Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 471310-2021

17/09/2021    S181

Netherlands-Leeuwarden: Bailiff services

2021/S 181-471310

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Centraal Justitieel Incassobureau
National registration number: 211658528
Postal address: Postbus 1794
Town: Leeuwarden
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 8901 CB
Country: Netherlands
Contact person: Rients Gerbrandij
E-mail: rients.gerbrandij@iuc-noord.nl
Internet address(es):
Main address: http://www.cjib.nl
Address of the buyer profile: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/336769
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Economic and financial affairs

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Gerechtsdeurwaardersdiensten 2020

Reference number: CJIB-EURAAN-RG-IUCN20020021
II.1.2)Main CPV code
75242110 Bailiff services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Gerechtsdeurwaardersdienstverlening voor alle bij het CJIB ondergebrachte diensten.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1.00 EUR
II.2)Description
II.2.1)Title:

Gerechtsdeurwaardersdiensten 2020

Lot No: Alle 22 percelen
II.2.2)Additional CPV code(s)
75242110 Bailiff services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
II.2.4)Description of the procurement:

Het CJIB is een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het CJIB is het inning- en incassogezicht van de Rijksoverheid en vervult daarnaast de centrale rol bij de afhandeling van strafrechtelijke beslissingen. Hiermee levert het CJIB een belangrijke bijdrage aan de geloofwaardigheid en het gezag van de overheid. Voor meer informatie over de organisatie van het CJIB zie: www.cjib.nl.

Doelstellingen van de aanbesteding

Met deze aanbesteding wil het CJIB een concrete bijdrage leveren aan de doelstelling van de Rijksincassovisie. Belangrijke elementen in de Rijksincassovisie zijn afstemming tussen de incasserende organisaties, ruimte voor maatwerk waar nodig en het voorkomen van onnodige verhogingen van de schuldenlast als gevolg van het incassoproces. Het per Debiteur bundelen en geclusterd aanbieden van openstaande vorderingen is daarbij een middel en dienend aan de te realiseren doelstellingen van de aanbesteding. De doelstellingen van de aanbesteding zijn om met de te gunnen Overeenkomsten een concrete bijdrage te leveren aan (1) betrouwbaar en tijdig herkennen van verhaalbaarheid en (2) pesoonsgericht en sociaal-maatschappelijk verantwoord incasseren bij Debiteuren die kunnen betalen met een zo hoog mogelijk Incassoresultaat zonder onnodige kosten voor de Debiteur.

Het CJIB heeft meerdere Opdrachtnemers gecontracteerd die voldoen aan alle in de Aanbestedingsstukken gestelde eisen én op grond van hun Inschrijving het beste in staat worden geacht bij te dragen aan het realiseren van bovengenoemde doelstellingen. Het Programma van Eisen en de gehanteerde Gunningscriteria zijn om die reden een vertaling/uitwerking van de doelstellingen van de aanbesteding.

Percelen

Aangezien de burger bij deze Opdracht centraal staat is het mogelijk om de Opdracht op te delen in meerdere Percelen, zonder dat daarmee de samenhang wordt geschaad. Het CJIB heeft er voor gekozen om de aanbesteding op te delen in 22 Percelen.

Toelichting geraamde opdrachtwaarde

Voor de overeenkomst is een maximum vastgesteld voor het totale aantal op basis van de overeenkomst te vergeven vorderingen, te weten 5,5 miljoen over een periode van 8 jaar (op basis van 360.000 geprognotiseerde vorderingen per jaar plus optionele instroom plus een onzekerheidsmarge van 25%). Er geldt hiervoor een vergoedingsstelsel waarbij:

(1) De geïncasseerde Btag-vergoedingen, zowel bij niet-inbare vorderingen (d.w.z. vorderingen waarbij aan het CJIB niets wordt afgedragen van de hoofdsom) als bij inbare vorderingen (vorderingen waarbij € 1,- of meer aan het CJIB wordt afgedragen van de hoofdsom) volledig ten goede komen aan de gerechtsdeurwaarder, en

(2) Een aanvullende (vaste) vergoeding wordt toegekend voor alle niet-inbare standaardvorderingen, te weten € 47,56 (inclusief btw), en voor alle speciale vorderingen € 180,43 (inclusief btw), en

(3) Daarnaast kunnen gerechtsdeurwaarders bij (standaard)vorderingen op grond van het Besluit buitengerechtelijke kosten incassokosten bij de debiteur in rekening brengen (maximaal 15% van de hoofdsom).

Gegeven de kenmerken van het beschreven vergoedingenstelsel, waarin de aanvullende vergoeding vanuit het CJIB slechts één van de componenten is, valt de opdrachtwaarde niet nauwkeurig te bepalen. De ingevulde waarde bij afdeling V.2.4 is daarom fictief. Dat de opdrachtwaarde het drempelbedrag voor Europees aanbesteden overschrijdt lijdt geen twijfel’.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Betrouwbaar en tijdig herkennen van verhaalbaarheid / Weighting: 40
Quality criterion - Name: Persoonsgericht en sociaal-maatschappelijk verantwoord incasseren bij Debiteuren die kunnen betalen / Weighting: 60
Cost criterion - Name: n.v.t. / Weighting: n.v.t.
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2020/S 050-118902
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Gerechtsdeurwaardersdiensten 2020

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
06/07/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 98
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Agin Otten
National registration number: 14089801
Postal address: Percelen 6, 7, 9, 17
Town: Heerlen
NUTS code: NL Nederland
Country: Netherlands
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: BJK Gerechtsdeurwaarders en incassospecialisten
National registration number: 38023034
Postal address: Percelen 5, 7, 13, 16, 18
Town: Deventer
NUTS code: NL Nederland
Country: Netherlands
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Bosveld Gerechtsdeurwaarders & Incasso's B.V.
National registration number: 31028222
Postal address: Percelen 1b, 6
Town: Amersfoort
NUTS code: NL Nederland
Country: Netherlands
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Buik & Van der Horst Gerechtsdeurwaarders
National registration number: 28070707
Postal address: Percelen 1b, 2a, 2b, 3
Town: Leiden
NUTS code: NL Nederland
Country: Netherlands
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: C.W.M. Stam Gerechtsdeurwaarders b.v.
National registration number: 36051301
Postal address: Percelen 3, 8, 11
Town: Purmerend
NUTS code: NL Nederland
Country: Netherlands
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Deurwaarderskantoor Holland B.V.
National registration number: 36045615
Postal address: Percelen 8, 10
Town: Dronten
NUTS code: NL Nederland
Country: Netherlands
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Deurwaarderskantoor van de Pas B.V.
National registration number: 12054865
Postal address: Perceel 4
Town: Weert
NUTS code: NL Nederland
Country: Netherlands
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: EVA Gerechtsdeurwaarders en Incasso
National registration number: 74491431
Postal address: Perceel 20
Town: Tilburg
NUTS code: NL Nederland
Country: Netherlands
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Flanderijn
National registration number: 24259712
Postal address: Percelen 1a, 2a, 2b, 10, 12
Town: Rotterdam
NUTS code: NL Nederland
Country: Netherlands
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Flanderijn Utrecht B.V.
National registration number: 30231965
Postal address: Percelen 1b, 3, 4, 5, 9
Town: Utrecht
NUTS code: NL Nederland
Country: Netherlands
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Geerlings & Hofstede, gerechtsdeurwaarders/juristen
National registration number: 55104622
Postal address: Percelen 1a, 2a, 3, 5, 8
Town: Amsterdam
NUTS code: NL Nederland
Country: Netherlands
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Gerechtsdeurwaarderskantoor De Best & Partners
National registration number: 34080668
Postal address: Percelen 2a, 3
Town: Hoofddorp
NUTS code: NL Nederland
Country: Netherlands
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Gerechtsdeurwaarderskantoor Groot & Evers B.V.
National registration number: 34116116
Postal address: Percelen 1a, 1b, 3
Town: Amsterdam
NUTS code: NL Nederland
Country: Netherlands
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Gerechtsdeurwaarderskantoor Tiel B.V.
National registration number: 11025947
Postal address: Percelen 4, 6
Town: Tiel
NUTS code: NL Nederland
Country: Netherlands
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Gerechtsdeurwaarderskantoor Vermeer Schutte & Musen B.V.
National registration number: 37093986
Postal address: Percelen 3, 5, 8, 11, 14
Town: Den Helder
NUTS code: NL Nederland
Country: Netherlands
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Groep Gerechtsdeurwaarders Noord Nederland
National registration number: 67270751
Postal address: Percelen 16, 19
Town: Drachten
NUTS code: NL Nederland
Country: Netherlands
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Groep Gerechtsdeurwaarders Oost Nederland B.V.
National registration number: 67270719
Postal address: Perceel 4
Town: Almelo
NUTS code: NL Nederland
Country: Netherlands
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Groep Gerechtsdeurwaarders West Nederland
National registration number: 67270786
Postal address: Perceel 1a
Town: ’s-Gravenhage
NUTS code: NL Nederland
Country: Netherlands
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Haenen gerechtsdeurwaarders en incassospecialisten B.V.
National registration number: 58888411
Postal address: Percelen 6, 9, 17
Town: Maastricht
NUTS code: NL Nederland
Country: Netherlands
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Huyer deurwaarder & incasso
National registration number: 35027310
Postal address: Percelen 2b, 3, 8
Town: Zaandam
NUTS code: NL Nederland
Country: Netherlands
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Inkassier B.V.
National registration number: 09092530
Postal address: Percelen 1a, 1b, 2a, 3, 7
Town: Arnhem
NUTS code: NL Nederland
Country: Netherlands
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Janssen & Janssen c.s. Gerechtsdeurwaarders B.V.
National registration number: 50073583
Postal address: Percelen 4, 20
Town: Eindhoven
NUTS code: NL Nederland
Country: Netherlands
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Jongerius Gerechtsdeurwaarders/Juristen/Incasso BV
National registration number: 32068991
Postal address: Percelen 3, 5, 7, 11, 13
Town: AMERSFOORT
NUTS code: NL Nederland
Country: Netherlands
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Gerechtsdeurwaarderskantoor Karreman B.V.
National registration number: 08070636
Postal address: Percelen 5, 7, 13, 16, 18
Town: Apeldoorn
NUTS code: NL Nederland
Country: Netherlands
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: KBKP B.V.
National registration number: 27301705
Postal address: Percelen 1a, 1b, 2a, 2b, 15
Town: Den Haag
NUTS code: NL Nederland
Country: Netherlands
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Nijstad & Toonen Gerechtsdeurwaarders B.V.
National registration number: 33303581
Postal address: Percelen 1a, 1b, 2a, 3, 5
Town: Amsterdam
NUTS code: NL Nederland
Country: Netherlands
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Pranger Gerechtsdeurwaarders BV
National registration number: 04061705
Postal address: Percelen 7, 10, 12, 13, 19
Town: Assen
NUTS code: NL Nederland
Country: Netherlands
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Rijken Gerechtsdeurwaarders
National registration number: 16086694
Postal address: Percelen 4, 6, 7
Town: ‘s-Hertogenbosch
NUTS code: NL Nederland
Country: Netherlands
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Seuren, van der Vlies & Van Heijnsbergen gerechtsdeurwaarders, juristen, incasso BV
National registration number: 56679955
Postal address: Percelen 4, 6, 15
Town: OSS
NUTS code: NL Nederland
Country: Netherlands
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders B.V.
National registration number: 34090651
Postal address: Percelen 2a, 2b, 3, 8, 14
Town: Beverwijk
NUTS code: NL Nederland
Country: Netherlands
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Syncasso Amsterdam B.V.
National registration number: 33278149
Postal address: Percelen 3, 8, 14
Town: Amsterdam
NUTS code: NL Nederland
Country: Netherlands
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Syncasso Gerechtsdeurwaarders B.V.
National registration number: 52574857
Postal address: Percelen 6, 9
Town: Arnhem
NUTS code: NL Nederland
Country: Netherlands
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Syncasso Leeuwarden B.V.
National registration number: 01049212
Postal address: Percelen 10, 12, 16, 18, 19
Town: Leeuwarden
NUTS code: NL Nederland
Country: Netherlands
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Syncasso Rotterdam B.V.
National registration number: 54872421
Postal address: Percelen 1a, 1b, 4, 15, 20
Town: Rotterdam
NUTS code: NL Nederland
Country: Netherlands
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Syncasso Utrecht B.V.
National registration number: 01101979
Postal address: Percelen 2a, 2b, 5, 11
Town: Utrecht
NUTS code: NL Nederland
Country: Netherlands
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Van Es Gerechtsdeurwaarders en Incasseerders B.V.
National registration number: 24285750
Postal address: Perceel 1a
Town: Rotterdam
NUTS code: NL Nederland
Country: Netherlands
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Zuyd Gerechtsdeurwaarders Brabant B.V.
National registration number: 77165152
Postal address: Percelen 6, 9, 17
Town: HELMOND
NUTS code: NL Nederland
Country: Netherlands
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Deze aanbesteding verloopt volledig via het platform CTM, dat te bereiken is via https://ctmsolution.eu-supply.com. U kunt zich kosteloos registreren op CTM.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank ’s-Gravenhage
Postal address: Postbus 20302
Town: Den Haag
Postal code: 2500 EH
Country: Netherlands
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Telephone: +31 703813131
Internet address: http://www.rechtspraak.nl/Gerechten/Rechtbanken/s-Gravenhage/
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Centraal Justitieel Incassobureau
Postal address: Postbus 1794
Town: Leeuwarden
Postal code: 8901 CB
Country: Netherlands
VI.5)Date of dispatch of this notice:
13/09/2021