyakkal (minimum 12 db átemelő építészete, gépészete, energiaellátása, vezérlése).

3. legalább 17 000 fm hosszban új zárt csatornás gravitációs és nyomott,v.mint nyíltárkos csapadékvíz elvezetés tervezésére kerül sor műtárgyakkal (pl.átemelők,záportározó,fővédvonali műtárgy,áteresz. zsilip) együtt.

4. legalább 38 500 fm térségi ivóvízellátó gerincvezeték tervezésére (műtárgyakkal, meglévő vízműtelepi fejlesztéssel (max. napi

csúcsvízigény: 16 500 m3), új vízműtelep létesítéssel, ivóvízkezelési technológiával, minimum 150 m3 víztároló kapacitás kiépítésével

kompletten) kerül sor.

5. legalább 13 db új mélyfúrású (rétegvizekre települt) ivóvíz kút tervezésére, engedélyeztetése (kúthidraulikai, modellezési

vizsgálatokkal kompletten) kerül sor.

A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Személyi állomány képzettsége, tapasztalata / Súlyszám: 50
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1.) Ajánlatkérő a legjobb ár-érték alapján értékeli az ajánlatokat.

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:0-100.

A pontszámok kiszámítása az 1. és a 2. értékelési szempont esetében a fordított arányosítás módszerével, a 3. értékelési szempont esetében a pontozás és az egyenes arányosítás módszerével történik.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 060-150809
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

„Keretmegállapodás települési víziközmű tervezési feladatok ellátására”

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
26/08/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: AQUAREA Mérnöki Vállalkozási és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 24872476241
Postai cím: Rokolya Utca 6-8. A. épület földszint 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1131
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@aquareateam.hu
Telefon: +36 209856182
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: AQUAREA NUCLEUS Mérnökszolgálati Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 26495114241
Postai cím: Rokolya Utca 6-8. A. ép. földszint 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1131
Ország: Magyarország
E-mail: nucleus@aquareateam.hu
Telefon: +36 705074961
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Aqualine Z+Z Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 25991466220
Postai cím: Vadrózsa Utca 10
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
E-mail: imre.zajzon@gmail.com
Telefon: +36 309023972
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2 412 750 700.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 412 750 700.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Geotechnikai tervezés

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1.AQUAREA Mérnöki Vállalkozási és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1131 Budapest,

Rokolya utca 6-8. A. épület földszint 7.; adószám: 24872476-2-41), AQUAREA NUCLEUS Mérnökszolgálati Korlátolt Felelősségű

Társaság (1131 Budapest, Rokolya utca 6-8. A. ép. földszint 7.; adószám: 26495114-2-41) és Aqualine Z+Z Szolgáltató Korlátolt

Felelősségű Társaság (8800 Nagykanizsa, Vadrózsa utca 10.; adószám: 25991466-2-20) közös ajánlattevők (AQUA TRIO

Konzorcium)

2.GEMENC BAU TOLNA Építőipari és Szolgáltató Kft., Magyarország 7100 Szekszárd, Tinódi Utca 7. 11285627-2-17

Érvénytelen ajánlattevő:

KRISTÁLY Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft, Magyarország 8600 Siófok, Fő Utca 15-17 10457506-2-14

Nyertes ajánlattevő:

AQUAREA Mérnöki Vállalkozási és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1131 Budapest,

Rokolya utca 6-8. A. épület földszint 7.; adószám: 24872476-2-41), AQUAREA NUCLEUS Mérnökszolgálati Korlátolt Felelősségű

Társaság (1131 Budapest, Rokolya utca 6-8. A. ép. földszint 7.; adószám: 26495114-2-41) és Aqualine Z+Z Szolgáltató Korlátolt

Felelősségű Társaság (8800 Nagykanizsa, Vadrózsa utca 10.; adószám: 25991466-2-20) közös ajánlattevők (AQUA TRIO

Konzorcium)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdése szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
13/09/2021