Dienstleistungen - 471536-2021

17/09/2021    S181

die Slowakei-Bratislava: Softwareprogrammierung und -beratung

2021/S 181-471536

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2021/S 149-397463)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Nationale Identifikationsnummer: 00156426
Postanschrift: Botanická
Ort: Bratislava - mestská časť Karlova Ves
NUTS-Code: SK01 Bratislavský kraj
Postleitzahl: 84213
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Katarína Chebeňová
E-Mail: katarina.chebenova@svps.sk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.svps.sk/
Adresse des Beschafferprofils: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/250

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zlepšenia eGov služieb Štátnej veterinárnej potravinovej správy SR

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72200000 Softwareprogrammierung und -beratung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je prostredníctvom odborných služieb implementovať Komplexný veterinárny a potravinový

informačný systému s označením KVEPIS (isvs_9111) projektom Zlepšenia eGov služieb Štátnej veterinárnej a

potravinovej správy SR zverejnenom na linku https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/1bb60784-1cce-4cbc-

92cf-9f5d538cff8e/cimaster?tab=basicForm, s výhradou práva uplatnenia opcie podľa stanovených podmienok.

Hlavnými cieľmi projektu implementácie KVEPIS sú:

zvýšiť početnosť ročne vykonaných úradných kontrol modernizáciou, optimalizáciou a čiastočnou automatizáciou

procesov ŠVPS SR a súvisiacich organizácií prostredníctvom informačného systému KVEPIS,

zvýšiť kvalitu výkonu úradných kontrol s cieľom minimalizácie výskytu procesných chýb a s cieľom zabezpečiť vysoký

štandard zdravia zvierat, vysokú úroveň bezpečnosti potravín, krmív a zvýšiť dôveru spotrebiteľov zavádzaním

inovatívnych postupov kontroly potravinového reťazca, podporených informačným systémom KVEPIS,

skrátiť čas potrebný na výkon úradných kontrol elektronizáciou, integráciou a čiastočnou automatizáciou

administratívnych procesov a činností spojených s koordináciou všetkých organizačných zložiek kontroly,

vybudovať a zaviesť procesy elektronickej ambulantnej knihy v podmienkach SR,

vybudovať a zaviesť procesy elektronickej bitúnkovej knihy v podmienkach SR,

občanom, firmám, poľnohospodárom a potravinárom zjednodušiť dostupnosť služieb a odstrániť zbytočnú

administratívnu záťaž vybudovaním kvalitných elektronických služieb KVEPIS.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/09/2021
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 149-397463

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV
Stelle des zu berichtigenden Textes: IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Anstatt:
Tag: 17/09/2021
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 15/10/2021
Ortszeit: 09:00
Abschnitt Nummer: IV
Stelle des zu berichtigenden Textes: IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Anstatt:
Tag: 17/09/2021
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 15/10/2021
Ortszeit: 11:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Verejný obstarávateľ predĺžil príslušné lehoty tak ako je uvedené v tomto oznámení, z dôvodu, že dňa 14.9.2021 mu boli doručené od záujemcov žiadosti o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponúk, z obsahu ktorých vyplýva, že po vybavení niektorých otázok vznikne potreba primerane predlžiť lehotu na predkladanie ponúk. Verejný

obstarávateľ vykonal túto zmenu pred samotným vybavením predmetných žiadostí z dôvodu, že boli doručené

záujemcami 2 dni pred lehotou na predkladanie ponúk.