Servizzi - 473028-2019

09/10/2019    S195

il-Ġermanja-Kolonn: Ir-Riċerka Ambjentali

2019/S 195-473028

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Aġenzija tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali: Konrad-Adenauer-Ufer 3
Belt: Cologne
Kodiċi NUTS: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Kodiċi postali: 50668
Pajjiż: Il-Ġermanja
Posta elettronika: tenders@easa.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://www.easa.europa.eu/the-agency
Indirizz tal-profil tax-xerrej: https://www.easa.europa.eu/the-agency/procurement
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5522
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Attivitajiet oħra: Is-Sikurezza tal-Avjazzjoni, l-Ambjent

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Ir-Riċerka Ambjentali

Numru ta' referenza: EASA.2019.HVP.08
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
73000000 Servizzi ta' riċerka u żvilupp u servizzi relatati mal-konsulenza
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Lott 1: Kuntratt Qafas tal-Valutazzjoni tal-Impatti Ambjentali – Riċerka fuq il-Karatteristiċi tal-Emissjonijiet tal-Magni ta’ Inġenji tal-Ajru;

Lott 2: Kuntratt Qafas tal-Valutazzjoni tal-Impatti Ambjentali – Riċerka fuq il-Valutazzjoni tal-Ħoss ta’ Inġenji tal-Ajru li Jaħdmu bl-Iskrejjen u Teknoloġija Ġdida;

Lott 3: Kuntratt Qafas ta’ Mitigazzjoni tal-Impatt Ambjentali – Kapaċità Msaħħa għal Valutazzjoni ta’ Miżuri ta' Politika

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 2 350 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: iva
L-offerti jistgħu jintbagħtu għal l-ogħla għadd ta' lottijiet: 3
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Kuntratt Qafas tal-Valutazzjoni tal-Impatti Ambjentali – Riċerka fuq il-Karatteristiċi tal-Emissjonijiet tal-Magni ta’ Inġenji tal-Ajru

Nru tal-lott: 1
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
73300000 Disinn u eżekuzzjoni tar-riċerka u l-iżvilupp
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Il-bini tal-kuntrattur.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

L-għan tal-kuntratt prinċipalment huwa li jtejjeb it-teħid tal-kampjuni tal-emissjonijiet tal-magni u r-rekwiżiti tal-miżuri tal-Anness 16 Volum II tal-ICAO għal massa u n-numru tal-nvPM, u jipproponi prattiċi iktar robusti. Ix-xogħol jimmira biex:

1) Janalizza s-sehem relattiv tal-inġenji tal-ajru b’magni mhux regolati għall-nvPM fl-operazzjonijiet u l-emissjonijiet f’ajruporti Ewropej individwali;

2) Jipproponi u jittestja disinji u tekniki ġodda ta’ teħid ta’ kampjuni filwaqt li jitqiesu l-aħħar avvanzi;

3) Ikejjel emissjonijiet gassużi (eż. NOx, HC, CO, CO2), emissjonijiet ta’ duħħan, emissjonijiet ta’ massa u numru tal-nvPM, daqs ta’ partiċella tal-nvPM kemm għal magni regolati u dawk li mhumiex.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
il-kriterji msemmija hawn taħt
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Kwalità teknika / Peżar: 60
Prezz - Peżar: 40
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 900 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett:

Orizzont 2020

II.2.14)Informazzjoni addizzjonali
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Kuntratt Qafas tal-Valutazzjoni tal-Impatti Ambjentali – Riċerka fuq il-Valutazzjoni tal-Ħoss ta’ Inġenji tal-Ajru li Jaħdmu bl-Iskrejjen u Teknoloġija Ġdida

Nru tal-lott: 2
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
73300000 Disinn u eżekuzzjoni tar-riċerka u l-iżvilupp
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Il-bini tal-kuntrattur.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Dan il-kuntratt jimmira biex isaħħaħ il-kapaċità tal-valutazzjoni tal-impatt tal-ħoss Ewropew f’perspettiva doppja:

(i) isaħħaħ l-appoġġ lil dawk li jfasslu l-politika tal-UE fl-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ politiki tal-UE rilevanti — li jinkludu eż. il-prestazzjoni tal-valutazzjonijiet tal-impatt ambjentali komprensivi li jaqgħu fil-kamp tar-regolamenti ambjentali tal-UE attwali jew li se jsiru;

(ii) isaħħaħ il-profil Ewropew fil-qafas ta’ diskussjonijiet internazzjonali, bħal dawk li saru fil-CAEP tal-ICAO dwar l-istabbiliment ta’ standards ambjentali tal-inġenji tal-ajru internazzjonali tal-futur, l-iktar għall-ħoss tal-inġenji tal-ajru li jaħdmu bl-iskrejjen.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
il-kriterji msemmija hawn taħt
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Kwalità teknika / Peżar: 60
Prezz - Peżar: 40
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 900 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett:

Orizzont 2020

II.2.14)Informazzjoni addizzjonali
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Kuntratt Qafas ta’ Mitigazzjoni tal-Impatt Ambjentali — Kapaċità Msaħħa għal Valutazzjoni ta’ Miżuri tal-Politika

Nru tal-lott: 3
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
73300000 Disinn u eżekuzzjoni tar-riċerka u l-iżvilupp
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Il-bini tal-kuntrattur.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

L-għan tal-kuntratt huwa li jaġġorna, isaħħaħ u jivvalida l-kapaċitajiet tal-immudellar tal-AERO-MS sabiex ikunu jistgħu jappoġġjaw il-valutazzjoni tal-ispejjeż u l-benefiċċji għal firxa ta’ valutazzjonijiet ta’ politiki fil-futur. Dan jinkludi l-kapaċità biex jivvalutaw l-għażliet diversi tal-politika ambjentali tal-inġenji tal-ajru bbażati fuq karatterizzazzjoni preċiża tal-industrija tal-inġenji tal-ajru u l-kapaċità li jingħaqad ma’ bażijiet tad-dejta u mudelli oħrajn.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
il-kriterji msemmija hawn taħt
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Kwalità teknika / Peżar: 60
Prezz - Peżar: 40
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 550 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett:

Orizzont 2020

II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.3)Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt
Obbligazzjoni li jkunu indikati l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal maħtur biex iwettaq il-kuntratt

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’operatur wieħed
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 09/12/2019
Ħin lokali: 15:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Ingliż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 8 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 11/12/2019
Ħin lokali: 10:00
Post:

Il-Bini tal-EASA.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
02/10/2019