Services - 471037-2021

17/09/2021    S181

Suomi-Valtioneuvosto: Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki

2021/S 181-471037

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Hankintamenettelyn tulokset

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Valtioneuvoston kanslia
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0245975-5
Postitoimipaikka: Valtioneuvosto
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: kirjaamo@vnk.fi
Puhelin: +358 916001
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.vnk.fi
I.2)Tiedot yhteishankinnasta
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen, mukaan lukien sen alue- tai paikallisosastot
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Valtioneuvoston kanslia - IT-konsultointi 2021-2025 (DPS) - Ylläpito- ja tukipalvelut - VAHVA EU- valmistelun ja asiasanajakelun sekä päätöksenteon jatkuva palvelu

Viitenumero: VN/14493/2021
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
72000000 Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Valtioneuvoston kanslia - IT-konsultointi 2021-2025 (DPS) - Ylläpito- ja tukipalvelut - VAHVA

EU- valmistelun ja asiasanajakelun sekä päätöksenteon jatkuva palvelu

Tämän hankinnan kohteena on valtioneuvoston yhteistä asianhallintajärjestelmää VAHVA:a

täydentävien erillissovellusten jatkuva palvelu.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)
Arvo ilman alv:tä: 2 400 000.00 EUR
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
48000000 Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Valtioneuvoston kanslia - IT-konsultointi 2021-2025 (DPS) - Ylläpito- ja tukipalvelut - VAHVA EU- valmistelun ja asiasanajakelun sekä päätöksenteon jatkuva palvelu.

Tämän hankinnan kohteena on valtioneuvoston yhteistä asianhallintajärjestelmää VAHVA:a täydentävien erillissovellusten jatkuva palvelu.

Hankittavaan jatkuvaan palveluun sisältyy:

* ohjelmiston ylläpito ja tuki

* ohjelmiston pienkehittäminen

* mahdollisuus sovellusvälinetukeen

* mahdollisuus jatkokehitykseen

* transitiot sovelluksittain käyttöönottojen yhteydessä (lokakuussa 2021 ja tammikuussa 2022) nykyiseltä kehitystoimittajalta valittavalle jatkuvan palvelun toimittajalle yhteistyössä VNK:n ja Valtorin kanssa.

Sopimuksen on tarkoitus olla voimassa käytettävän Hansel dynaamisen hankintajärjestelmän mukaisesti enintään 8 vuotta sopimuksen allekirjoituksesta (arviolta 31.08.2029. saakka)

Hankinnan ennakoitu koko on enimmillään arviolta 600 000 €/vuosi. Todellinen koko voi olla huomattavasti vähemmänkin. Hankinnan koosta päivähintaista työtä on noin puolet, josta iso osa painottuu sopimuskauden alkuvuosiin.

Hankinnan kohteena olevan VAHVA- erillissovellusten jatkuvan palvelun tavoitteena on siirtää VAHVA- erillissovellusten hoito nykyiseltä kehitystoimittajalta uuden jatkuvan palvelun kehittäjän vastuulle ylläpito, tuki ja mahdollinen jatkokehitys tämän hetken suunnitelmien mukaan kahdessa vaiheessa:

Lokakuussa 2021 VAHVA- erillissovellus Asiasanajakelu

Tammikuussa 2022 VAHVA- erillissovellukset EU-valmistelu ja Päätöksenteko.

Mahdollista on, että EU-valmistelun ja päätöksenteon käyttöönotot tullaan eriyttämään, ja transitio tehdään kolmessa vaiheessa kunkin käyttöönoton jälkeen.

Tarjoajia pyydetään tarjouksessaan nimeämään palvelun toteuttamisessa tarvittava pisteytettävä avainhenkilöstö ja esittämään näille pyydetyt hinnat ja esittämään hinnat muille pyydetyille palveluille.

Lisäksi tarjoajia pyydetään kuvaamaan transition, palvelun toteutuksen sekä muutospyyntöjen ja jatkokehityksen ja testauksen tehtävien hoito kuten alla ja jäljempänä tarjouspyynnössä (hankinnan kohteen kriteerit) on tarkemmin ohjeistettu:

Hankinnan kohteeseen kuuluvaan transitioon kuuluu myös tarjoajan ja VNK:n tiketöintijärjestelmien välisen liittymän toteutus sekä miten käytettävät jatkuvan palvelun prosessit otetaan käyttöön osana nykyistä VAHVA- jatkuvaa palvelua. Tarjoajaa pyydetään tarjouksen liitteessä kuvaamaan transition toteutustapa koskien kaikkia transition vaiheita.

Toimittajan jatkuvan palvelun menetelmän tulee pohjautua ITIL:iin ja mahdollinen jatkokehitys voi tapahtua ketterällä menetelmällä. Tarjoajaa pyydetään tarjouksen liitteessä kuvaamaan, miten ITIL- menetelmää sovelletaan (käytetyt prosessit ja välineet) sekä millaisella valvonnalla ja ohjauksella tarjoaja tulevat jatkuvan palvelun ylläpidon ja tuen hoitamaan.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Laatuperuste - Nimi: Hinta / Painotus: 60
Laatuperuste - Nimi: Laatu / Painotus: 40
Hinta - Painotus: 60
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Hankinnassa on optiollisena osuutena mahdolliset sovelluskehitysvälineiden asiantuntijatyö. Hankintayksikkönä toimiva valtioneuvoston kanslia päättää, otetaanko optio käyttöön ja jos otetaan, missä laajuudessa ja ilmoittaa siitä Toimittajalle.

Optiona tarjottava sovelluskehitysvälineiden asiantuntijatyö tilataan erikseen Toimittajalta.

Tarve optiollisten palveluiden ostoon voi tulla koko palvelun aikana heti ensimmäisestä vuodesta sopimuksen loppuun. Sopimuksen loppuaikana tarve lienee vähäisempi, kun VAHVA Erillissovellukset ovat vakiintuneita ja järjestelmämuutoksia tehdään vähemmin. Optiollisen työn arvio keskimäärin kuukaudessa on 2 htp:tä ja option arvo on laskettu hankinnan ennakoituun arvoon.

Tarjoajia pyydetään hintalomakkeella esittämään sovelluskehitysasiantuntijan veloitushinta (htp), jos tarjoaja tarjoaa sovelluskehitysasiantuntijan tehtäviä, joka ei siis ole pakollista.

Tarjoalla ei ole yksinoikeutta optiollisiin palveluihin, vaan Tilaaja säilyttää oikeuden tilata niitä myös kolmansilta osapuolilta.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Hankinnan ennakoitu arvo on enimmillään 600000 €/vuosi. Hankintasopimus tehdään 8 vuoden määräajaksi.

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Rajoitettu menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2021/S 016-036587
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro: VN/14493/2021
Nimi:

Valtioneuvoston kanslia - IT-konsultointi 2021-2025 (DPS) - Ylläpito- ja tukipalvelut - VAHVA EU- valmistelun ja asiasanajakelun sekä päätöksenteon jatkuva palvelu

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
01/09/2021
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 2
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä: 0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä: 2
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Ambientia Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2237459-9
Postiosoite: Vankanlähde 7
Postitoimipaikka: Hämeenlinna
NUTS-koodi: FI1C2 Kanta-Häme
Postinumero: 13100
Maa: Suomi
Urakoitsija on pk-yritys: kyllä
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 2 400 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
14/09/2021