A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Építési beruházás - 472236-2021

Normál nézet megjelenítése

17/09/2021    S181

Magyarország-Paks: Építési munkák

2021/S 181-472236

Tájékoztató az eljárás eredményéről – szerződések a honvédelem és a biztonság területén

Építési beruházás

2009/81/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK06068
Postai cím: Pf. 71.
Város: Paks
Postai irányítószám: 7031
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Sóthy Tímea - csoportvezető
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Telefon: +36 75506525
Fax: +36 75508517

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: www.atomeromu.hu

A felhasználói oldal címe: http://wwww.atomeromu.hu/

I.2)Az ajánlatkérő típusa
I.3)Fő tevékenység
Villamos energia
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)A szerződéshez rendelt elnevezés
Új F7 porta létesítése
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Építési beruházás
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
A teljesítés helye: MVM Paksi Atomerőmű Zrt. székhelye, 7030 Paks, hrsz.: 8803/17.

NUTS-kód HU233 Tolna

II.1.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.4)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Beszerzés tárgya: Új F7 porta létesítése
Mennyisége:
A beruházás főbb műszaki terjedelme:
A Vállalkozó alapvető feladata a kiviteli tervdokumentációkban, az érvényes és végrehajtható hatósági és egyéb szakterületi engedélyekben, a vonatkozó szabványokban és jogszabályokban, valamint a műszaki specifikációban előírt követelmények alapján:
• a teljeskörű, minden szakágra kiterjedő építési-szerelési munkák elvégzése I. osztályú minőségben, a járulékos munkákkal együtt,
• az építési-szerelési munkákhoz szükséges minőségügyi terv és szakági Kivitelezési Műszaki és Minőségellenőrzési Utasítások (KMMEU-k), emeléstechnológiák, beszerzési engedélyezési dokumentáció elkészítése,
• a kiviteli tervek szerinti berendezések, anyagok beszerzése, telepítése, az érintett rendszerek üzembe helyezése,
• a használatbavételi eljárásokban való közreműködés,
• az átadási és „ceruzás” megvalósulási dokumentációk elkészítése.
Kiviteli tervdokumentáció:
A kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges kiviteli tervdokumentációk rendelkezésre állnak. A beruházás műszaki terjedelmét az alábbi táblázatban szereplő kiviteli tervdokumentációk részletesen tartalmazzák, melyeket ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszban bocsát az ajánlattevők rendelkezésére:
Tervdokumentáció Azonosító Tervező
F7 jelű új portaépület. Építészeti kiviteli terv 009000E00754 KEKA Kern és Klenk Építészeti Bt.
F7 jelű új portaépület. Tartószerkezeti kiviteli terv 009000B01709 KEKA Kern és Klenk Építészeti Bt.
F7 jelű új portaépület. Létesítés organizációja 009000R00224 KEKA Kern és Klenk Építészeti Bt.
F7 porta létesítése. Belsőépítészeti kiviteli tervdokumentáció 009000E00756 KEKA Építész Alkotóműhely Kft.
F7 porta útépítési és forgalomtechnikai terve. Kiviteli terv 009000D00202 MIKA Mikroline Kft.
F7 jelű új portaépület létesítése. Épületgépész kiviteli terv 009000P00663 TNKA Tervenergo Kft.
1327 sz. előszűrő épület létesítése. Épületgépész kiviteli terv 132700P00668 TNKA Tervenergo Kft.
F7 porta létesítése. Közmű-és egyéb rendszerek kiváltási, bontási tervei. Forróvízvezeték kiviteli terv 01UN00G04098 REKB Reál-Energo Kft.
Az F7 porta vízi közmű engedélyezési és kiviteli terve 000000D00203 IWKA Inno-Water Zrt.
F7 porta tűzivíz hálózatának engedélyezési és kiviteli terve 000000D00209 IWK Inno-Water Zrt.
F7 porta létesítése. Tűzjelző rendszer. Kiviteli terv 009000T00491 KKKA Konkoly és Kis Mérnöki Iroda Kft.
F7 porta létesítése. Hírközlés, gyengeáramú rendszerek. Kiviteli terv 009000H00296 KKKA Konkoly és Kis Mérnöki Iroda Kft.
F7 porta létesítése. Irányítástechnikai kiviteli terv 009000I03338 KKKA Konkoly és Kis Mérnöki Iroda Kft.
F7 porta létesítése. Világítás és installáció, villámvédelem. Kiviteli terv 009000L00700 KKKA Konkoly és Kis Mérnöki Iroda Kft.
F7 porta létesítése. Erőátvitel, külső betáplálás. Villamos kiviteli terv 009000V02985 KKKA Konkoly és Kis Mérnöki Iroda Kft.
A kiviteli tervdokumentáció fizikai védelemmel kapcsolatos tervei, a megvalósulásí tervek minősítési szintje: „Korlátozott terjesztésű”.
Tervdokumentáció Azonosító Tervező
F7 porta létesítése. Rendészeti beléptető és objektumvédelmi rendszerek. Kiviteli terv 00MM10A00987 MRKA Criterion Zrt.
F7 porta létesítése. Külső zónahatár holttérmentes megfigyelő rendszer bővítése. Kiviteli terv 00MM10A01044 KKKA Konkoly és Kis Mérnöki Iroda Kft.
F7 porta létesítése. Külső zónahatár holttérmentes megfigyelő (KVH) rendszer módosítása. Organizációs tervdokumentáció 00MM10A01057 KKKA Konkoly és Kis Mérnöki Iroda Kft.
A kiviteli tervekben elfogadott, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dolgok esetén a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezést úgy kell érteni, hogy „vagy azzal egyenértékű”.
Amennyiben nem a kiviteli tervek szerint megajánlott berendezések, készülékek kerülnek beépítésre, hanem azzal egyenértékűek, akkor a kiviteli tervek módosítása is a Vállalkozó szerződés szerinti feladata.
II.1.5)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

45000000 Építési munkák

II.2)A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1)A szerződés(ek) végleges összértéke
Érték: 3407173370.00 HUF
Áfa nélkül

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
Gyorsított tárgyalásos
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre

Ajánlati/részvételi felhívás

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 045-114147 5.3.2021

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés - Új F7 porta létesítése
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
17.8.2021
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
V.3)A nyertes gazdasági szereplő neve és címe

Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Kft. - WEST HUNGÁRIA BAU Kft.
Postai cím: 0311/5. hrsz.
Város: Felcsút
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország

V.4)A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés eredetileg becsült összértéke:
Érték: 3291900000.00 HUF
Áfa nélkül
A szerződés végleges összértéke:
Érték: 3407173370.00 HUF
Áfa nélkül
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: igen
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Nem ismert

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.2)További információk:
V.3) pont kiegészítése
Nyertes ajánlattevők:
1. Mészáros és Mészáros Kft. (8086 Felcsút, 0311/5.) és 2. WEST HUNGÁRIA BAU Kft. (2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u.1.)
VI.3)Jogorvoslati eljárás
VI.3.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.3.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Vbt. 138. §-a szerint.
VI.3.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.4)E hirdetmény feladásának időpontja:
14.9.2021