Építési beruházás - 472657-2021

20/09/2021    S182

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2021/S 182-472657

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Építési beruházás

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2021/S 151-398714)

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 11906522241
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

M76 autóút Fenékpuszta-Zalaegerszeg között szakasz

Hivatkozási szám: EKR000623292021
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés keretében M76 autóút Fenékpuszta-Zalaegerszeg közötti szakasz kivitelezési feladatainak elvégzése.

Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
15/09/2021
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 151-398714

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 17/09/2021
Helyi idő: 11:00
Helyesen:
Dátum: 08/10/2021
Helyi idő: 11:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 17/09/2021
Helyi idő: 13:00
Helyesen:
Dátum: 08/10/2021
Helyi idő: 13:00
VII.2)További információk:

Az ajánlattételi határidő meghosszabbításra kerül tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (1) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat kiegészítette, módosította.