Építési beruházás - 470852-2020

07/10/2020    S195

Magyarország-Sopron: Vízi létesítmények építése

2020/S 195-470852

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_60636874
Postai cím: Új utca 4.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szilágyi Orsolya
E-mail: orsolyaszilagyi@icloud.com
Telefon: +36 302191069
Fax: +36 12090180
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.sopronfertonzrt.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: turizmus fejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Fertő tavi vizitelep komplex fejlesztése II

Hivatkozási szám: EKR000177762020
II.1.2)Fő CPV-kód
45240000 Vízi létesítmények építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A projekt megvalósulásának számszerűsíthető céljai:

— Vízjogi létesítési engedély által érintett teljes terület: 412 182 m2, ebből:

I. ütem: 172 800 m2

II. ütem: 239 382 m2

— Száraz kotrási technológiával mederkotrás keretében kitermelendő összes anyagmennyiség: 163 067 m3, ebből:

I. ütem: 59 148 m3

II. ütem: 103 919 m3

— Hidromechanizációs technológiával kitermelendő összes anyagmennyiség: 88 969 m3, ebből:

I. ütem: 64 811 m3

II. ütem: 24 128 m3

— Durva tereprendezés során beépítésre kerülő anyagmennyiség: 219 993 m3, ebből:

I. ütem: 111 927 m3

II. ütem: 108 066 m3

— Végleges depóniába történő anyagelhelyezés: 88 813 m3, ebből:

I. ütem: 36 489 m3

II. ütem: 52 324 m3

— Vízépítési terméskő beépítése felületrendezéssel: 17 943 m3, ebből:

I. ütem: 15 668 m3 (ebből zagygát kőmű 8 880 m3)

II. ütem: 2 275 m3

— Partfal kialakításhoz szükséges műanyag szádlemez mennyisége: 6 523 m2 (10 764 fm), ebből:

I. ütem: 4 413 fm

II. ütem: 2 110 fm

— Partfal kialakításhoz szükséges acél szádlemez mennyisége: 11 134 m2 (22 268 fm), ebből:

I. ütem: 5 204 fm

II. ütem: 5 930 fm

— Vasbeton cölöp leverése: 8 996 fm, ebből:

I. ütem: 6 812 fm

II. ütem: 2 184 fm

— Facölöpös partbiztosítás: 15 269 fm, ebből:

I. ütem: 11 900 fm

II. ütem: 3 369 fm

— Tervezett kikötő medence védett vízfelülete: 8,56 Ha, ebből:

I. ütem: 5,46 Ha

II. ütem: 3,1 Ha

— Tervezett vitorlás férőhely száma: 813 db, ebből:

I. ütem: 392 db

II. ütem: 421 db

— Tervezett csónakkikötő férőhely száma: 500 db, ebből:

I. ütem: 500 db

II. ütem: 0 db

— Tervezett ivóvíz vezeték hálózat hossza: 4264 fm

— Tervezett szennyvíz hálózat hossza: 3967 fm

— Tervezett tető és burkolati csapadékvíz csatornahálózat hossza: 1 500 fm

— Tervezett locsolóvíz hálózat hossza: 2306 fm

A nyertes ajánlattevő feladata a csatolt szerződéstervezet szerint az alábbi dokumentumok elkészítése:

a) műszaki és pénzügyi ütemterv,

b) az organizációs terv,

c) a szerződés teljesítéséért felelős szervezetet és személyeket bemutató dokumentum,

d) minőségbiztosítási terv;

e) környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási terv;

Az alábbi a kiviteli tervben esetlegesen szerepelő tételek nem képezik a beszerzés tárgyát:

i. É-i kikötő úszó mólótestei

ii. Parti házsor előtti stégek

iii. É-i oldal kilátó-móló

Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét kizárja, az alábbi indokokra tekintettel: a beruházás komplexitása, a projekt egymásra épülő egymással összefüggő elemei, organizációban nem választhatóak el egymástól. Továbbá a terület speciális környezetvédelmi és természetvédelmi érintettségére tekintettel a környezetvédelmi és természetvédelmi jogszabályoknak való maradéktalan megfelelés végett a kivitelezés során figyelembe kell venni a helyi élővilág vegetációs és költési időszakát és csak a vegetációs, illetve költési időszak bizonyos részében lehetséges a területen előkészítő, illetve kivitelezési munka. Erre tekintettel a kivitelezési munka egységes kezelése szükséges, azok részekre bontása nem lehetséges.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 9 388 378 616.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45111230 Talajstabilizálási munka
45111290 Közmű-előkészítési munka
45111291 Terepkialakítási munka
45112300 Feltöltési és talaj-visszanyerési munka
45112310 Feltöltési munka
45112400 Földkiemelési munka
45112500 Földmozgatási munka
45232100 Vízvezeték-építés járulékos munkája
45232420 Szennyvíztisztító építése
45241000 Kikötőépítés
45241300 Móló építése
45243000 Parti védművek
45243400 Partmegerősítés
45246100 Partfal építése
45247000 Gátak, csatornák, öntözőcsatornák és vízvezetékek építése
45247212 Gátmegerősítés
45247230 Gát, töltés építési munkái
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
A teljesítés fő helyszíne:

Sopron, a Fertő tavi vízitelep területe: Sopron 01164/9; Sopron 01164/10; Sopron 01164/13; Sopron 01164/14; Sopron 01164/15; Sopron 01164/16; 01164/17; Sopron 01164/18; Sopron 01166; Sopron 01167.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A projekt megvalósulásának számszerűsíthető céljai:

— Vízjogi létesítési engedély által érintett teljes terület: 412 182 m2, ebből:

I. ütem: 172 800 m2

II. ütem: 239 382 m2

— Száraz kotrási technológiával mederkotrás keretében kitermelendő összes anyagmennyiség: 163 067 m3, ebből:

I. ütem: 59 148 m3

II. ütem: 103 919 m3

— Hidromechanizációs technológiával kitermelendő összes anyagmennyiség: 88 969 m3, ebből:

I. ütem: 64 811 m3

II. ütem: 24 128 m3

— Durva tereprendezés során beépítésre kerülő anyagmennyiség: 219 993 m3, ebből:

I. ütem: 111 927 m3

II. ütem: 108 066 m3

— Végleges depóniába történő anyagelhelyezés: 88 813 m3, ebből:

I. ütem: 36 489 m3

II. ütem: 52 324 m3

— Vízépítési terméskő beépítése felületrendezéssel: 17 943 m3, ebből:

I. ütem: 15 668 m3 (ebből zagygát kőmű 8 880 m3)

II. ütem: 2 275 m3

— Partfal kialakításhoz szükséges műanyag szádlemez mennyisége: 6 523 m2 (10 764 fm), ebből:

I. ütem: 4 413 fm

II. ütem: 2 110 fm

— Partfal kialakításhoz szükséges acél szádlemez mennyisége: 11 134 m2 (22 268 fm), ebből:

I. ütem: 5 204 fm

II. ütem: 5 930 fm

— Vasbeton cölöp leverése: 8 996 fm, ebből:

I. ütem: 6 812 fm

II. ütem: 2 184 fm

— Facölöpös partbiztosítás: 15 269 fm, ebből:

I. ütem: 11 900 fm

II. ütem: 3 369 fm

— Tervezett kikötő medence védett vízfelülete: 8,56 Ha, ebből:

I. ütem: 5,46 Ha

II. ütem: 3,1 Ha

— Tervezett vitorlás férőhely száma: 813 db, ebből:

I. ütem: 392 db

II. ütem: 421 db

— Tervezett csónakkikötő férőhely száma: 500 db, ebből:

I. ütem: 500 db

II. ütem: 0 db

— Tervezett ivóvíz vezeték hálózat hossza: 4264 fm

— Tervezett szennyvíz hálózat hossza: 3967 fm

— Tervezett tető és burkolati csapadékvíz csatornahálózat hossza: 1 500 fm

— Tervezett locsolóvíz hálózat hossza: 2306 fm

A nyertes ajánlattevő feladata a csatolt szerződéstervezet szerint az alábbi dokumentumok elkészítése:

a) műszaki és pénzügyi ütemterv,

b) az organizációs terv,

c) a szerződés teljesítéséért felelős szervezetet és személyeket bemutató dokumentum,

d) minőségbiztosítási terv;

e) környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási terv;

Az alábbi a kiviteli tervben esetlegesen szerepelő tételek nem képezik a beszerzés tárgyát:

i. É-i kikötő úszó mólótestei

ii. Parti házsor előtti stégek

iii. É-i oldal kilátó-móló

Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét kizárja, az alábbi indokokra tekintettel: a beruházás komplexitása, a projekt egymásra épülő egymással összefüggő elemei, organizációban nem választhatóak el egymástól. Továbbá a terület speciális környezetvédelmi és természetvédelmi érintettségére tekintettel a környezetvédelmi és természetvédelmi jogszabályoknak való maradéktalan megfelelés végett a kivitelezés során figyelembe kell venni a helyi élővilág vegetációs és költési időszakát és csak a vegetációs, illetve költési időszak bizonyos részében lehetséges a területen előkészítő, illetve kivitelezési munka. Erre tekintettel a kivitelezési munka egységes kezelése szükséges, azok részekre bontása nem lehetséges.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A III.1.3. M.2.a) pont szerinti szakembernek a 1995. évi LVII törvény szerint vízilétesítménynek minősülő mű építési munkáinak irányításában szerzett projektvezetői szakmai többlettapasztalata (hónap) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: A III.1.3. M.2.b) pont szerinti szakembernek a 1995. évi LVII törvény szerint vízilétesítménynek minősülő mű építési munkáinak minőségügyi irányítási szakmai többlettapasztalata (hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A 2.1. számú értékelési alszempontok tekintetében 36 hónap, míg a 2.2. számú értékelési alszempont tekintetében 48 hónap a maximálisan értékelésre kerülő többlet időtartam.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 050-117604
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Fertő-tavi vízitelep komplex fejlesztése II

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
25/09/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_34143267
Postai cím: 0311/5. hrsz.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@meszaroskft.com
Telefon: +36 22594016
Fax: +36 23532157
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 9 388 378 616.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Ideiglenes melléképítmények részmunkái, irtás, földmunka, építmények részmunkái, viziközmű építés (locsolóvíz-, szennyvíz-, csapadékvíz-, vízvezeték építés), gépészeti szerelési munkák részmunkái, hálózati csomópontok szerelése, száraz tűzivíz vezeték építése; bekötések kialakítása; bontási feladatok; szádfal építési munkák (acél szádfal, műanyag szádfal); kotrás, partfal kialakítása, földmunkák, hidromechanizációs kotrás; cölöpözési munkák (vasbeton cölöp, vörösfenyő cölöp); moló építési munkák; halrács és átjáró építés munkái; szivattyúállási munkák; tutajos átkelőhely kialakítása; tereprendezés; technológiai utak építése; műtárgy építési munkák, támfal építés; mederáttöltési, jászolgát kiépítési munkák; kikötő medence kialakítása; vitorlás kikötő építési munkák; csónakkikötő építési munkák; viharjelző állomás és kikötőbejárati oszlop kiépítése; deszkarámpa kiépítése; anyagok, eszközök beszállítása; gépek, eszközök bérlése; sólya építési munkák; minőségellenőrzésért felelős szakember

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevő neve, címe, adószáma,:

1. Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 8086 Felcsút, 0311/5. hrsz.; 12671003207

2. STRABAG Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.

10776456443

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
02/10/2020