Услуги - 47196-2016

TIЗаглавиеБългария-Благоевград: Услуги, свързани с недвижими имоти
NDНомер на публикацията на обявлението47196-2016
PDДата на публикуване11/02/2016
OJНомер на броя на ОВ S29
TWГрад/населено място на купувачаБЛАГОЕВГРАД
AUОфициално наименование на купувачаОбщина Благоевград (000024695)
OLЕзик на произходBG
CYДържава на купувачаBG
AAВид купувач3 - Регионален или местен орган
HAИнституция/агенция на ЕС-
DSДокумент изпратен09/02/2016
NCВид поръчка4 - Услуги
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението7 - Обявление за възлагане на поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта9 - Не е приложимо
ACКритерии за възлагане1 - Най-ниска цена
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)71312000 - Консултантски инженерни услуги в строителството
71300000 - Инженерни услуги в строителството
71310000 - Консултантски инженерни и строителни услуги
70000000 - Услуги, свързани с недвижими имоти
71000000 - Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги
IAИнтернет адрес (URL)http://www.blgmun.com
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки 2004/18/ЕО