Árubeszerzések - 472002-2018

26/10/2018    S207    Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Sportcikkek és felszerelések

2018/S 207-472002

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Labdarúgó Szövetség
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_74100523
Postai cím: Kánai Utca 2/d.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hegedűs Richárd
E-mail: hegedus.richard@mlsz.hu
Telefon: +36 15779500
Fax: +36 15779503

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mlsz.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000806862018/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000806862018/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Országos Sportági Szakszövetség
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

„Sporteszközök és sportcikkek beszerzése”

Hivatkozási szám: EKR000806862018
II.1.2)Fő CPV-kód
37400000 Sportcikkek és felszerelések
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

„Keretmegállapodás megkötése sportcikkek és felszerelések szállítására az OTP Bozsik-program részére”

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 190 000 000.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
37400000 Sportcikkek és felszerelések
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország területe

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

„Keretmegállapodás megkötése sportcikkek és felszerelések szállítására az OTP Bozsik-program részére”

Beszerzendő termékek listája:

Labdák: Edzőlabda 3-5-ös méret, Futball labda könnyített 4-5-ös méret, Futsal labda, Sensball (zsinóron függő labda), Bőr futball labda 4-5-ös méret, 180-200-220 mm átmérőjű futball labda.

Ruházat: Kapuskesztyű, Ujjvédős kapuskesztyű, Sportszár 5 színben, Megkülönböztető mez 2 színben, Kapusnadrág, Kapusmez, Rövidnadrág (short) 5 színben, Mez 4 színben.

Koordinációs eszközök: Bója 3 méretben, Puha jelölőbója állvánnyal (40 db-os), Koordinációs rúd 100-160 cm, Leszúrható koordinációs rúd, Koordinációs karika szett, Koordinációs létra 4-8 m, Koordinációs létra szett, Keresztlétra, Állítható gát, Gátugró bója szett, Gát 150-225-300 mm, Gát készlet, Gumi jelölőkorong szett, Metszett félgömb talp, Döntött koordinációs rúd talp, Koordinációs ív, Variálható koordinációs szalag, nehezékkel, Koordinációs léc, Ugrókereszt, Egyensúlyozó párna (felfújható), Egyensúlyozó korong, Egyoldalas rúgófal, Kétoldalas rúgófal, Speciális rúgófal.

Kapuk/Hálók: Háló 3 méretben, 2 x 1 m kapu hálóval, Pop up kapu.

Egyéb felszerelések/kiegészítők: Két utas pumpa, Kompresszor, Labdatartó zsák, Labdatartó háló, Stopper, Síp zsinórral.

További részletek a közbeszerzési dokumentumban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az alkalmasság igazolására bemutatott szakember többlet szakmai gyakorlata az alkalmassági minimumkövetelményen felül, hónapokban kifejezve / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 190 000 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 18/01/2019
Befejezés: 31/10/2019
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.7) pontban megadott dátum a szerződés megkötésének időpontját illetően csak tervezett időpont. A szerződés az aláírást követően lép hatályba.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik; vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdése szerinti öntisztázás lehetőségére.

Igazolási mód:

Az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1)-(5) bekezdése, 2.§ (1) és (4) bekezdése, 3.§, 4.§ (1), (3) és (4) bekezdése, 6-8. §-ai és 10. §-a, valamint a 12-16.§-ai szerint kell igazolnia, ennek során:

— a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján valamennyi ajánlattevőnek az ajánlatában ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá,

— majd a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat során – az ajánlatkérő felhívására – az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állásáról a Korm.rendelet 8. §-a és 10. §-a szerint kell nyilatkozatokat, illetve igazolásokat benyújtania. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (5)-(7) és (9)-(11), (13)-(14) bekezdésében foglaltakra.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani. Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot is be kell nyújtani az ajánlatban.

Az EEKD dokumentum benyújtása kizárólag az EKR rendszeren keresztül, az ott előállított iratminta használatával lehetséges. Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat során a kommunikáció szintén az EKR rendszerben történik, ennek megfelelően minden igazolás elektronikusan az EKR rendszeren keresztül küldhető meg.

A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján minden ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtása az EKR rendszerben létrehozott űrlapon történik.

Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról is, hogy tekintetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [Korm. rendelet 13. §]. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról nemleges tartalommal is nyilatkozni szükséges. Ajánlattevő változásbejegyzési eljárásról az EKR rendszerben létrehozott űrlap használatával nyilatkozik.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevőnek az ajánlatkérő felhívására meg kell küldenie a felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban teljesített sporteszközök és sportcikkek szállítására vonatkozó szerződések ismertetését. Ajánlatkérő felhívására a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésében meghatározott szervezet által írásban kiadott referenciaigazolás másolati példányát kell megküldeni. A referenciaigazolásnak/nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését és címét, a szerződés tárgyának rövid leírását is tartalmazó ismertetését és helyét, a teljesítés időtartamát (kezdéstől-befejezésig), továbbá azt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt, valamint a szerződést kötő másik fél nevében referenciát adó személy nevét, beosztását, telefonszámát.

M2. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja, valamint a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevőnek az ajánlatkérő felhívására meg kell küldenie ajánlattevő teljesítésbe bevonni kívánt szakembereinek megnevezését, továbbá saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzokat és a rendelkezésre állási nyilatkozatokat.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Az alkalmassági követelmények előzetes igazolása érdekében az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a formanyomtatvány IV. rész α pontját tölti ki.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1/1. Alkalmas az Ajánlattevő, ha teljesített legalább 3 db sportegyesület vagy országos sportszövetség részére sporteszközök és sportcikkek szállítására vonatkozó szerződést, amelyek mindegyike legalább nettó 45 000 000 Ft értékű volt.

M2/1. Alkalmas az Ajánlattevő, ha az általa bemutatott 1 fő szakember rendelkezik legalább 12 hónapos sportcikkek és felszerelések értékesítése területén szerzett szakmai gyakorlattal.

III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A fedezet 100 %-ban állami forrásból rendelkezésre áll. Ajánlatkérő köteles a keretösszeg legalább 70 %-nak lehívására a keretmegállapodás hatálya alatt. Az ajánlatkérő előleget nem fizet. A vételi díj magában foglalja a szerződésben meghatározott feladatai ellátásával kapcsolatos valamennyi költségét. Ajánlatkérő jogosult közvetlen megrendeléseket kibocsájtani. Az adott közvetlen megrendelés szerződésszerű, hiba- és hiánymentes teljesítést követően 1 db számla nyújtható be. A számla ellenértékét Ajánlatkérő az igazolt szerződésszerű teljesítést követően, utólag egy összegben egyenlíti ki a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdése, a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:130. § (1) - (2) bekezdése szerint, átutalással. A számla kiállításának alapja az ajánlatkérő által kiállított teljesítésigazolás.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 28/11/2018
Helyi idő: 14:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 28/12/2018
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 28/11/2018
Helyi idő: 16:00
Hely:

EKR

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlattételi határidőig beérkezett ajánlatok bontását az EKR automatikusan, az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

Az eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összege a bontási jegyzőkönyvben feltüntetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
VI.3)További információk:

1. Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében (közös) gazdasági társaság (projekttársaság) alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé a nyertes (közös) ajánlattevő(k) számára.

2. Az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

3. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt biztosíték adásához köti, amit az ajánlattevőnek az ajánlata benyújtásával egyidejűleg kell 3 000 000 HUF, értékben az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. A pénzösszeg Ajánlatkérő 11707024-20480703-00000000 számú számlaszámára utalható vagy teljesíthető pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A befizetést, átutalást igazoló dokumentum (Ajánlatkérő nem várja el bank által kiállított igazolás benyújtását) másolati példányát, bankgarancia levél vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény másolati példányát ajánlattevő köteles az ajánlathoz csatolni.

4. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését alkalmazza.

5. Amennyiben az ajánlatkérő az írásbeli összegezésben második legkedvezőbb ajánlattevőt megnevez, (a nyertes visszalépése esetén) a második legkedvezőbb ajánlattevővel kerül megkötésre a szerződés.

6. Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 71. § szerint teljes körűen biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

7. Az ajánlattevő köteles megfelelni a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. A közbeszerzési dokumentumban megjelölésre kerülnek azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a neve és címe (elérhetősége), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékozódást kaphat. (Kbt. 73. § (4)-(5) bek.)

8. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos rendelkezéseket részletesen a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

9. Ha bármely, az ajánlatban csatolt dokumentum nem magyar nyelven került kiállításra, akkor a nem magyar nyelvű irat ajánlattevő általi magyar nyelvű felelős fordítását is csatolására kell.

10. Részajánlat tételére ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget tekintettel arra, hogy a nagyobb volumen jelentős árelőnyt biztosít Ajánlatkérő számára.

11. Részszempont szerinti tartalmi elemek alapján adható pontszám alsó-felső határa: 0-10 pont

12. Az értékelés módszere: Ajánlatkérő az ár tekintetében adható pontszámot a fordított arányosítás módszerével, az 1. részszempont esetén az egyenes arányosítás módszerével számítja ki.

13. Szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány tapasztalata az alkalmassági minimumkövetelményen felül, hónapokban kifejezve (1. részszempont): A teljesítésbe bevonni kívánt 1 fő szakember alkalmassági minimumkövetelmény mértékét (12 hónap) meghaladó mértékű tapasztalata hónapokban kifejezve. (36 hónapot meghaladó tapasztalat esetén a maximális pontszám kerül megadásra)

14. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat.

15. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér. Az egyes mellékkötelezettségek mértéke a szerződésben kerül meghatározásra.

16. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos rendelkezéseket részletesen a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

17. Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó: Takács György 00393.

Folytatás a VI.4.3) pontban.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

1. A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §.

A VI.3) pont folytatása:

18. Ajánlattevőnek be kell nyújtania 1 db fizikai modellt valamennyi az ajánlatában megajánlott termékből. Ajánlatkérő a fizikai modell vizsgálata alapján a dokumentációban részletezettek szerint dönti el, hogy a megajánlott termék megfelel-e az előírt követelményeknek. A 424/2017. (XII.19) Korm.rend 15. § (6) bekezdése alapján a fizikai modellt az ajánlattételi határidő lejártáig kell eljuttatni a 1112 Budapest, Kánai út 2/D II. emelet 213. sz. szoba Főtitkári titkárságra a dokumentációban részletezett csomagolásban.

19. Jelen eljárás eredményeként ajánlatkérő a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja alapján egy ajánlattevővel köti meg a keretmegállapodást, amely tartalmazza az annak alapján adott közbeszerzés megvalósítására irányuló szerződés(ek) minden feltételét.

20. Az ajánlathoz mellékelni kell ajánlattevő által kitöltött ártáblát.

21. A szakember szakmai tapasztalata tekintetében a felolvasólapon megajánlott érték alátámasztására szolgáló önéletrajzot a KDB gyakorlata alapján már az ajánlathoz csatolni kell. Tartalmaznia kell legalább a szakember nevét és szakmai tapasztalatát.

22. Jelen eljárás eredményeként ajánlatkérő a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja alapján egy ajánlattevővel köti meg a keretmegállapodást, amely tartalmazza az annak alapján adott közbeszerzés megvalósítására irányulószerződés(ek) minden feltételét.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
25/10/2018