Építési beruházás - 473169-2019

09/10/2019    S195

Magyarország-Budapest: Közút építése

2019/S 195-473169

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó-Rémik Éva
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 12053512
Fax: +36 12053513

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://nif.hu/

A felhasználói oldal címe: http://nif.hu/

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Miskolc tehermentesítő út I. és II. ütem ("Y" híd)

Hivatkozási szám: EKR000048222019
II.1.2)Fő CPV-kód
45233120 Közút építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés keretében a Miskolc tehermentesítő út I. (Vörösmarty utca) és II. ütemére („Y” híd) vonatkozó kiegészítő tervezési feladatok elvégzése és a kivitelezési feladatok megvalósítása

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 13 498 044 888.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45221111 Közúti híd építése
45233125 Útkereszteződés építése
45233128 Körforgalom építése
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322300 Hídtervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
A teljesítés fő helyszíne:

Miskolc, Vörösmarty utca

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A nyertes ajánlattevő feladatai:

Miskolc, Vörösmarty utca kapacitásbővítő fejlesztése mintegy 570 m egybefüggő hosszban. Új, háromsávos, jelzőlámpával szabályozott turbó típusú körforgalom építése a Király és a Vörösmarty utcák keresztezésében. A Soltész Nagy Kálmán és a Vörösmarty utca keresztezésében a meglévő jelzőlámpás csomópont átépítése.

Előregyártott és monolit vasbeton szerkezetű, vasút feletti, 12+4 támaszú, három ágú (ún. Y-híd), megvalósítása 268+69 m szerkezeti hosszban. A híd két, egymással közvetlenül szomszédos támasza közötti legnagyobb szabadnyílása 38,03 m.

Kisfaludy utca korrekciója és burkolatépítése 175 m hosszban, valamint a Vörösmarty utca új szakaszának kialakítása 160 m hosszban a Selyemréti átkötésig, 1 db új jelzőlámpás csomópont kialakításával.

Továbbá a Pfaff Ferenc utca megközelítését biztosító útszakaszok, valamint egy 100 férőhelyes felszíni P+R parkoló kialakítása.

Az Y-híd projektelem esetében a kiviteli terveket is el kell készíteni.

A felsoroltakon felül nyertes ajánlattevő feladata az összes technológiafüggő részlettervek, organizációs tervek, gyártmány tervek, építés alatti környezetvédelmi tervek, ideiglenes létesítmények tervei, humuszgazdálkodási tervek, szállító utak tervei, építési helyszín talajmechanikai, geológiai felülvizsgálata, a kivitelezéshez szükséges feltárások szakvélemények elkészítése, lehatárolási terv felülvizsgálat, fakivágási terv elkészítése is.

A feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlatkérő tájékoztatja továbbá az ajánlattevőket, hogy a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3) M2) A) pontja szerinti szakember 36 hónap feletti, az alkalmassági követelményként meghatározott területen szerzett szakmai többlettapasztalata (hónapban megadva, max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3) M2) B) pontja szerinti szakember 36 hónap feletti, az alkalmassági követelményként meghatározott területen szerzett szakmai többlettapasztalata (hónapban megadva, max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A felhívás III.1.3) M2) C) pontja szerinti szakember 36 hónap feletti, az alkalmassági követelményként meghatározott területen szerzett szakmai többlettapasztalata (hónapban megadva, max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A közbeszerzés tárgyaként megjelölt építési beruházás egyetlen műszaki-gazdasági funkcionális egységet alkot. A beruházás részekre bontása műszakilag nem indokolt, tekintettel arra, hogy az egyes építőipari kivitelezési munkafolyamatok egymással összefüggő egységet képeznek, valamint a beszerzés tárgyának jellege sem teszi lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel biztosítását.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 078-184698
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1.
Elnevezés:

Miskolc tehermentesítő út I. és II. ütem ("Y" híd)

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
01/10/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_95407867
Postai cím: Váci út 76.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
E-mail: ivanyik.david@he-do.hu
Telefon: +36 304394529
Fax: +36 37560091
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 13 800 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 13 498 044 888.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

1. egyéb általános feladatok, 2. bontási és építés előkészítése munkák részfeladatai, 3.tervezési munkák részfeladatai, 4. közmű bontási, közmű építési és közműkiváltási munkák, 5. irtási munkák részfeladatai 6. előkészítő és földmunkák részfeladatai.

A karakterkorlátozásra történő tekintettel a részletezett információkat ajánlatkérő a VI.3) További információk pontban bocsátja rendelkezésre.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők neve, címe, adószáma:

1. DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság, 6060 Tiszakécske, Béke utca 150., 11426628-4-03

2. HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1133 Budapest, Váci út 76., 10683833-2-41

A karakterkorlátozásra történő tekintettel a hirdetmény V.2.5) pontjában részletezett információkat ajánlatkérő az alábbiakban

Bocsátja rendelkezésre:

7. útépítés és pályaszerkezetépítés részfeladatai, 8. vízépítés feladatai, 9. műtárgyépítés feladatai, 10. vasútépítési munkák feladatai, 11. növénytelepítés, környezetvédelem, kertépítészet és környezetrendezés részfeladatai, 12. állapotfelvétel, 13. fémmentesítés, 14. szakfelügyeletek, 15. geodéziai munkák, 16. környezetvédelmi monitoring, 17. ideiglenes forgalomtechnika, 18. ideiglenes szállító és terelő burkolt és földutak építésének, megerősítésének, szükség szerinti helyreállításának, ill. igény esetén elbontásának részfeladatai, 19. ideiglenes szállító és terelő burkolt és földutak üzemeltetésének és fenntartásának részfeladatai, 20. közművezetékek bontási, kiváltási, védelembe helyezési és építési részfeladatai, 21. őrzés-védelem, 22. szállítási munkák részfeladatai, 23. végleges forgalomtechnika, 24. hulladékkezelés, 25. tanácsadási feladatok, 26. kivitelezést elősegítő egyéb részfeladatok

Alvállalkozó megnevezése, címe, adószám: SPECIÁLTERV Építőmérnöki Kft. (1134 Budapest, Kassák Lajos utca 81.), adószám: 11901486-2-41

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
04/10/2019