Supplies - 472258-2018

26/10/2018    S207    Supplies - Contract award notice - Open procedure 

Croatia-Zagreb: Information systems and servers

2018/S 207-472258

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Ministarstvo financija, Carinska uprava
National registration number: 18683136487
Postal address: A. von Humboldta 4a
Town: Zagreb
NUTS code: HR041 Grad Zagreb
Postal code: 10000
Country: Croatia
Contact person: 1. Marijana Semulić, 2. Jasminka Gregurović, 3. Divor Martinić, 4. Romana Butina, 5. Vesna Starčević, 6. Marina Rudman
E-mail: javna.nabava@carina.hr
Telephone: +385 16211219/+385 16211413/+385 16211286/+385 16211395/+385 16211311/+385 16211489
Fax: +385 16211020/+385 16211002

Internet address(es):

Main address: https://carina.gov.hr/

I.2)Information about joint procurement
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Računalna oprema (serveri, storage)

Reference number: 23-18-VV
II.1.2)Main CPV code
48800000 Information systems and servers
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmet javne nabave je nabava uređaja, licenci i usluga implementacije migracije sistemske platforme za kritične poslovne sustave ITMS i RIZIK te sustava za upravljanje IKT imovinom (Asset) na „open source“ tehnologiju. Predmetni poslovni sustavi su instalirani u podatkovnom centru te posluženi s centralne komunikacijske lokacije Naručitelja.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 3 213 811.00 HRK
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
48800000 Information systems and servers
48700000 Software package utilities
72224100 System implementation planning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HR041 Grad Zagreb
Main site or place of performance:

Lokacija Naručitelja u Zagrebu.

II.2.4)Description of the procurement:

Predmet javne nabave je nabava uređaja, licenci i usluga implementacije migracije sistemske platforme za kritične poslovne sustave ITMS i RIZIK te sustava za upravljanje IKT imovinom (Asset) na „open source“ tehnologiju. Predmetni poslovni sustavi su instalirani u podatkovnom centru te posluženi s centralne komunikacijske lokacije Naručitelja.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Broj tehničkih stručnjaka ponuditelja koji posjeduju certifikate/imaju iskustvo rada s tehnologijama i alatima / Weighting: u Dokumentaciji
Price - Weighting: u Dokumentaciji
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 153-350554
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Računalna oprema (serveri, storage)

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
15/10/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Combis d.o.o.
National registration number: 91678676896
Postal address: Hektorovićeva 2
Town: Zagreb
NUTS code: HR04 Kontinentalna Hrvatska
Postal code: 10000
Country: Croatia
E-mail: tibor.detoni@combis.hr
Telephone: +385 13651222
Fax: +385 13651251
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 4 308 000.00 HRK
Total value of the contract/lot: 3 213 811.00 HRK
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postal address: Koturaška cesta 43/IV
Town: Zagreb
Postal code: 10000
Country: Croatia
E-mail: dkom@dkom.hr
Telephone: +385 14559930
Fax: +385 14559933

Internet address: www.dkom.hr

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku od 10 dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postal address: Koturaška cesta 43/IV
Town: Zagreb
Postal code: 10000
Country: Croatia
E-mail: dkom@dkom.hr
Telephone: +385 14559930
Fax: +385 14559933

Internet address: http://www.dkom.hr/

VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/10/2018