Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 471766-2021

17/09/2021    S181

Denmark-Aars: Meals-on-wheels services

2021/S 181-471766

Social and other specific services – public contracts

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Vesthimmerlands Kommune
National registration number: 29189471
Postal address: Vestre Boulevard 7
Town: Aars
NUTS code: DK Danmark
Postal code: 9600
Country: Denmark
Contact person: Ida Brændstrup
E-mail: ibr@vesthimmerland.dk
Telephone: +45 99668318
Internet address(es):
Main address: https://permalink.mercell.com/163416125.aspx
Address of the buyer profile: http://www.vesthimmerland.dk/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://permalink.mercell.com/163416125.aspx
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://permalink.mercell.com/163416125.aspx
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Produktion og levering af madservice til visiterede hjemmeboende borgere i Vesthimmerlands Kommune.

II.1.2)Main CPV code
55521100 Meals-on-wheels services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Tilbudsindhentning vedr. produkt og udbringning af madservice til hjemmeboende visiterede borgere i Vesthimmerlands Kommune.

Pt. er der ca. 110 hjemmeboende borgere visteret til madservice.

Der kan gives tilbud på købe-/vakuummad, frostmad eller varmholdt mad.

Madservice er en ydelse der er tildelt efter § 83 i Lov om social Service (Serviceloven)

Kontraktperioden er 4 år med mulighed for yderligere forlængelse på 2 x 12 mdr.

Forventet opstart af kontrakten er 01.12.2021.

Tryk her https://permalink.mercell.com/163416125.aspx

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 9 600 000.00 DKK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK05 Nordjylland
II.2.4)Description of the procurement:

Borger skal være visiteret til madservice efter SL § 83. Visiteringen sker ved kommunens afdelingen Bevilling Voksen/ældre.

Visitationen sker ud fra den konkret vurdering af den enkelte borgeres behov for hjælpen inden for rammerne af det serviceniveau som kommunen har fastlagt.

Borgere i eget hjem tildeles ydelsen i henhold til SL bestemmelser om frit valg.

Madservicen udbydes indenfor rammerne af godkendelsesmodellen.

Udbyder skriver kontrakt med én leverandør. Andre leverandører kan efterfølgende anmode om at skrive kontrakt med kommunen på de samme kontrakt-, pris- og kvalitetsvilkår som vindende tilbudsgiver har budt ind med.

Vindende tilbudsgiver skal acceptere, at de tilbudte priser bliver offentliggjort med henblik på at andre leverandører kan vurdere, hvorvidt de ønsker at skrive kontrakt med udbyder på samme vilkår.

Den anslåede værdi er ca. 1.6 mio kr. årligt og er udregnet ud fra tidligere aktivitet.

Den maksimale værdi er skønnet til 1.920.000 kr. årligt. Den skønnede værdi er en forøgelse på 20% af den anslåede værdi, da demografien viser en stigning på ca 20% af kommunens borgere over 65 år i løbet af kontraktperioden.

II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 9 600 000.00 DKK
II.2.7)Duration of the contract or the framework agreement
Start: 01/12/2021
End: 30/11/2027
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Form of procedure
IV.1.3)Information about framework agreement
The procurement involves the establishment of a framework agreement
IV.1.10)Identification of the national rules applicable to the procedure:
IV.1.11)Main features of the award procedure:
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate / Time limit for receipt of expressions of interest
Date: 08/10/2021
Local time: 12:00
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Nævnenes Hus
Postal address: Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internet address: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internet address: http://www.kfst.dk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/09/2021