Dienstleistungen - 471037-2021

17/09/2021    S181

Finnland-Valtioneuvosto: IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung

2021/S 181-471037

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Valtioneuvoston kanslia
Nationale Identifikationsnummer: 0245975-5
Ort: Valtioneuvosto
NUTS-Code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Land: Finnland
E-Mail: kirjaamo@vnk.fi
Telefon: +358 916001
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.vnk.fi
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag wird von einer zentralen Beschaffungsstelle vergeben
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Valtioneuvoston kanslia - IT-konsultointi 2021-2025 (DPS) - Ylläpito- ja tukipalvelut - VAHVA EU- valmistelun ja asiasanajakelun sekä päätöksenteon jatkuva palvelu

Referenznummer der Bekanntmachung: VN/14493/2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Valtioneuvoston kanslia - IT-konsultointi 2021-2025 (DPS) - Ylläpito- ja tukipalvelut - VAHVA

EU- valmistelun ja asiasanajakelun sekä päätöksenteon jatkuva palvelu

Tämän hankinnan kohteena on valtioneuvoston yhteistä asianhallintajärjestelmää VAHVA:a

täydentävien erillissovellusten jatkuva palvelu.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 2 400 000.00 EUR
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1B Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Valtioneuvoston kanslia - IT-konsultointi 2021-2025 (DPS) - Ylläpito- ja tukipalvelut - VAHVA EU- valmistelun ja asiasanajakelun sekä päätöksenteon jatkuva palvelu.

Tämän hankinnan kohteena on valtioneuvoston yhteistä asianhallintajärjestelmää VAHVA:a täydentävien erillissovellusten jatkuva palvelu.

Hankittavaan jatkuvaan palveluun sisältyy:

* ohjelmiston ylläpito ja tuki

* ohjelmiston pienkehittäminen

* mahdollisuus sovellusvälinetukeen

* mahdollisuus jatkokehitykseen

* transitiot sovelluksittain käyttöönottojen yhteydessä (lokakuussa 2021 ja tammikuussa 2022) nykyiseltä kehitystoimittajalta valittavalle jatkuvan palvelun toimittajalle yhteistyössä VNK:n ja Valtorin kanssa.

Sopimuksen on tarkoitus olla voimassa käytettävän Hansel dynaamisen hankintajärjestelmän mukaisesti enintään 8 vuotta sopimuksen allekirjoituksesta (arviolta 31.08.2029. saakka)

Hankinnan ennakoitu koko on enimmillään arviolta 600 000 €/vuosi. Todellinen koko voi olla huomattavasti vähemmänkin. Hankinnan koosta päivähintaista työtä on noin puolet, josta iso osa painottuu sopimuskauden alkuvuosiin.

Hankinnan kohteena olevan VAHVA- erillissovellusten jatkuvan palvelun tavoitteena on siirtää VAHVA- erillissovellusten hoito nykyiseltä kehitystoimittajalta uuden jatkuvan palvelun kehittäjän vastuulle ylläpito, tuki ja mahdollinen jatkokehitys tämän hetken suunnitelmien mukaan kahdessa vaiheessa:

Lokakuussa 2021 VAHVA- erillissovellus Asiasanajakelu

Tammikuussa 2022 VAHVA- erillissovellukset EU-valmistelu ja Päätöksenteko.

Mahdollista on, että EU-valmistelun ja päätöksenteon käyttöönotot tullaan eriyttämään, ja transitio tehdään kolmessa vaiheessa kunkin käyttöönoton jälkeen.

Tarjoajia pyydetään tarjouksessaan nimeämään palvelun toteuttamisessa tarvittava pisteytettävä avainhenkilöstö ja esittämään näille pyydetyt hinnat ja esittämään hinnat muille pyydetyille palveluille.

Lisäksi tarjoajia pyydetään kuvaamaan transition, palvelun toteutuksen sekä muutospyyntöjen ja jatkokehityksen ja testauksen tehtävien hoito kuten alla ja jäljempänä tarjouspyynnössä (hankinnan kohteen kriteerit) on tarkemmin ohjeistettu:

Hankinnan kohteeseen kuuluvaan transitioon kuuluu myös tarjoajan ja VNK:n tiketöintijärjestelmien välisen liittymän toteutus sekä miten käytettävät jatkuvan palvelun prosessit otetaan käyttöön osana nykyistä VAHVA- jatkuvaa palvelua. Tarjoajaa pyydetään tarjouksen liitteessä kuvaamaan transition toteutustapa koskien kaikkia transition vaiheita.

Toimittajan jatkuvan palvelun menetelmän tulee pohjautua ITIL:iin ja mahdollinen jatkokehitys voi tapahtua ketterällä menetelmällä. Tarjoajaa pyydetään tarjouksen liitteessä kuvaamaan, miten ITIL- menetelmää sovelletaan (käytetyt prosessit ja välineet) sekä millaisella valvonnalla ja ohjauksella tarjoaja tulevat jatkuvan palvelun ylläpidon ja tuen hoitamaan.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Hinta / Gewichtung: 60
Qualitätskriterium - Name: Laatu / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Hankinnassa on optiollisena osuutena mahdolliset sovelluskehitysvälineiden asiantuntijatyö. Hankintayksikkönä toimiva valtioneuvoston kanslia päättää, otetaanko optio käyttöön ja jos otetaan, missä laajuudessa ja ilmoittaa siitä Toimittajalle.

Optiona tarjottava sovelluskehitysvälineiden asiantuntijatyö tilataan erikseen Toimittajalta.

Tarve optiollisten palveluiden ostoon voi tulla koko palvelun aikana heti ensimmäisestä vuodesta sopimuksen loppuun. Sopimuksen loppuaikana tarve lienee vähäisempi, kun VAHVA Erillissovellukset ovat vakiintuneita ja järjestelmämuutoksia tehdään vähemmin. Optiollisen työn arvio keskimäärin kuukaudessa on 2 htp:tä ja option arvo on laskettu hankinnan ennakoituun arvoon.

Tarjoajia pyydetään hintalomakkeella esittämään sovelluskehitysasiantuntijan veloitushinta (htp), jos tarjoaja tarjoaa sovelluskehitysasiantuntijan tehtäviä, joka ei siis ole pakollista.

Tarjoalla ei ole yksinoikeutta optiollisiin palveluihin, vaan Tilaaja säilyttää oikeuden tilata niitä myös kolmansilta osapuolilta.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Hankinnan ennakoitu arvo on enimmillään 600000 €/vuosi. Hankintasopimus tehdään 8 vuoden määräajaksi.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Nichtoffenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 016-036587
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: VN/14493/2021
Bezeichnung des Auftrags:

Valtioneuvoston kanslia - IT-konsultointi 2021-2025 (DPS) - Ylläpito- ja tukipalvelut - VAHVA EU- valmistelun ja asiasanajakelun sekä päätöksenteon jatkuva palvelu

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
01/09/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Ambientia Oy
Nationale Identifikationsnummer: 2237459-9
Postanschrift: Vankanlähde 7
Ort: Hämeenlinna
NUTS-Code: FI1C2 Kanta-Häme
Postleitzahl: 13100
Land: Finnland
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 400 000.00 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Markkinaoikeus
Postanschrift: Radanrakentajantie 5
Ort: Helsinki
Postleitzahl: 00520
Land: Finnland
E-Mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefon: +358 295643300
Internet-Adresse: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/09/2021