Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 472258-2018

26/10/2018    S207

Croatia-Zagreb: Information systems and servers

2018/S 207-472258

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Ministarstvo financija, Carinska uprava
National registration number: 18683136487
Postal address: A. von Humboldta 4a
Town: Zagreb
NUTS code: HR041 Grad Zagreb
Postal code: 10000
Country: Croatia
Contact person: 1. Marijana Semulić, 2. Jasminka Gregurović, 3. Divor Martinić, 4. Romana Butina, 5. Vesna Starčević, 6. Marina Rudman
E-mail: javna.nabava@carina.hr
Telephone: +385 16211219/+385 16211413/+385 16211286/+385 16211395/+385 16211311/+385 16211489
Fax: +385 16211020/+385 16211002
Internet address(es):
Main address: https://carina.gov.hr/
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Računalna oprema (serveri, storage)

Reference number: 23-18-VV
II.1.2)Main CPV code
48800000 Information systems and servers
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmet javne nabave je nabava uređaja, licenci i usluga implementacije migracije sistemske platforme za kritične poslovne sustave ITMS i RIZIK te sustava za upravljanje IKT imovinom (Asset) na „open source“ tehnologiju. Predmetni poslovni sustavi su instalirani u podatkovnom centru te posluženi s centralne komunikacijske lokacije Naručitelja.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 3 213 811.00 HRK
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
48800000 Information systems and servers
48700000 Software package utilities
72224100 System implementation planning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HR041 Grad Zagreb
Main site or place of performance:

Lokacija Naručitelja u Zagrebu.

II.2.4)Description of the procurement:

Predmet javne nabave je nabava uređaja, licenci i usluga implementacije migracije sistemske platforme za kritične poslovne sustave ITMS i RIZIK te sustava za upravljanje IKT imovinom (Asset) na „open source“ tehnologiju. Predmetni poslovni sustavi su instalirani u podatkovnom centru te posluženi s centralne komunikacijske lokacije Naručitelja.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Broj tehničkih stručnjaka ponuditelja koji posjeduju certifikate/imaju iskustvo rada s tehnologijama i alatima / Weighting: u Dokumentaciji
Price - Weighting: u Dokumentaciji
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 153-350554
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Računalna oprema (serveri, storage)

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
15/10/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Combis d.o.o.
National registration number: 91678676896
Postal address: Hektorovićeva 2
Town: Zagreb
NUTS code: HR04 Kontinentalna Hrvatska
Postal code: 10000
Country: Croatia
E-mail: tibor.detoni@combis.hr
Telephone: +385 13651222
Fax: +385 13651251
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 4 308 000.00 HRK
Total value of the contract/lot: 3 213 811.00 HRK
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postal address: Koturaška cesta 43/IV
Town: Zagreb
Postal code: 10000
Country: Croatia
E-mail: dkom@dkom.hr
Telephone: +385 14559930
Fax: +385 14559933
Internet address: www.dkom.hr
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku od 10 dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postal address: Koturaška cesta 43/IV
Town: Zagreb
Postal code: 10000
Country: Croatia
E-mail: dkom@dkom.hr
Telephone: +385 14559930
Fax: +385 14559933
Internet address: http://www.dkom.hr/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/10/2018