Vi har nöjet att meddela att en ny version av TED-portalen kommer att släppas den 29 januari 2024 (preliminärt datum)! Vill du veta mer om de nya funktionerna och vilka förbättringar vi har gjort? Du hittar svaren i vår artikel om den nya versionen av TED.

Just nu har vi problem med buggar som påverkar hur eForms-meddelanden visas. Vi jobbar med att lösa problemet. Under tiden hittar du information och vägledning på vår sida om problemet.

Använder du TED-data? Anmäl dig till vår workshop den 14 december 2023.

Tjänster - 471943-2023

04/08/2023    S149

Sverige-Värnamo: Undervisning och utbildning

2023/S 149-471943

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Värnamo kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0555
Postadress: Upphandlingsavdelningen
Ort: Värnamo
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 331 83
Land: Sverige
Kontaktperson: Karl Johansson
E-post: karl.johansson@varnamo.se
Telefon: +46 704537410
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.varnamo.se/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/varnamo/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=85126
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/varnamo/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=85126
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Utbildning

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Utbildningskonsulter för Kompetensutveckling Småland+ (ESF finansierad)

Referensnummer: KS.2023.454
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
80000000 Undervisning och utbildning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Bakgrund

Det här är en upphandling till projektet Kompetensutveckling Småland+ där Värnamo kommun, Campus Värnamo, är projektägare. Kompetensutveckling Småland+ är ett treårigt projekt som riktar sig till tillverkningsindustrin och dess leverantörer i Jönköpings- och Kronobergs län. Projektet är finansierat med medel från europeiska socialfonden och startar den 1 september 2023. Målet är att minst 1800 personer från cirka 100 företag ska ha genomgått behovsstyrd kompetensutveckling under perioden. De genomförda insatserna ska bidra till både högre kompetensnivå och förbättrad ställning på arbetsmarknaden hos de anställda. Projektet ska även bidra till att öka företagens förmåga till strategisk kompetensplanering och bidra till att bygga förutsättningar för hållbara och konkurrenskraftiga arbetsplatser.

Avslutning på projektet beräknas ske 31 augusti 2026. Mer information om projektets genomförande finns i projektansökan, se dokumenten till den här förfrågan.

 

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 8 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

1. Utbildare med inriktning mot tillverkning i metalliska material

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
80000000 Undervisning och utbildning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE Sverige
Nuts-kod: SE2 Södra Sverige
Nuts-kod: SE21 Småland med öarna
Nuts-kod: SE211 Jönköpings län
Nuts-kod: SE212 Kronobergs län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Art: 

 

Omfattning: 

 

Mängd:

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 8 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/10/2023
Slut: 31/08/2026
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

2. Utbildare med inriktning mot tillverkning i polymera material

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
80000000 Undervisning och utbildning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE Sverige
Nuts-kod: SE2 Södra Sverige
Nuts-kod: SE21 Småland med öarna
Nuts-kod: SE211 Jönköpings län
Nuts-kod: SE212 Kronobergs län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Art: 

 

Omfattning: 

 

Mängd:

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 8 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/10/2023
Slut: 31/08/2026
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 31/08/2023
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 29/11/2023
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 01/09/2023
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Jönköping
Postadress: Box 2201
Ort: Jönköping
Postnummer: 550 02
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenijonkoping@dom.se
Telefon: +46 36-156600
Fax: +46 36-156655
Internetadress: http://www.forvaltningsrattenijonkoping.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
01/08/2023