Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 472193-2017

25/11/2017    S227

Luxemburg-Luxembourg: Általános helpdeskszolgáltatások

2017/S 227-472193

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Számvevőszék
Postai cím: 12, rue Alcide de Gasperi
Város: Luxembourg
NUTS-kód: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Postai irányítószám: 1615
Ország: Luxemburg
Kapcsolattartó személy: ECA Procurement Service
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefon: +352 4398-47611
Fax: +352 4398-46667
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.eca.europa.eu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3076
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Európai Számvevőszék
Postai cím: 12, rue Alcide de Gasperi
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 1615
Ország: Luxemburg
Kapcsolattartó személy: Procurement Service
Telefon: +352 43981
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Fax: +352 4398-46946
NUTS-kód: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.eca.europa.eu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Gazdasági és pénzügyek

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Általános helpdeskszolgáltatások.

Hivatkozási szám: AO 631.
II.1.2)Fő CPV-kód
72611000 Műszaki számítógép-támogatási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A pályázati felhívás célja egy gazdasági szereplő kiválasztása, aki a Számvevőszék végfelhasználói számára általános helpdeskszolgáltatásokat nyújtó egyetlen támogatási központ biztosításáért fog felelni.

A felhívás a következőkre irányul: „IT-” és „nem IT-” szolgáltatásokhoz kapcsolódó telefoninformációs (call centre) szolgáltatások (ideértve az emberi erőforrásokat, a logisztikát, a létesítményeket és az épületeket), támogatási szolgáltatások, többek között 1. szintű IT-támogatás, 2. szintű IT-támogatás, IT-életcikluskezelés, eszközgazdálkodás, szervezési szintű támogatás, valamint további, a Számvevőszék által igényelhető IT-szolgáltatások, minőségbiztosítás és jelentéstétel, ideértve a szolgáltatásiszint-megállapodást és az ügyfélszolgálat működési kézikönyvét, a rendszeres jelentéstételt és az értekezleteket. A nyújtandó szolgáltatások kimerítő leírása a pályázati dokumentáció 3., 4., 5. és 6. szakaszában található meg.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 6 000 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
72253000 Súgóegység- és támogatási szolgáltatások
79512000 Hívóközpont
72253200 Rendszer-támogatási szolgáltatások
72254100 Rendszertesztelési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
A teljesítés fő helyszíne:

Európai Számvevőszék.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A pályázati felhívás célja egy gazdasági szereplő kiválasztása, aki a Számvevőszék végfelhasználói számára általános helpdeskszolgáltatásokat nyújtó egyetlen támogatási központ biztosításáért fog felelni.

A felhívás a következőkre irányul: „IT-” és „nem IT-” szolgáltatásokhoz kapcsolódó telefoninformációs (call centre) szolgáltatások (ideértve az emberi erőforrásokat, a logisztikát, a létesítményeket és az épületeket), támogatási szolgáltatások, többek között 1. szintű IT-támogatás, 2. szintű IT-támogatás, IT-életcikluskezelés, eszközgazdálkodás, szervezési szintű támogatás, valamint további, a Számvevőszék által igényelhető IT-szolgáltatások, minőségbiztosítás és jelentéstétel, ideértve a szolgáltatásiszint-megállapodást és az ügyfélszolgálat működési kézikönyvét, a rendszeres jelentéstételt és az értekezleteket.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 49
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződést maximum 2 alkalommal automatikusan meghosszabbítják, alkalmanként 12 hónapos szolgáltatásteljesítési idővel, melynek kezdete az előző időszak szerinti feladatteljesítési határidő vége. Mindez akkor lehetséges, ha a szerződő felek egyike sem nyújt be és a többi fél nem kap ezzel ellentétes tartalmú írásbeli értesítést az előző szerződéses időszak lejártát legkésőbb 9 hónappal megelőzően.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: az EU általános költségvetése.
II.2.14)További információk

A szerződés 1.7.2018 dátummal kezdődő induló időtartama az ismeretátadásra szolgáló 1 hónapos átmeneti időszakból és a szolgáltatások teljesítésére szolgáló 48 hónapos időszakból áll.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A költségvetési rendelet 106. és 107. cikkében meghatározott helyzetek bármelyikében lévő ajánlattevők kizárásra kerülnek a jelen nyílt pályázati felhívásból, és számukra nem ítélhető oda szerződés. A pályázóknak jogképesnek kell lenniük a megpályázott szolgáltatási szerződés teljesítésére. A pályázathoz a kizárási és kiválasztási kritériumokra vonatkozó nyilatkozatot kell mellékelni. A jogi alkalmassággal kapcsolatos következő dokumentumokat kérik be azoktól a pályázóktól, akik számára a szerződést odaítélni javasolják: (1) annak igazolása, hogy az ajánlattevőt a székhelye szerinti ország jogszabályaiban meghatározott feltételeknek megfelelően bejegyezték a szakmai vagy cégjegyzékbe és (2) az ajánlattevő képviseletére felhatalmazott személy(ek) kinevezéséről szóló dokumentum olvasható példánya, amennyiben azt a fent említett dokumentum nem tartalmazza.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A pályázóknak kielégítő gazdasági és pénzügyi alkalmassággal kell rendelkezniük a szerződésnek a szerződéses feltételekkel összhangban történő teljesítéséhez, figyelembe véve annak értékét és volumenét. Amennyiben – az ajánlattevő által közölt információ alapján – a Számvevőszéknek kétségei támadnak az ajánlattevő gazdasági és pénzügyi felkészültségét illetően, illetve amennyiben az egyértelműen elégtelennek bizonyul a szerződés teljesítésére, akkor a pályázat elutasításra kerülhet. Ilyen esetben a pályázó nem jogosult pénzügyi kártérítésre.

A pályázathoz a kizárási és kiválasztási kritériumokra vonatkozó nyilatkozatot kell mellékelni. A gazdasági és pénzügyi alkalmassággal kapcsolatos következő dokumentumokat kérik be azoktól a pályázóktól, akik számára a szerződést odaítélni javasolják:

(1) legalább az elmúlt 3 lezárt évre visszamenően a mérlegeknek vagy azok kivonatainak, valamint az eredménykimutatásnak a bemutatása, amennyiben a mérleg közzétételét a társasági jog előírja abban az országban, ahol a gazdasági szereplő székhelye van.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az ajánlattevők átlagos éves forgalmának az utóbbi 3 lezárt pénzügyi évben legalább 2 000 000 EUR-nak kell lennie.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A pályázóknak megfelelő műszaki és szakmai kapacitással kell rendelkezniük a szerződésnek a szerződéses feltételekkel összhangban történő teljesítéséhez, figyelembe véve annak értékét és volumenét. Amennyiben – az ajánlattevő által közölt információ alapján – az Európai Számvevőszéknek kétségei támadnak az ajánlattevő műszaki és szakmai felkészültségét illetően, illetve amennyiben az egyértelműen elégtelennek bizonyul a szerződés teljesítésére, akkor a pályázat elutasításra kerülhet. Ilyen esetben a pályázó nem jogosult pénzügyi kártérítésre. A technikai és szakmai felkészültség értékelése a pályázónak az előírt szolgáltatásokhoz kapcsolódó szakértelme alapján történik.

A pályázóknak a műszaki és szakmai alkalmassággal kapcsolatos következő dokumentumokat kell benyújtaniuk a pályázattal együtt: (1) nyilatkozat a kizárási és kiválasztási kritériumokról; és (2) legalább 3 és legfeljebb 5 releváns projekt/szerződés rövid bemutatása, melyeket az utóbbi 3 évben teljesítettek. A műszaki alkalmasság igazolására csak azok a projektek/szerződések megfelelőek, amelyek projektenként/szerződésenként IT-helpdeskszolgáltatások legalább 500 felhasználó számára történő biztosítására irányultak. A pályázattal együtt kérhető leírás is.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az ajánlattevő az utóbbi 3 évben teljesített legalább 3 releváns projektet/szerződést. A műszaki alkalmasság igazolására csak azok a projektek/szerződések megfelelőek, amelyek projektenként/szerződésenként IT-helpdeskszolgáltatásoknak legalább 500 felhasználó számára történő biztosítására irányultak.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 15/01/2018
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 9 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 19/01/2018
Helyi idő: 10:00
Hely:

Európai Számvevőszék, rue Tony Rollman, L-1468 Luxembourg-Kirchberg, LUXEMBURG.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Azoknak az ajánlattevőknek vagy képviselőiknek, akik részt kívánnak venni a pályázatbontáson, tájékoztatniuk kell az Európai Számvevőszéket írásban (e-mail: ECA-procurement.service@eca.europa.eu) legkésőbb 18.1.2018 (12:00) időpontig, és be kell nyújtaniuk a pályázó cég által kiállított meghatalmazásukat is. Pályázónként 1 képviselő.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Az Európai Unió Törvényszéke
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Európai ombudsman
Város: Strasbourg
Postai irányítószám: 67001
Ország: Franciaország
Telefon: +33 388172313
Internetcím: http://ombudsman.europa.eu/
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Fellebbezéseket az Európai Unió Törvényszékéhez lehet benyújtani a vesztes fél értesítését követő 2 hónapon belül, illetve ennek hiányában attól a naptól számított 2 hónapon belül, amikor a szóban forgó fél megismerte a vonatkozó körülményeket. Az európai ombudsmanhoz benyújtott panasz nem eredményezi sem ezen időszak felfüggesztését, sem új fellebbezési időszak megnyílását.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Európai Számvevőszék, Procurement Service
Postai cím: 12, rue Alcide de Gasperi
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 1615
Ország: Luxemburg
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefon: +352 4398-47611
Fax: +352 4398-46955
Internetcím: http://www.eca.europa.eu
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
15/11/2017