Services - 471497-2021

17/09/2021    S181

Česko-Praha: Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

2021/S 181-471497

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2021/S 161-423754)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Poštovní adresa: Na Pankráci 546/56
Obec: Praha 4
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 14000
Země: Česko
E-mail: jana.knotkova@rsd.cz
Tel.: +420 954901719
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.rsd.cz
Adresa profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profily/RSD

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Rámcová dohoda na projektové práce pro střední zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM

II.1.2)Hlavní kód CPV
71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců se šesti účastníky, je poskytování služeb dle zadávací dokumentace a jejích příloh. Na základě Rámcové dohody bude zadavatel zadávat účastníkům Rámcové dohody jednotlivé dílčí zakázky na služby dle aktuálních potřeb zadavatele.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
14/09/2021
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2021/S 161-423754

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2.)
Místo v textu, které má být změněno: 15.10.2021, 10:00 hodin
Namísto:

12.102021, 10:00 hodin

Má být:
Číslo oddílu: IV.2.7
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 12/10/2021
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 15/10/2021
Místní čas: 10:00
VII.2)Další dodatečné informace:

Dle požadavku TEDu doplněno v části I.1) doplněn "Název a adresa". Vaše referenční číslo: 21484579-001.

Naše referenční číslo: TED87/2021-033363