Szolgáltatások - 473028-2019

09/10/2019    S195

Németország-Köln: Környezeti kutatás

2019/S 195-473028

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2018/1046/EU, Euratom rendelete

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége
Postai cím: Konrad-Adenauer-Ufer 3
Város: Cologne
NUTS-kód: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Postai irányítószám: 50668
Ország: Németország
E-mail: tenders@easa.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.easa.europa.eu/the-agency
A felhasználói oldal címe: https://www.easa.europa.eu/the-agency/procurement
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5522
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Repülésbiztonság, környezet

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Környezeti kutatás

Hivatkozási szám: EASA.2019.HVP.08
II.1.2)Fő CPV-kód
73000000 Kutatási és fejlesztési szolgáltatások és kapcsolódó tanácsadói szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

1. tétel: Környezeti hatások értékelésére irányuló keretszerződés – a légi járművek hajtóműveiből származó kibocsátás jellemzőivel kapcsolatos kutatás;

2. tétel: Környezeti hatások értékelésére irányuló keretszerződés – a forgószárnyas légi járművek és új technológia értékelésével kapcsolatos kutatás;

3. tétel: Környezeti hatások csökkentésére irányuló keretszerződés – a szakpolitikai intézkedések értékelésére irányuló felkészültség fejlesztése

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 2 350 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be: 3
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Környezeti hatások értékelésére irányuló keretszerződés – a légi járművek hajtóműveiből származó kibocsátás jellemzőivel kapcsolatos kutatás

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
73300000 Kutatás és fejlesztés tervezése és kivitelezése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
A teljesítés fő helyszíne:

A nyertes ajánlattevő telephelye.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A szerződés célkitűzése főként az ICAO 16. melléklete II. kötetének fejlesztése a hajtóművek kibocsátásának mintavételezésére, a nem illékony szálló por tömegére és mennyiségére irányuló mérési követelményekre vonatkozóan, valamint megbízhatóbb gyakorlatok javaslata. A munkák célja a következő:

1) A nem illékony szálló por vonatkozásában nem szabályozott hajtóművekkel ellátott légi járművek relatív arányának elemzése a műveletek és kibocsátások vonatkozásában az egyes európai repülőtereken;

2) A legkorszerűbb új vagy újszerű mintavételezési tervek és technológiák javaslata és tesztelése;

3) A gázkibocsátás (nitrogén-oxid, szénhidrogén, szén-monoxid, szén-dioxid), a füstkibocsátás, a kibocsátott nem illékony szálló por tömegének és mennyiségének, a nem illékony szálló por méretének mérése a szabályozott és nem szabályozott hajtóművek tekintetében egyaránt.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Technikai minőség / Súlyszám: 60
Ár - Súlyszám: 40
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 900 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Horizont 2020

II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Környezeti hatások értékelésére irányuló keretszerződés – a forgószárnyas légi járművek és új technológia értékelésével kapcsolatos kutatás

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
73300000 Kutatás és fejlesztés tervezése és kivitelezése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
A teljesítés fő helyszíne:

A nyertes ajánlattevő telephelye.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A szerződés célja az európai zajhatás-felmérési felkészültség fejlesztése kettős szempontból:

(i) az uniós politikai döntéshozók támogatásának megerősítése a releváns uniós szakpolitikák kidolgozása és végrehajtása terén, például az átfogó környezeti hatásértékelések teljesítményét is tartalmazóan az EU jelenlegi és jövőbeli környezetvédelmi szabályozásai hatókörének tekintetében;

(ii) az európai profil tudatosítása a nemzetközi párbeszédek, például az ICAO légiközlekedési környezetvédelmi bizottsága ülésén a jövő nemzetközi légiközlekedési környezetvédelmi előírásai létrehozásáról szóló párbeszéd tekintetében, konkrétan a forgószárnyas légi járművek keltette zajhatások vonatkozásában.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Technikai minőség / Súlyszám: 60
Ár - Súlyszám: 40
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 900 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Horizont 2020

II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Környezeti hatások csökkentésére irányuló keretszerződés – a szakpolitikai intézkedések értékelésére irányuló felkészültség fejlesztése

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
73300000 Kutatás és fejlesztés tervezése és kivitelezése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
A teljesítés fő helyszíne:

A nyertes ajánlattevő telephelye.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A szerződés célkitűzése az AERO-MS modellezési felkészültségének aktualizálása, fejlesztése és jóváhagyása úgy, hogy az képes legyen a költségek és előnyök értékelésének támogatására jövőbeli szakpolitikai értékelések széles körének vonatkozásában. Ez magában foglalja a légi közlekedési ágazat pontos jellemzésére épülő különféle légi közlekedési környezetvédelmi szakpolitikai opciók értékelésére irányuló felkészültséget, valamint az egyéb adatbázisokhoz és modellekhez történő kapcsolódásra irányuló felkészültséget.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Technikai minőség / Súlyszám: 60
Ár - Súlyszám: 40
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 550 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Horizont 2020

II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 09/12/2019
Helyi idő: 15:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Angol
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 8 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 11/12/2019
Helyi idő: 10:00
Hely:

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség helyiségei.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
02/10/2019