Palvelut - 471906-2019

08/10/2019    S194    Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Pirkkala: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

2019/S 194-471906

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Pirkkalan kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0152084-1
Postiosoite: PL 1001
Postitoimipaikka: Pirkkala
NUTS-koodi: FI197
Postinumero: 33961
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Nella Ahola
Sähköpostiosoite: yhdyskuntatoimisto@pirkkala.fi
Puhelin: +358 503625687

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.pirkkala.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/pirkkala
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/pirkkala?id=255736&tpk=9c202a7a-3cf4-4b49-b378-ec28b7659e7a
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Pää- ja arkkitehtisuunnittelun puitesopimus vuosille 2020–2021

Viitenumero: PIR/1231/5102/2019
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
71000000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Pirkkalan kunnan rakennuskohteiden laskutyöperusteisesti tehtävien korjaus- ja muutostöiden sekä uudisrakennushankkeiden pää- ja arkkitehtisuunnittelutehtävät.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI197
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Pirkkalan kunnan rakennuskohteiden laskutyöperusteisesti tehtävien korjaus- ja muutostöiden sekä uudisrakennushankkeiden pää- ja arkkitehtisuunnittelutehtävät.

Hankinta sisältää pääasiallisesti alla lueteltujen tehtäväluetteloiden mukaisia tehtäviä:

– Pääsuunnittelijan tehtäväluettelo PS12

– Arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelo ARK12. Puitesopimuskumppaneiksi valitaan 3 toimijaa. Puitesopimuksella tilattavien tehtävien koko voi vaihdella pienistä hankkeista EU-kynnysarvon ylittäviin hankkeisiin. Hankkeet ovat sisällöltään, kooltaan ja kustannuksiltaan erityyppisiä. Suunnittelija kuhunkin toimeksantoon valitaan ensisijaisuusjärjestyksen tai minikilpailutuksen perusteella. Puitesopimuskautta aiemmin aloitetut keskeneräiset suunnittelutehtävät viedään loppuun pääsääntöisesti työn aloittaneen toimiston toimeksiantona. Jokaisesta toimeksiannosta tehdään erillinen hankekohtainen tilaus. Suunnittelutehtävien laajuus, tavoitteet ja kattohinta määritellään tapauskohtaisesti toimeksiantoa tilattaessa. Suunnittelupalkkion laskutus tapahtuu pääsääntöisesti kattohintaisena aikapalkkiona toteutuneen tuntikertymän mukaan. Sovittua kattohintaa ei saa ylittää. Kattohinnan ylittäminen edellyttää aina, että työn laajuuden ja sisällön muuttumisesta ja sen vaikutuksesta kattohintaan on neuvoteltu ja siitä on sovittu tilaajan edustajan kanssa hyvissä ajoin ennen ylitykseen johtavien töiden tekemistä. Myös toimeksiantokokonaisuuden kiinteähintainen veloitus on mahdollinen. Suunnittelutehtävien toimeksiantojen tuntiveloitushinnat ovat voimassa vuoden 2021 loppuun asti, jonka jälkeen niitä voidaan tarkistaa vuosittain SKOL-indeksin antamien suunnittelupalkkioiden korotussuositusten mukaisesti. Hinnantarkastukset eivät kuitenkaan koske jo sovittujen toimeksiantojen hintoja. Erillisiä matkakustannuksia, päivärahoja tai vastaavia ei erikseen korvata, vaan ne sisältyvät aina tarjottavan palvelun hintaan. Varsinaiset kopiointityöt teetetään tilaajan laskuun. Hankintayksiköllä on oikeus kilpailuttaa konsulttitöitä myös erikseen tämän puitesopimuksen ulkopuolella. Puitesopimuskumppaneilla on oikeus osallistua näihin tarjouskilpailuihin. Sopimuskielenä on suomen kieli.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/01/2020
päättymispäivä: 31/12/2021
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Sopimusta voidaan jatkaa sopimuskauden jälkeen 2 vuodella, 1 vuoden kerrallaan, osapuolien yhteisesti niin sopiessa. Optiomahdollisuudet: 1.1.2022–31.12.2022 ja 1.1.2023–31.12.2023.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimusta voidaan jatkaa sopimuskauden jälkeen 2 vuodella, 1 vuoden kerrallaan, osapuolien yhteisesti niin sopiessa. Optiomahdollisuudet: 1.1.2022–31.12.2022 ja 1.1.2023–31.12.2023.

II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa
Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 3
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 11/11/2019
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 3 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 11/11/2019
Paikallinen aika: 13:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Käytetään sähköistä tilausta
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
07/10/2019