Vi har nöjet att meddela att en ny version av TED-portalen kommer att släppas den 29 januari 2024 (preliminärt datum)! Vill du veta mer om de nya funktionerna och vilka förbättringar vi har gjort? Du hittar svaren i vår artikel om den nya versionen av TED.

Just nu har vi problem med buggar som påverkar hur eForms-meddelanden visas. Vi jobbar med att lösa problemet. Under tiden hittar du information och vägledning på vår sida om problemet.

Använder du TED-data? Anmäl dig till vår workshop den 14 december 2023.

Tjänster - 472526-2022

30/08/2022    S166

Sverige-Borlänge: Järnvägsingenjörstjänster

2022/S 166-472526

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Trafikverket Myndighet
Nationellt registreringsnummer: 202100-6297
Postadress: Huvudkontoret Röda vägen 1
Ort: BORLÄNGE
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 781 99
Land: Sverige
Kontaktperson: Fredrik Bystedt
E-post: fredrik.bystedt@trafikverket.se
Telefon: +46 33321
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.trafikverket.se
I.3)Kommunikation
Tillgång till upphandlingsdokumenten är begränsad. Ytterligare upplysningar kan erhållas från: https://upphandling.trafikverket.se/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=8107
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://upphandling.trafikverket.se/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=8107
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.6)Huvudsaklig verksamhet
Järnvägstjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

OPTO Projektering - 3 sträckor med 3 kontrakt

Referensnummer: KOM-410716
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
71311230 Järnvägsingenjörstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Upprättande av förfrågningsunderlag avseende förläggning av multidukt, mikrokabel och tillhörande skarvskåp/-brunnar i projekt Opto 2.0 för sträckorna Kilafors-Ånge, Bastuträsk-Hednoret och Uppsala-Sala-Avesta Krylbo. En upphandling annonseras och 3 kontrakt utdelas.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 27 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71311230 Järnvägsingenjörstjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE Sverige
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Sverige

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upprättande av förfrågningsunderlag avseende förläggning av multidukt, mikrokabel och tillhörande skarvskåp/-brunnar i projekt Opto 2.0 för sträckorna Kilafors-Ånge, Bastuträsk-Hednoret och Uppsala-Sala-Avesta Krylbo. En upphandling annonseras och 3 kontrakt utdelas.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 24 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 15/12/2022
Slut: 30/11/2026
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Byggplatsuppföljning (BPU)

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 25/09/2022
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk beställning tillämpas
Elektronisk fakturering godtas
Elektronisk betalning tillämpas
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Falun
Postadress: Kullen 4
Ort: Falun
Postnummer: 79131
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenifalun@dom.se
Telefon: +46 233830000
Fax: +46 233830080
Internetadress: www.forvaltningsrattenifalun.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
25/08/2022