Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 473070-2019

09/10/2019    S195

Luxemburg-Luxembourg: AO 10750 – Tehergépkocsi, furgon vagy minifurgon biztosítása sofőrrel együtt

2019/S 195-473070

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2018/1046/EU, Euratom rendelete

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Az Európai Unió Kiadóhivatala
Postai cím: 2, rue Mercier
Város: Luxembourg
NUTS-kód: LU000 Luxembourg
Postai irányítószám: L-2985
Ország: Luxemburg
Kapcsolattartó személy: Ms Valeria Sciarrino
E-mail: op-appels-offres@publications.europa.eu
Telefon: +352 292944415
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://publications.europa.eu/
A felhasználói oldal címe: http://publications.europa.eu/en/web/about-us/procurement
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5240
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

AO 10750 – Tehergépkocsi, furgon vagy minifurgon biztosítása sofőrrel együtt

Hivatkozási szám: AO 10750
II.1.2)Fő CPV-kód
60100000 Közúti szállítási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A pályázati felhívás célja 1 gazdasági szereplő kiválasztása az Európai Unió Kiadóhivatala kizárólagos felhasználására szánt gépjárművek biztosítására sofőrrel együtt. A gépjárműveket kiadványok és egyéb árucikkek (elektronikus médiával kapcsolatos kiadványok, csomagok, levelek, felszerelések, kis méretű, hordozható gépek stb.) naponta történő szállítására szánják.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 450 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: LU0 LUXEMBOURG
A teljesítés fő helyszíne:

Brüsszel, Luxembourg, Strasbourg nagyvárosi területei és Luxemburg 300 km-es sugarán belüli szomszédos országok.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az Európai Unió Kiadóhivatala kizárólagos felhasználására szánt gépjárművek biztosítása sofőrrel együtt. A gépjárműveket kiadványok és egyéb árucikkek (elektronikus médiával kapcsolatos kiadványok, csomagok, levelek, felszerelések, kis méretű, hordozható gépek stb.) Luxemburgból az európai intézményekbe és egyéb címekre, valamint a Kiadóhivatalba visszaérkező árucikkek naponta történő szállítására szánják.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 450 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Lásd a közbeszerzési dokumentumokat.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 27/11/2019
Helyi idő: 15:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 28/11/2019
Helyi idő: 10:00
Hely:

A Kiadóhivatal luxembourgi helyiségei.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Lásd a közbeszerzési dokumentációt.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

A közbeszerzési dokumentumok a következő eTendering oldalon érhetők el: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5240

A további tájékoztatás iránti kérelmet kizárólag az eTendering oldalon keresztül lehet benyújtani.

A pályázatokat kizárólag a fent említett weboldalon elérhető elektronikus benyújtási rendszeren (e-Submission) keresztül lehet benyújtani. A bármely más módon (pl. e-mailben vagy levélben) benyújtott pályázatokat figyelmen kívül hagyják.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A vesztes fél értesítésétől, illetve – ennek hiányában – az eredmény ismertté válásától számított 2 hónapon belül. Az európai ombudsmanhoz benyújtott panasz nem eredményezi sem ezen időszak felfüggesztését, sem új fellebbezési időszak megnyílását.

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
02/10/2019