Tjenesteydelser - 472461-2019

08/10/2019    S194

Danmark-Hjørring: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2019/S 194-472461

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2019/S 135-332572)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Postadresse: Arsenalvej 55
By: Hjørring
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 9800
Land: Danmark
Kontaktperson: Udbudsjurist Christian Norup
E-mail: FES-UES06@MIL.DK
Telefon: +45 25425886

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ejendomsstyrelsen.dk

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale for totalrådgivning

Sagsnr.: 2018/005826
II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) varetager alle bygge- og anlægsprojekter på Forsvarsministeriets etablissementer i Danmark. Udbuddet vedrører således en rammeaftale, der har til formål at dække FES' behov for totalrådgivning i forbindelse med gennemførelse af bygge- og anlægsprojekter.

Rammeaftalen struktureres i 3 geografisk opdelte områder indeholdende 2 delaftaler pr. område.

Aftalegrundlaget for nærværende rammeaftale er ABR 18 med FES' tilføjelser og fravigelser samt Ydelsesbeskrivelsen for Byggeri og Landskab 2018 (YBL18). FES forbeholder sig retten til at kræve fremtidige rådgivningsopgaver udført efter ydelsesbeskrivelser, der udgives i rammeaftalens løbetid, ligesom FES forbeholder sig retten til at foretage tilføjelser og/eller fravigelser til disse.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/10/2019
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 135-332572

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 18/10/2019
Tidspunkt: 23:59
Læses:
Dato: 25/10/2019
Tidspunkt: 23:59
Afsnit nummer: IV.2.7)
I stedet for:
Dato: 21/10/2019
Tidspunkt: 07:00
Læses:
Dato: 28/10/2019
Tidspunkt: 07:00
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger:

Tilbudsfristen udskydes for at imødekomme tilbudsgivernes behov for at indrette sig i forhold til resultatet af udbudsforretningen vedr. Rammeaftale for Bygherrerådgivning, Byggeledelse og Fagtilsyn.